08.06.2015

Tallinnas, kohtumised Riigikogu väliskomisjonis ja ELAKis. Esimeses pikemalt CFSP viiest aastast Lissaboni leppe tingimustes. Selgeks on saanud nii EL ambitsioonide kui võimaluste piirid. Meie soovid alati päriselt 28 LR konsensusega tehtava poliitika võimalustega kokku ei lange, aga see konsensuse otsimine, ka kui madala ühisnimetaja järgi, on ikka targem töö kui lihtsalt valusate tõdede väljaütlemine, mida mitmed 2004. aastal liitunud LR alguses püüdsid. Pikemalt rääkisime ENPist, kus ehk selgemini väljenduvad nii EL välispoliitilised võimalused kui ka puudused – pehme jõud, atraktiivsus on olemas, tehnokraatlikumaid, lepingulisi lahendusi suudame pakkuda, aga päris tõsise poliitikaga, eriti kui sellele geopoliitiline väljakutse esitatakse, on palju keerulisem. EE on oma 11 liikmesusaasta jooksul palju õppinud, istuma ja astuma, aga kõige kibedam õppimine ja ka meie vastutuse suurenemine on muidugi toimunud alates Ukraina kriisi algusest, ja kestab.

Muidugi rääkisime mõlemas komisjonis pikemalt rändeteemal, millest kujuneb vist 25.-26.06 ÜK suurim teema, kui just GR võlakõnelustel kapitaalselt ummikusse ei joosta (seda ei saa viimaste päevade uudiste järgi enam välistada). Argumendid enam-vähem teada, arvamusi realistlikult öeldes mitmesuguseid. Igal juhul käib EEl praegu viimase 4 aasta vast keerukaim diplomaatiline köielkõndimine. Tuleb näidata solidaarsust Vahemere LRdega, olla diplomaatilises vormis kohustuslike põgenikemäärade vastu, ja samas saada meie jaotusvõti mõistlikumaks. Esimese puhul paljast retoorikast ei piisa, vaja on usutavat vabatahtlikku panust näidata, teises pole me üksi, ja järgime vana põhimõtet, et mida suurem riik, seda kõvemini saavad nad seista üllaste põhimõtete eest, ning kolmandas tuleb väga targalt sõnu seada ja, nagu punktis 1, ise usutavat panustamist lubada.

ELAK, mis väga positiivne, lubas sügisel suures koosseisus Brüsselisse tulla. Kõik, kes tahavad EL-asjades midagi arvata, peavad võimalikult tihedasti Brüsselis käima. Muuhulgas kuna, juba Gondori kroonikas tsiteeritud mõttekodalase Torreblanca järgi, EL on asi, mis praktikas toimib palju paremini kui teoorias. EL-i distantsilt päriselt tundma õppida ja mõtestada on ülimalt keeruline, praktikas võimatu.

05.06.2015

Hommikul käisin siseasjade peadirektoraadis, muidugi rändeteemal. Veel ei paista, kuidas 25.-26.06 ÜKl mõistliku tulemuseni jõuda. COM tundub tugevalt nõudvat kohustuslikkust, kuna ilma ei usu, et asjad tehtud saaks, ja väidavad ka, et ilma ei saa EL poolt IT, GR põgenike vastuvõtmise süsteemi jõuliselt parandama minna. Lisaks tahab COM, et üldnumber oleks suur, muidu on ettevõtmine naeruväärne (ja kordavad, et ka 40 000 põgeniku vastuvõtmisel jääks 60% põgenikest ikkagi kahe nimetatud LR kanda). Osa LR on sellega suhteliselt raevukalt nõus, osa on valmis ühtsest koormajagamisest rääkima vaid siis, kui numbrid on realistlikud. Numbrite (ja nende aluseks oleva jaotusvõtme) riigiti muutmine on üldnumbri paigas olles nullsummamäng – nokk kinni. Väike kergendus siiski, et jaotusvõtme metoodika kohta ei paisteta ortodokssed olevat.

