12.11.2014

TervepäevaCoreper. Hommikul 17.11 FAC ettevalmistus. See on CFSP uue kõrge esindaja Mogherini jaoks esimene ja ta püüab mõnd asja teistmoodi teha. Iga kuu (FACid toimuvad iga kuu) oleks üks põhiteema, mille üle ministrid arutaksid vabamalt, strateegiliselt, ja siis selle arutelu põhjal sünniksid kohapeal suuresti järeldused. Mitte nagu praegu, kus PSC ja Coreperis murtakse iga koma, iga sõna pärast piike ja loomulikult kandub see ka ministrite arutellu üle. Novembri põhiteema oleks Ukraina, detsembris Süüria ja Lähis-Ida. See kõlab ilusti, ja kindlasti tuleb korra proovida. Aga esiteks on mitmel puhul tegemist akuutsete sõjaliste kriisidega ja nende peal uusi töövõtteid harjutada pole lihtsalt võimalik. Ei ole päris elus päris nii nagu luuletajal, et kartuli õitsemine ja sõja käimine ühele reale ära mahub. Ukrainast saab kardetavasti kuude, mitte kuu teema. Teiseks annab see kõik-aspektid-on-vaba-arutamise-all-lähenemine koosoleku juhatajale ja tema meeskonnale väga suure vabaduse valida, mida ikka lõppjäreldustena üles noppida ja mida võib välja jätta. EL kui legalistliku organisatsiooni jaoks on konkreetse teksti alusel töötamine ikka palju omasem. Lisaks võib mõnelgi LR olla probleem kohapeal “tekkivate” järeldustega kohapeal nõustumisega – neil, kel tugevam parlamentaarne kontroll EL asjade üle. Nende riikide hulka kuulub muide ka EE.

Olukorrahinnangus Ida-Ukrainas toimuvale olime täna küll ühel meelel – olukord üha hullem, laiema sõjategevuse taaspuhkemine on üha võimalikum ja Venemaa pole täitnud ühtki oma Minskis võetud kohustust. Küllap otsustab esmaspäevane FAC tugevdada vähemalt isikutevastaseid sanktsioone. Kindlasti tuleb toetusavalduste kõrval ka näpuviibutus ukrainlaste poole – pange valitsus kokku ja palun hakake ükskord reforme tegema!

Lõunat sõime koos COM eelarve- ja personaliküsimuste eest vastutava asepresidendi Georgijevaga. Isikuomadustel on oma suur tähtsus – esimest korda minu 3+ aasta jooksul sai külaline spontaanse aplausi osaliseks, nii otsekohene ja inimlik on ta. Teemaks loomulikult eelarve. Tundub, et mõni nädal tagasi veerema pandud lumepall kasvab tasapisi, nimelt rääkis mitu kolleegi (ja muidugi Georgijeva ise) sellest, kuidas uut, väiksemat MFFi ei saa käsitleda samas stiilis kui eelmist. Peab kasutama paindlikkust, tõstma summasid ühelt realt teisele jne. Viibutati ka 2016ndaks kokkulepitud ülevaatusest sisulise tegemise kirvest. Mis omakorda on netomaksjate jaoks kõigi hirmude summa, kui rahaasjades tohib poeetiliselt väljenduda. Homne ja ülehomne päev mööduvad igatahes eelarvega tegeldes. COM kiitis täna heaks eelnõu, mille järgi erakorraliselt suuri sissemakseid saab ajatada kuni järgmise aasta 1. septembrini. See on koos kuhjunud arvete äramaksmisega osa kogu suurest eelarvepaketist.

Pärastlõunal nääklesime 21.11 kaubandusFACi ettevalmistuste all üksteisega. Kaubanduspoliitika küsimustes on LR jagunenud selgelt eristuvatesse leeridesse, EE on liberaalide rühmas, mille moodustavad laias laastus 14 LR. Teine pool ajab jälle oma joru ja kui PRESl on kodus tugev poliitiline nõudmine ühte suunda tirida, siis kujuneb arutelust väheviljakas ja aeganõudev. Kaubanduspoliitika komitee jätkab asekantsleri tasandil tööd järelduste kallal, aga ei välista, et midagi maandub erakorraliselt veel ka Coreperi laual. Õpetus aga, et ärgu meid küll tabagu pealinnapõhine eesistumine!

