03.12.2014

[[Coreper]] oli poolepäevane, sest meie eesistuja peab eelarvetriloogidel käima. Ta jättis ka kohalolnute teatavaks jahmatuseks päevakorrast välja ühe kaunis tõsise ja sisulise arutelupunkti, [[SRF]] sissemaksete asja, suunates selle sujuvalt 09.12 [[ECOFIN]]ile. Ülespoole delegeerimine on muidugi ametnike seas laialt levinud võte, mis seal ikka, saime meie täna kiiremini õhtule.

Peamiseks aruteluteemaks 18.-19.12 [[ÜK]] ettevalmistus. On selge, et selle põhiküsimusi on kaks: kuidas uuel eesistujal Tuskil eesistumine õnnestub ja kui suure hurraaga kiidetakse heaks nn Junckeri plaan 315 miljardi investeerimiseks. Arusaadavalt me esimest täna ei arutanud. Teise üle valitses ettevaatlik optimism. Kes rõhutas rohkem eraraha kaasamise vajadust, kes seda, et avalik raha on investeeringute katalüsaatoriks – rohkem retooriline vahe. [[EE]] poolt on oluline, et see investeerimisprogramm ei avaks võimalust pidevaks investeeringute mahaarvamiseks [[SGP]] puudujäägi arvestuses. Teiseks, et meile ei tuldaks me oma rahaga kosja, nimelt et juba tõukefondidest kavandatud investeeringud ja programmid saaksid planeeritud mahus tehtud. Ning eriti tahame, et ei mindaks asja kallale, mida peame pärast 2 aastat [[MFF]]-kõnelusi juba täitsa oma lapseks, nimelt 10 miljardi [[ÜKP]] raha kallale, mis on tõstetud [[CEF]]i. Pisut ebasiiras, kuid siiski arusaadav oli täna [[CEF]]i leegitsev kaitsmine mitme [[ÜKP]] riigi poolt, kes eelarvekõnelustel seda ülekannet raevukalt vastustasid.

Rääkisin pea ainsana ka Ukrainast [[ÜK]] päevakorras. Vähe räägiti, sest Tuski kavadest ses suhtes pole täna, ta 3. tööpäeval, veel täpsemat aimu. Meie meelest peaksid riigijuhid seekord (eeldusel, et olukord Ida-Ukrainas jääb enam-vähem stabiilseks) arutama, kuidas julgustada Ukraina uut valitsust reformidele ja kuidas EL saab seda riiki aidata üle alanud tusameele talve ja edasigi. On selge, et Ukraina vajab rohkem raha-abi kui seni planeeritud. Muide, seda aspekti arutab ka 09.12 [[ECOFIN]].

02.12.2014

Mitteametlikud arutelud tunduvad itaallastele sobivat. Täna veetis [[Coreper]] hommikusöögi  sildi all 2,5 õpetlikku tundi, mis otseselt ju koosolekuna kirja ei lähe. Kõigepealt kohtus meiega [[CFSP]] kõrge esindaja Mogherini. Tema stiil on eelkäija omast tõesti erinev, ta on oma esimese kuu jooksul käinud mitmes [[LR]] ja mitmel välisvisiidil, osalenud kõikvõimalikel [[NK]] kohtumistel, mida tema eelkäija iial ei teinud ja täna kohtus veel ka NATO välisministritega. Ja [[Coreper]]i poleks Ashton muidugi iial tulnud. Lisaks räägib Mogherini ilma paberiteta, väga sujuvalt ja enesekindlalt. Jutt käis täna siiski abstraktsematel teemadel nagu EL roll maailmas ja [[FAC]] töömeetodid. Siin rääkiski Mogherini peamiselt sellest, mida kõike annab saavutada mitteametlike aruteludega, ja sellest – täiesti õigesti – et ta ei tahaks näha välisministreid laua taga  ettevalmistatud punkte maha lugemas. Tulemuseks on reaalses maailmas muidugi see, et ka mitteametlikeks aruteludeks peavad kõik valmistuma nagu ametlikekski – mõned [[LR]], ka [[EE]], peavad võtma parlamendilt mandaadi, hakkame nõudma pabereid ette ja kirjalikke kooskõlastatud kokkuvõtteid tagantjärgi. Ennustan, et varsti pole mittemetlike ja ametlike istungite vahe rohkem, kui et ühes osalevad ainult ministrid ja teises on ka ametnikke, kes teevad mingeid ülestähendusi, oma ministeeriumite kergenduseks ja [[CFSP]] ilmseks kasuks. Aga energilisuse ja kaasatuse eest tuleb Mogherinit praegu küll tunnustada.

