05.05.2015

Kui tulevad, siis uksest ja aknast korraga. Ministeeriumite kantslerid ja peaminister Rõivas valisid Brüsselis-käiguks sama päeva ja nii tuli logistikat pisut nuputada. Kantslerite huvi EL pealinna vastu on (eesistumise lähenedes?) meeldivalt kasvanud, kõik korraldasid endale ka kahepoolseid kohtumisi EL institutsioonides – ja mitte ainult eesti rahvusest ametnikega. Kantsleritele esinesid [[ÜK]] eesistuja välispoliitikatiimi juht Kionka ja mu [[DK]] kolleeg Tranholm-Mikkelsen. Esimene rääkis [[CFSP]] koordineerimisest EL uute juhtide ajal (tööjaotus enam-vähem paigas, sihid selged) ja teine jagas oma Brüsseli ja pealinna kogemust EL eesistumisest (saatke oma parimad inimesed varakult Brüsselisse, suhted on vähemalt sama tähtsad kui aktsioonid).

Peaministri kohtumisel [[COM]] presidendi Junckeriga peamiselt [[GR]] olukorrast, kus kõik osapooled töötavad eelduse ja sihiga kokkulepe saavutada. Ent kas sellest piisab, [[GR]] sisepoliitilisi pingeid arvestades, pole sugugi kindel. Gruusia ja Ukraina viisavabaduse aruandega tuleb [[COM]] välja järgmisel nädalal ja siin ei tundu asjad hetkel liiga toredad. Viimased poliitilised arengud Gruusias võivad ka anda ettekäändeid “veel oodata ja vaadata”. Ukraina reformide üle oli optimismi rohkem. Tunnustasime Junckerit 27.04 EL-Ukraina tippkohtumisel tehtud kindla avalduse eest, et vabakaubanduslepe peab jõustuma 01.01.2016 ja punkt. Rääkisime regionaalsetest energiaprojektidest, eriti gaasiühendusest üle Soome lahe, ja Juncker kutsus [[EE]]d ka omalt poolt [[EFSI]]sse panustama. Seda tehes oleksime Kesk- ja Ida-Euroopast ja väikeriikidest üks esimesi, poliitilises mõttes tasuks kaaluda.

[[ÜK]] eesistuja Tuskiga nagu tavaliselt samameelne mõttevahetus. Juuni [[ÜK]] päevakord on väga pingeline – Vene sanktsioonid, kaitse ja julgeolek, [[EMU]] tulevik, digitaalne siseturg. Lisaks [[GR]]? Idapartnerluse Riia tippkohtumise üle pisut murelik toon ka siin – kas ikka suudame hoida seniseidki sõnastusi partnerite Euroopa soovide suhtes ja kas viisaküsimuses ikka liigume piisavalt? Või, noh, piisavalt nagunii ei liigu, sest viisavabaduse otsust Gruusia ja Ukraina kohta otse teha ei õnnestu. Aga võimalikult konkreetse väljavaate pakkumise nimel teeme veel tööd.