05.02.2014

Öösel oli saabunud konsensus Ukraina sanktsioonide kohta. Nii et esialgsed kartused selle kohta, et uus [[GR]] valitsus hakkab EL ühtsust blokeerima, tõeks ei saanud. Ehkki sammud, arutatav asi, nii karmid ka polnud. Viisakeelu ja varade külmutamise nimekirja lisatakse 19 isikut ja 9 organisatsiooni, nii Ukrainast kui Venemaalt. Viimasest ka valitsusest, aseministri tasemel. Juriidiliselt võtab otsuse vastu 09.02 [[FAC]], nagu välisministrid 29.01 otsustasid. Aga nimekirja [[FAC]] avama ei hakka, korra 2014 kevadel nad hakkasid üksikuid inimesi arutama… mälestus sellest on visa kaduma, keegi ei taha selle kordumist.

Kui [[IT]] kultuuri tundub kuuluvat asjade lahendamine informaalsete õhtusöökide käigus, siis [[LV]] eesistuja on sel nädalal [[Coreper]]ile korraldanud juba 3 hommikusööki. Täna oli järjekorras [[ÜK]] eesistuja Tuski kabinetiülem Serafin. Teemaks 12.02 mitteametlik [[ÜK]]. Põhidilemma on kriisine: Päevakorras võib olla mis iganes, aga kogu meedia ja kodune publik küsivad kahe kriisi, [[GR]] ja Ukraina kohta. Mõlema kohta, tuleb tunnustada, kavatseb Tusk [[ÜK]] liikmetele asjatundjate briifingu korraldada, vastavalt eurorühma esimehe Djisselbloemi ja EL luureanalüüsi keskuse poolt. Hea, siis on kõik info mõttes samal leheküljel. Aga kummagi kriisi pikemat arutelu plaanis pole. [[EMU]] asjas tahaks Tusk pigem saada ülevaadet, mis seni (ebapiisavalt) tehtud on, mitte hakata kohe julgeid samme tulevikuks arutama. Struktuurireformide asi tundub Tuskil kõige rohkem südamel olevat.

[[Coreper]]i istungil peeti kõige pikem arutelu 10.02 [[GAC]]i järelduste üle, mis puudutavad [[COM]] 2015. aasta tööprogrammi. Toimus inimlikult arusaadav asi: sauna lastud sant tahtis ka lavale ronida, ehk kuna [[COM]] oli valmis oma tööprogrammi arutama, siis nõudsid [[LR]] kohe ka palju suuremaid õigusi sisu üle otsustamisel, paberite varasemat esitamist [[COM]] poolt jne. Kõik arusaadav, aga [[COM]]l on seadusandliku initsiatiivi (peaaegu) ainuõigus ja kindlasti täielik sõltumatus, mida esitada ja mida mitte. Seda tuletas mõni [[LR]] ja ka [[COM]] asepeasekretär Hololei isikus hooguläinud kollegidele ka meelde. Ennustan, et tulevad mõõdukad, väljapeetud ja tasakaalukad järeldused, siiski.

04.02.2015

Tervepäeva[[Coreper]]i hommikusöögil [[COM]] presidendi Junckeri kuulus kabinetiülem Selmayr. Väga sõnaosav ja enesekindel mees. Teemaks ettevalmistus 12.02 mitteametlikuks [[ÜK]]ks, täpsemalt [[EMU]] tulevik. Milleks [[COM]] peab esitama “analüütilise paberi”. Selmayr ei rääkinud otse paberi sisust, kuid üht-teist võib ta jutust siiski järeldada. Esiteks, et senised, 2012-2013(4) tehtud nn nelja presidendi ([[ÜK]], [[COM]], [[EKP]] ja eurorühma oma) ideed, sealhulgas lepingulised suhted, on unustatud. Teiseks, et põhirõhk on tõenäoliselt seniste ettevõtmiste elluviimisel, mitte niivõrd uute leiutamisel (ehkki kindlasti esitatakse ka neid). Kolmandaks, läbivaks jutupunktiks on tasakaal struktuursete reformide, investeeringute ja vastutustundliku eelarvepoliitika vahel. Neljandaks, mingil moel esitatakse ka siseturu tugevdamise asju, kindlasti digitaalne siseturg, aga ka näiteks kapitaliturgude liit. Viiendaks, mingi katse tõstatada majanduspoliitikate (paljude õudusunenägu: maksupoliitika!) ühtlustamist ikkagi tehakse. Homme kohtume [[ÜK]] eesistuja Tuski kabinetiülema Serafiniga, eks siis kuuleme samadest teemadest.