10.11.2014

Reedese ECOFINi järel oli lootus, et täna saab just selle jaoks kokku kutsutud erakorraline Coreper sisuliselt arutada kõiki eelarvega seotud elemente. Need on erakorraliste sissemaksete asi ja 2014 lisaeelarved, sealhulgas ettenägemata kulude varu kasutamine). Lootus ei täitunud. COM polnud esitanud määruse muutust, et saaks erakorraliselt suurte sissemaksekorrektsioonide puhul paindlikkust kasutada (vt Gondori kroonika 07.11.2014) ja need LR, keda see puudutab, soovisid nende probleemi lahendamist kõigepealt ja alles siis muud. Aga öeldi ka vastasleerist, kuhu kuulub praegu ka EE – ei saa nii, et kähku teie asi korda ja siis oleme tagasi seal, kust alustasime. Möödunudreedene arusaamine oli, et kõik on üks suur pakett. Lisaks on rahutuks läinud ka need, kes jällegi erakorraliselt suure sissemaksevähendamise saaksid ehk DE ja FR.

Ühesõnaga, täna ei liikunud miski, COM saab määruse eelnõu kõige varem alles 12.11 pärastlõunal välja käia (hommikul volinike koosolek ehk college) ja nii tõotavad meil tulla väga pingelised (t)ööpäevad kolmapäevast reedeni. PRES püüab mõne asja lahendada, või leevendada, oma kultuurilisel moel ehk lõunalauas – Coreper sööb 12.11 COM eelarvevoliniku Georgijevaga ja 13.11 EP eelarvekomitee juhtidega. Loodame, et taktika töötab, sest väga kiireks läheb.

07.11.2014

ECOFINi põhiteemaks olid EL eelarve(te) asjad. Mõne LR erakorraliselt suure lisamakse (vt Gondori kroonika 23.-24.10.2014) küsimust arutati siis nüüd poliitiliselt, nagu peaministrid Cameron, Rutte ja Renzi ÜKl tahtsid. Vahepeal olid kired niipalju vaibunud ja info ilmselt pealinnades otsustajateni jõudnud, et toon oli päris asjalik. Mis kõige olulisem, ükski rahandusminister ei nõudnud arvutuste aluseks oleva metoodika ülevaatamist. Nii et erinevalt meediasse spinnitud teadetest, UK makse võimalikust vähendamisest isegi ei räägitud. Lepiti kokku, et COM esitab ahvikiirusel maksete määruse muutused nii, et erakorraliselt suurte muutuste puhul oleks võimalik sissemakseid pisut hiljem teha, praeguse 01.11 asemel järgmise aasta 01.09-ks, näiteks. Muidugi toob see kaasa probleemid neil, kes peaksid korrektsioonidest kasu saama, aga seda peaks siiski olema võimalik COM poolt paindlikult suunata-käsitleda. Nende määrusemuudatustega hakkab Coreper järgmisel nädalal tööle, täpsemalt, peame need igal juhul vastu võtma.

Aga PL juhtimisel tõsteti ka muid eelarvetega seotud probleeme. Ei saa niimoodi, et nüüd tormatakse lahendama üht ülipoliitilist probleemi, aga maksmata arvete kuhjumist ja muid lisaeelarveid nagu ei nähtagi. PRES kokkuvõttesse saadigi sisse ka vajadus konstruktiivselt töötada 2014. ja 2015 eelarve kallal, ja ettenähtud ajaraamis. Pisut kurb on, et alles selline ootamatu suur jama nagu suured lisamaksed paneb mõnd netomaksjat kinnitama, et jah, oleme küll valmis konstruktiivselt eelarve kui terviku asju arutama. Ees seisab neetult pingeline eelarvenädal, 14.11-ks peavad kokkulepped saavutatud olema, ja mitte lihtsalt LR ühispositsioonis, vaid NK ja EP vahel.