Lõuna rühma kolleegidega LU eelseisva eesistumise (2015 II poolaasta) teemal. Järgneb ka meie lühike kahepoolne kohtumine järgmisel nädalal. Rändest ülalpool juba öeldud, ei nähta praegu, kuidas ÜKl mõistliku tulemuseni jõuda. LU eesistumise üheks Brüsseli siseringi põnevamaks asjaks saab institutsioonidevaheline kokkulepe, palju õnne. DE lootis (mis annab lootust), et 2016 eelarve võiks hõlpsamini saada tehtud kui 2015 oma. UK valgustas nende nn Brexit-protsessi ja hoiatas, et ärgu surutagu peaminister Cameroni enne eelseisvat ÜK liiga täpselt oma soove kirja panema – ta peab siis järsku liiga palju oma partei eurovastasele tiivale järele andma. LU on, nagu ka meie, tohutud siseturu sõbrad ja püüavad ka selles vallas midagi ära teha. Venemaale kehtestatud sanktsioonidega peaks kõik mööda õigeid rööpaid veerema.

 

04.06.2015

Napilt tervepäevaCoreper. Kõigepealt juuni nõukogude päevakordi. 22.06 FAC strateegiline aruteluteema on Aasia (seal on väga raske leida tasakaal Hiina ja muu Aasia arutamise vahel, saab näha), lõuna ÜRO peasekretäri Baniga, lisaks energiadiplomaatia. Liibüa missioonist kõnelemata ei saa kindlasti jätta, ja mitu LR tahab ka seal arutada rändeküsimusi laiemalt. Veel nõuab osa LR uuesti Lähis-Ida rahuprotsessi arutelu ja 3 päeva enne Vene sanktsioone pikendama pidava ÜK eel oleksin üpris imestunud, kui keegi ei tahaks UKraina kriisist rääkida.

23.06 GAC päevakord on vahelduseks tüse. Väga sisuka 25.-26.06 ÜK päevakord (ränne, sanktsioonid, UK küsimus, ehk ka GR küsimus, kaitse, digitaalne siseturg, EMU tulevikuraport jne), lisaks parem õigusloome, ehk ka meid puudutav majandus- ja sotsiaalkomitee kohtade vähendamine. Seevastu on 19.06 ECOFIN kergekaalulisem, ka täna suruti sealt välja mitu maksuteemat, kus PRES milleski kuidagi tahaks ikka edasi liikuda. Põhisündmused toimuvad aga nagunii eurorühmas GR üle. Millalgi (ÜKl?) peab ka eurorühma uut presidenti arutama, taibukad lugejad on kindlasti pannud tähele ES rahandusministri De Guindose selle ja NL rahandusministri Dijsselbloemi järgmise nädala visiiti Tallinna.

23.06 tähtajaga kehtivad Krimmi puudutavad sanktsioonid suunati ekspertidele töörühma üldise arusaamisega, et nende pikendamine võib pikema kobisemata tehtuks lugeda. Kasutasin juhust ja küsisin EEAS käest, kas eilse rünnaku puhul Mariinkale, kus OSCE vaatlusmissioon üheselt registreeris keelatud rasketehnika kasutamist “separatistide” poolt, on oodata ka EL poolset avaldust. Avaldus oli ettevalmistamisel, ja kui ta hiljem tuli, oli kummalisel kombel nagu nõrgem kui see, mida EL tegi täna Viinis OSCE arutelul. Need EEAS tegemised on teinekord nagu mao tee kivi peal, aru ei saa.

Kahe suure justiitsteemaga liikusime täna ka kriipsu edasi. Andmekaitse määrus läheb 15.06 JHAle heakskiitmiseks ja täna rääkisin koos paljudega juba sellest, milliseid kohti selles hapras keerulises kompromisstekstis tuleb igal juhul muutmata hoida – on teada, et EPl on ses asjas eriskummalisi soove. Euroopa prokuröri arutelul tuli minu 4 aasta jooksul esmakordselt ette, et poliitiline seisukoht ministrilt Tallinnas puudus, polnud jõudnud tutvuda. Teatasin siis, et meil on parlamentaarne reservatsioon, mille hiljemalt nõukogul 15.06 loodetavasti maha võtta saame.