Üldkohtu reform ja õigusriigi algatus olid kaks ülejäänud hommikusöögi teemat. Esimene (vist) ei edene ka [[IT]] ettepaneku järgi ja see on kurb, sest kohtuasjad kuhjuvad; kõik tunnistavad probleemi, aga eri lahendusvariandid (kõik näevad ette kohtunike arvu kasvatamise) kas ei arvesta [[LR]] võrdsuse põhimõtet või on liiga kallid. Õigusriigi algatus läheb otsustamiseks 16.12 [[GAC]]i.

Andsin lõuna oma Põhja- ja Balti kolleegidele. [[LV]] tutvustas oma eesistumise kavasid, kuhu reaalne elu, sündmused ja ka [[IT]] tegevus kogu aeg teemasid juurde toob. Üks põhisuundi on nn Junckeri plaani eelnõude läbiviimine [[NK]]st ja [[EP]]st. Eelnõusid lubab [[COM]] “kohe jaanuari alguses” ja juuni [[ÜK]]ks peaksid tehtud olema – saame näha. [[LV]] planeerib spetsiaalse [[PRES]] sõprade grupi kokkukutsumist, kes raporteeriks [[Coreper]]ile – miks mitte, aga vaataks kõigepealt, kui erinevate alade asjatundmist need eelnõud nõuavad. Lõpuks vaidlesime ka pisut, kas tasub pigem hoida ära debatti EL-Vene suhete tuleviku üle või seda pigem ise tahta. Arutelu poolt räägib see, et muidu peetakse seda debatti kuskil koridorides niikuinii ja siis mõne suurema [[LR]] ministrid esitavad asju Moskvas kui EL ühisseisukohti. Vastu aga see, et see arutelu tõenäoliselt tõenäoliselt tõestab, et lühiperspektiivi sammude üle üllatavaltki ühtne EL on pikaajalise strateegilises vaates ikka veel ebalev, ebakindel ja ebaühtlane. Jätkame siis arutelu arutelu vaja- ja võimalikkusest.

 

01.12.2014

Poolepäevane erakorraline [[Coreper]] valmistas ette [[PRES]] homseks eelarvetriloogiks parlamendiga. [[COM]] oli eelmisel nädalal esitanud uue eelnõu, mis eelmisest suurt ei erinenud ja meid põhimõtteliselt rahuldab. [[PRES]]le tundub, et [[EP]] jaoks on maksmata arvetest isegi veel tähtsamaks küsimuseks tõusnud nn eriinstrumentide (näiteks solidaarsusfond looduskatastroofide puhul, globaliseerumisega kohanemise fond teadagi miks jne) käsitlemine – [[MFF]] kohustuste või maksete lagede all. See on kaval, sest sedakaudu üritab parlament eelarvest rohkem “välja tuua”. Siisap on see asi ka [[NK]] poolel väga vastuoluline. [[PRES]] paneb nüüd ette lahendada 2014 ja 2015 eelarves küsimus [[EP]] moodi ära ja sõlmida kokkulepe, et EL institutsioonid lahendavad põhimõttelise küsimuse 2015 kevade jooksul – [[LV]] kui järgmine [[PRES]] vaimustusest ei oianud. Teadlikult tekitatud konstruktiivse ebaselguse mõte ja võlu ongi ju selles, et seda ei hakata täpsemalt defineerima-lahkama, vaid kõik tunnistavad, et asi on ebaselge, ja sellega pole midagi teha. [[MFF]] kokkuleppimise ajal jäeti see asi nimelt meelega defineerimata.

Igatahes, mitu netomaksjat ei saanud täna anda [[PRES]] ettepanekutele ametlikku heakskiitu, kuid kokkuvõtteks lubas [[NK]] eesistujal minna ja oma “isikliku” ettepanekuga ikkagi proovida (ehk siis paluti tal minna ja kasutada sedasama konstruktiivset ebaselgust). [[PRES]] näitab oma tõsisemat suhtumist nüüd ka sellega, et triloogile on välja veeretatud [[IT]] mainekas ja mõjukas rahandusminister Padoan ise. Loodame, et läheb liikuma, meile praegune eelarve-ettepanek ju sobib ja kokkulepet on vaja! Sain ka täna olla konstruktiivne ja [[PRES]] toetada-julgustada.