Istungiosas Vene sanktsioonid, nii isikute kui organisatsioonide nimekirja lisamine vastavalt 29.01 erakorralise [[FAC]] otsusele. [[EEAS]] oli esitanud väga arukad (ka kui paljude jaoks naaatuke liiga lahjad) ettepanekud, just EL-sisese läbiminemisperspektiivi mõttes. Täna, mõnele ehk üllatusena, draamat ei tulnud ja ehk homme saamegi ühele poole. Teise, pisut nukra teemana samast on tõenäoline vajadus arvata viisakeelu ja varade külmutamise nimekirjast välja mõned isikud, kes sinna pandud Ukraina riigivara riisumise eest. Põhjuseks see, et Ukraina võimud ise pole kas suutnud esitada või kohtus vett pidama saada tõestusmaterjali nende kohta. Seda on vana režiimi toetajatega pikitud ja sõja tingimustes töötavatelt õiguskaitseorganitelt alati ka raske nn eurostandardi järgi nõuda, aga mis teha, EL peab kogu oma tegevuse seadma-hoidma juriidiliselt väga tugeval alusel. See on meie identiteet ja tugevus, ka kui see vahetevahel tüütu või vähemõistlik tundub. Ka selle küsimusega loodame homme ühele poole saada.

03.02.2015

[[Coreper]]i hommikusöök [[CFSP]] kõrge esindaja Mogheriniga. Juba teine kord 3 kuu jooksul kohtub ta saadikutega, mis ametnikele ju alati meelitav. Teemaks oli Euroopa julgeolekustrateegia, mille praegune versioon võeti vastu 2003 ja mille esimene lause ütleb, et Euroopa pole kunagi olnud nii jõukas, turvaline ja vaba kui praegu. Naerma ajaks, kui nii kurb poleks. Igatahes, praegu see enam praktikas nii pole ja on ilmne, et tuleb uus kirjutada. Mogherini ongi saanud ülesande alustada praeguse julgeolekuolukorra-keskkonna analüüsiga, mille peab esitama 2015 juuni [[ÜK]]le, kust siis on oodata ülesannet strateegia enda kirjutamiseks. Täna rääkisime rohkem protsessist, kuidas juunini jõuda. Mogherini tahab kaasata nii välisministrid kui ka muud [[FAC]] ministrid – kaitse, väliskaubandus, arengukoostöö. Mai [[FAC]] peaks saama juba olukorrahinnangu mustandit sisuliselt arutada. On ilmne, et peamine raskus saab strateegias endas olema esiteks uute ohtude kaardistamise julgus, teiseks EL tohutult laiade tegevusvaldkondade kokkuviimine ja kolmandaks dubleerimise vältimine NATO-ga, kelle kanda jääb sõjaline julgeolek Euroopas. Olukorrahinnangu puhul peab siis EL julgema välja öelda, kui tõsiselt see muutunud on. Mitte lihtsalt natuke vähem jõukaks, vähem turvaliseks ja vähem vabaks, vaid. Pakkusin poolnaljaga uue paberi avalause: Euroopa Liit on vahepealse 12 aastaga palju õppinud ja targemaks saanud.

Lõuna Põhja- ja Balti kolleegidega. Kuna sel grupil praegu privileeg evida [[PRES]] esindajat, kes sees eri info- ja planeerimisrimgides, siis uudishimutsesime peamiselt 12.02 [[ÜK]] ettevalmistamise ja muude akuutsete poliitiliste arengute üle. Aga selge on, et ei [[GR]] olukorra, Vene sanktsioonide ega [[ÜK]]l ette nähtud [[EMU]] tulevikuarutelu kohta polegi praegu veel midagi selget. Homme hakkame [[Coreper]]is esimese nimetatud teemaga pihta. Kogu 2014, Ukraina-Vene arutelude käigus, mõtlesin, et kui see geopoliitiline kriis oleks sattunud samale ajale eurokriisiga, mis siis fookus ja jaksamine ja tulemused oleksid olnud. Nädal vana [[GR]] uus valitsus võib nüüd sellele vastuse pakkuda. Eks nädala jooksul näeb.