 

03.06.2015

Coreper sõi hommikust COM energia asepresidendi Šefčovičiga. Ülevaade energialiidu (vt Gondori kroonika 19.-20.03.2015) senistest edusammudest. Sõltuvust Vene gaasist tahetakse vähendada, ent transiidi täielik lõpetamine Ukraina kaudu, nagu venelased nüüd ähvardavad, pole EL-ile vastuvõetav, ja seda on Moskvale ka öeldud. Positiivsem Ukraina energiasektori reformide üle kui tavaliselt lehest lugeda saab. Kõigile vähestele lõpetatud South Streami tagaigatsejatele oli Šefčoviči vastus selge: Kagu-Euroopa ühendamise probleeme ei saa lahendada ühe suure toru abil.

Põhjalikumalt ka LR vahelistest energiaühendustest, mille all tõi problemaatilisena ära just PL-LT ühenduse, mis ka meile ülitähtis. Lubas moodustada COM, 3 Balti riigi ja PL ekspertide töörühma selle tarvis. Mis on väga hea, sest tihti ei suuda riigid, ka tihedalt kokku töötavad EL LR selliseid keerukaid asju lihtsalt omavahel kokku leppida ja siis on vahemeest vaja.

02.06.2015

Lõuna CY kolleegi kutsel nende diplomaatilise teenistuse juhiga, endise kolleegiga kantsleriaegadest. Pikk ja huvitav ülevaade Lähis-Idast Iraanini välja. CY taasühendamise protsess on praegu hooga käima läinud, ka kogenud diplomaadid ei mäleta sellist aega, kus mõlema kogukonna liider jagaksid ühist tulevikuvisiooni. Liidrid kohtuvad kaks korda kuus ja pealäbirääkijad kolm korda nädalas pea täieks tööpäevaks. Oht on muidugi nagu alati selles, et välised ja/või koduse valijaskonna jõud kallutavad protsessi lõpuks ikkagi kraavi, seda on konflikti üle 40-aastase ajaloo jooksul piisavalt nähtud. Aga hetkel on (jälle) nagu natuke lootust.

Pärastlõunal EE eesistumist ettevalmistava valitsuskomisjoni koosolek. Kultuuriprogramm, mis lahutamatult seotud EV-100 programmiga. Hangete korraldamise põhimõtted – kõigi seniste eesistujate kogemus, keda oleme kuulamas käinud, on, et kõige raibem lugu pole mitte raha, vaid hangetega. Tuleb korraldada vara ja targalt (väga lihtne öelda). Me siin esinduse majaga oleme ka juba väikese üllatuse saanud, mitte küll protsessi, paragrahvide, vaid hinna mõttes. Koolitus – ma ei jaksanud paraku edasi lugeda peakirjast, mis algas “Tegevuse 12.1.1. “Inimressursi koolitus ja arendamine” raames läbiviidavate …” (mis ressurssi me veel koolitada saame kui mitte inim-? Ja mis ajast on töötajad “inimressurss”?). Ehkki teema on muidugi tähtis ja kõik, sekretärist ministrini ja kauaaegse diplomaadini, vajavad eesistumise edukaks läbiviimiseks koolitamist.

Vaatasime läbi esialgse end eesistumisele tööle meldinud inimeste nimekirja ehk SALVe põhijooned. Aplikeerunud on 680 inimest, mõnest ministeeriumist palju rohkem kui füüsiliselt vaja, mõnest napimalt. Kardan, et esialgne rõõm on petlik, kui hakatakse töögruppe, tegelikke funktsioone ja konkreetseid inimesi kokku panema, viima. See ongi järgmine samm. Ise kavatsen seejärel kohtuda varasügisel ministeeriumite kantsleritega, et arutada olulisemate töögruppide juhtide ja võtmeisikute personaliat.