 

06.11.2014

Koos umbes 8 kolleegiga hommikusöök ÜK eesistuja Van Rompuyga, viimane selletaoliste reast. Van Rompuy näitas head meeleolu, nagu ikka. Oma ajale tagasi vaadates on tal igal juhul põhjust olla uhke eurokriisi haldamise üle. Teiseks kokkulepe MFF üle 2013 alguses. Kolmandaks 2014 oktoobri kliima-energiapaketi lepe. Pisut kahetses ta seda, et pangandusliit sai küll tehtud (tegelikult, kui me seda ütleme, peame silmas pidama, et selle kolmas samm, ühtne hoiusekindlustus, on tegemata ja sellest isegi ei räägita), aga majandusliitu, LR majanduspoliitikate tegelikku koordineerimist isegi ei arutatud tõsiselt.

Lisaks jääb Van Rompuy alati esimeseks oma ametikohal, kõiki järgnevaid hakatakse temaga võrdlema. Teda on kritiseeritud vähese eestvedamise ja enamasti vaid kokkulepete sõlmimisele keskendumise eest. Aga ÜK liikmed, Euroopa juhtivad poliitikud ei taha, et neid juhitakse, nad on ise liidrid. 2009, kui Van Rompuyd valiti, oli üheks võimalikuks kandidaadiks ka Tony Blair, kes oleks kindlasti püüdnud EL-i rohkem suunata-juhtida. Valiti aga Van Rompuy, ja selge sõnumiga, miks just. Küsisin ta käest täna, milline tarkus, õpetussõna või haiku (ta ise kirjutab kirglikult haikusid) teda selles ametis enim on aidanud. Van Rompuy naeratas oma kassinaeratust ja ütles, et tead, see, et ma olen belglane. Mitte kokkulepete saavutamise tehnika pärast, vaid kuna ka meil on Põhi ja Lõuna, oma tundlikkuste ja traditsioonidega. Ma lisan veel omalt poolt, et belglastel on kuidagi see EL algusest peale kuidagi veres, DNA-s, nagu ka näiteks luksemburglastel. Saab väga põnev olema näha, kuidas vaid 10 aastat liikmeks olnud riigi kodanik Van Rompuy rolli täitma hakkab.

05.11.2014

Päev algas PRES korraldatud kohtumisega regioonide komitee liikmete arvu teemal (vt Gondori kroonika 21.10.2014). Kohal 3 puudutatud LRLU, CY ja EE ning COM. Meie positsioon on jätkuvalt jäik: ei mingit vähendamist! Sama õnneks ka teisel kahel. Tundus aga, et PRES hakkas nüüd tõsiselt mõtlema, et meil kõigil on probleem, nii et eesistuja peab mingid lahendused välja pakkuma. Ja meie itaallane on üpris geniaalne diplomaat, vast mõtlebki midagi välja.

Coreper sõi lõunat eelarve omavahendite töörühma juhi Montiga. Tark inimene ja tark jutt EL hädadest ning eelarveasjadest üldiselt, aga omavahendite kohta midagi uut ei kuulnud. Monti lahkudes rääkisime veel õigusriigi mehhanismi teemal, aga ka seal ei midagi konkreetset, PRES lihvib järjekordset paberit.

Coreperi päevakorras endas palju pisemaid asju, kus üllatavalt ka EEl tuli kas vastu olla, vastu kobiseda või vastu lüüa. Kaardimaksete vahendustasudele piiri seadmine polnud meie meelest õigesti tehtud – tegime deklaratsiooni, kus seda väljendasime. 21.11 kaubandusFAC järeldused peavad meie (ja paljude teiste) meelest olema teisiti üles ehitatud, kui PRES planeerinud – kobisesime. Ühe delegeeritud akti puhul (ärge küsige) oli COM meie (ja kvalifitseeritud enamuse) meelest oma volitusi ületanud – lükkasime akti tagasi.

2014 lisaeelarvete arutelu annab lootust, et ehk saab 07.11 ECOFINil auru välja lasta ja liikuda vastuvõtmise poole. Kole suurte lisasissemaksete probleem UKlt ja NLlt jääb üles, aga ka ses osas oldi täna tasemad kui varem. Mina võtsin aga vahelduseks sõna poliitilisemalt, rääkides sellest, et uue MFF puhul, kus üldsumma ja laed on madalamad, peab NK tõesti olema valmis kasutama suuremat paindlikkust. Muidu väiksema eelarveraamistikuga lihtsalt hakkama ei saa. Kui NK kui institutsioon sellest aru ei saa, toimub meil järgmised 2 aastat pidev vaevaline nagelemine EPga, ja siis jõuab kätte kokkulepitud MFF ülevaatuse aeg, kus võibki tekkida reaalne oht tegelikuks ülevaatuseks, muudatusteks. Seni on olnud küllalt selge, et kui tuleb, siis ei rohkem kui kosmeetika, kuna eelarveasjades on jäme ots blokeeriva vähemuse moodustaval netomaksjate seltskonnal. Kui nad aga ülejäänud LR välja vihastavad, siis võib veel halba nalja saada. Tundsin end seda prohvetlikku juttu rääkides võrdlemisi hästi.

03.11.2014

EE saadikud EL liikmesriikides ja välisministeeriumi juhtkond kiirvisiidil Brüsselis. Tean oma kogemusest, et ühe LR pealinnas töötades vaatad asju ikkagi kohaliku (meedia)ruumi mõju all – teemad, mis sellele konkreetsele riigile tähtsamad, tunduvad suuremad kui muud jne. Vaja seega “pilti keskusest”. Seda andsid uue COM esimesel tööpäeval asepresident Ansipi kabinetiülem Lepassaar (digiagenda ja COM prioriteedid), rahandusvoliniku Rehni juures 5 aastat kõige raskemat koormat kandnud ja nüüd asepresident Dombrovskise kabinetiülemana alustanud Lahti (majandusvalitsus ja euroala saatus), EEAS peasekretär Vimont (Ukraina kriis ja Euroopa välisteenistuse tulevik) ja meie oma esinduse asejuht Kull (energialiit ja oktoobri ÜK kliima-energiapakett). Lisaks arutasime omavahel välisministeeriumi töömeetodeid, seda, kuidas info liigub kolmnurgas Tallinn-pealinnad-Brüssel. Aeg-ajalt vajalik harjutus.

Uus president Juncker nimetab praegust COMi “viimase võimaluse komisjoniks”. Tähendades, et kui nüüd ei õnnestu COM juhtimisel taastada kodanike usku Euroopa projekti, siis võib hilja olla ja EL saavutusi võidakse hakata tagasi pöörama. Oma eesmärgi saavutamiseks peab COM esitama vähem reguleerivaid eelnõusid, tegema rohkem asju, kus kodanikud näeksid EL otsest kasu ja kõike seda palju paremini LR avalikkuses selgitama. Väga raske ülesanne, eriti viimane, millega Brüsseli ametnikud seni pea üldse tegelema pole pidanud. Edukus sõltub peamiselt Junckeri enda tahtest ja võimest oma meeskonda ehk volinike seltskonda suunata-juhtida.

Euroala majandusolukord, aga veel rohkem usaldus ühisvaluuta suhtes, sõltub praegu suurte riikide – FR, IT, ja ka DE reformivalmidusest. Sest EKP on oma võimalused praktiliselt ammendanud ja ka majanduspoliitikate suuremat koordinatsiooni, millega kaasneksid suuremad rahaülekanded, pole realistlik oodata – seega on raamistik paigas ja peamiseks tõuseb LRdes tehtav. Pole liiga optimistlik perspektiiv. Julgustab siiski viimastel nädalatel toimunu, kus [[IT]9 ja FR pärast esimest “tuima panemist”siiski tegid oma eelarvekavadesse COM näpunäidete järgi parandusi (ka kui ebapiisavaid). Asi, millest alati väljaspool Brüsselit aru ei saada, on, et ka suurimad ja uhkemad riigid ei taha olla selles olukorras, kus neid Brüsseli aruteludes kritiseeritakse, näpuga näidatakse (ka kui väga viisakalt). Džentelmenide klubi reeglid eeldavad ju, et kõigi liikmete silmnäod on puhtad juba kohale ilmudes, mitte et teised peavad sind pesule saatma.