12.11.2014

Tervepäeva[[Coreper]]. Hommikul 17.11 [[FAC]] ettevalmistus. See on [[CFSP]] uue kõrge esindaja Mogherini jaoks esimene ja ta püüab mõnd asja teistmoodi teha. Iga kuu ([[FAC]]id toimuvad iga kuu) oleks üks põhiteema, mille üle ministrid arutaksid vabamalt, strateegiliselt, ja siis selle arutelu põhjal sünniksid kohapeal suuresti järeldused. Mitte nagu praegu, kus [[PSC]] ja [[Coreper]]is murtakse iga koma, iga sõna pärast piike ja loomulikult kandub see ka ministrite arutellu üle. Novembri põhiteema oleks Ukraina, detsembris Süüria ja Lähis-Ida. See kõlab ilusti, ja kindlasti tuleb korra proovida. Aga esiteks on mitmel puhul tegemist akuutsete sõjaliste kriisidega ja nende peal uusi töövõtteid harjutada pole lihtsalt võimalik. Ei ole päris elus päris nii nagu luuletajal, et kartuli õitsemine ja sõja käimine ühele reale ära mahub. Ukrainast saab kardetavasti kuude, mitte kuu teema. Teiseks annab see kõik-aspektid-on-vaba-arutamise-all-lähenemine koosoleku juhatajale ja tema meeskonnale väga suure vabaduse valida, mida ikka lõppjäreldustena üles noppida ja mida võib välja jätta. EL kui legalistliku organisatsiooni jaoks on konkreetse teksti alusel töötamine ikka palju omasem. Lisaks võib mõnelgi [[LR]] olla probleem kohapeal “tekkivate” järeldustega kohapeal nõustumisega – neil, kel tugevam parlamentaarne kontroll EL asjade üle. Nende riikide hulka kuulub muide ka [[EE]].

Olukorrahinnangus Ida-Ukrainas toimuvale olime täna küll ühel meelel – olukord üha hullem, laiema sõjategevuse taaspuhkemine on üha võimalikum ja Venemaa pole täitnud ühtki oma Minskis võetud kohustust. Küllap otsustab esmaspäevane [[FAC]] tugevdada vähemalt isikutevastaseid sanktsioone. Kindlasti tuleb toetusavalduste kõrval ka näpuviibutus ukrainlaste poole – pange valitsus kokku ja palun hakake ükskord reforme tegema!

Lõunat sõime koos [[COM]] eelarve- ja personaliküsimuste eest vastutava asepresidendi Georgijevaga. Isikuomadustel on oma suur tähtsus – esimest korda minu 3+ aasta jooksul sai külaline spontaanse aplausi osaliseks, nii otsekohene ja inimlik on ta. Teemaks loomulikult eelarve. Tundub, et mõni nädal tagasi veerema pandud lumepall kasvab tasapisi, nimelt rääkis mitu kolleegi (ja muidugi Georgijeva ise) sellest, kuidas uut, väiksemat [[MFF]]i ei saa käsitleda samas stiilis kui eelmist. Peab kasutama paindlikkust, tõstma summasid ühelt realt teisele jne. Viibutati ka 2016ndaks kokkulepitud ülevaatusest sisulise tegemise kirvest. Mis omakorda on netomaksjate jaoks kõigi hirmude summa, kui rahaasjades tohib poeetiliselt väljenduda. Homne ja ülehomne päev mööduvad igatahes eelarvega tegeldes. [[COM]] kiitis täna heaks eelnõu, mille järgi erakorraliselt suuri sissemakseid saab ajatada kuni järgmise aasta 1. septembrini. See on koos kuhjunud arvete äramaksmisega osa kogu suurest eelarvepaketist.

Pärastlõunal nääklesime 21.11 kaubandus[[FAC]]i ettevalmistuste all üksteisega. Kaubanduspoliitika küsimustes on [[LR]] jagunenud selgelt eristuvatesse leeridesse, [[EE]] on liberaalide rühmas, mille moodustavad laias laastus 14 [[LR]]. Teine pool ajab jälle oma joru ja kui [[PRES]]l on kodus tugev poliitiline nõudmine ühte suunda tirida, siis kujuneb arutelust väheviljakas ja aeganõudev. Kaubanduspoliitika komitee jätkab asekantsleri tasandil tööd järelduste kallal, aga ei välista, et midagi maandub erakorraliselt veel ka [[Coreper]]i laual. Õpetus aga, et ärgu meid küll tabagu pealinnapõhine eesistumine!

10.11.2014

Reedese [[ECOFIN]]i järel oli lootus, et täna saab just selle jaoks kokku kutsutud erakorraline [[Coreper]] sisuliselt arutada kõiki eelarvega seotud elemente. Need on erakorraliste sissemaksete asi ja 2014 lisaeelarved, sealhulgas ettenägemata kulude varu kasutamine). Lootus ei täitunud. [[COM]] polnud esitanud määruse muutust, et saaks erakorraliselt suurte sissemaksekorrektsioonide puhul paindlikkust kasutada (vt Gondori kroonika 07.11.2014) ja need [[LR]], keda see puudutab, soovisid nende probleemi lahendamist kõigepealt ja alles siis muud. Aga öeldi ka vastasleerist, kuhu kuulub praegu ka [[EE]] – ei saa nii, et kähku teie asi korda ja siis oleme tagasi seal, kust alustasime. Möödunudreedene arusaamine oli, et kõik on üks suur pakett. Lisaks on rahutuks läinud ka need, kes jällegi erakorraliselt suure sissemaksevähendamise saaksid ehk [[DE]] ja [[FR]].

Ühesõnaga, täna ei liikunud miski, [[COM]] saab määruse eelnõu kõige varem alles 12.11 pärastlõunal välja käia (hommikul volinike koosolek ehk college) ja nii tõotavad meil tulla väga pingelised (t)ööpäevad kolmapäevast reedeni. [[PRES]] püüab mõne asja lahendada, või leevendada, oma kultuurilisel moel ehk lõunalauas – [[Coreper]] sööb 12.11 [[COM]] eelarvevoliniku Georgijevaga ja 13.11 [[EP]] eelarvekomitee juhtidega. Loodame, et taktika töötab, sest väga kiireks läheb.

07.11.2014

[[ECOFIN]]i põhiteemaks olid EL eelarve(te) asjad. Mõne [[LR]] erakorraliselt suure lisamakse (vt Gondori kroonika 23.-24.10.2014) küsimust arutati siis nüüd poliitiliselt, nagu peaministrid Cameron, Rutte ja Renzi [[ÜK]]l tahtsid. Vahepeal olid kired niipalju vaibunud ja info ilmselt pealinnades otsustajateni jõudnud, et toon oli päris asjalik. Mis kõige olulisem, ükski rahandusminister ei nõudnud arvutuste aluseks oleva metoodika ülevaatamist. Nii et erinevalt meediasse spinnitud teadetest, [[UK]] makse võimalikust vähendamisest isegi ei räägitud. Lepiti kokku, et [[COM]] esitab ahvikiirusel maksete määruse muutused nii, et erakorraliselt suurte muutuste puhul oleks võimalik sissemakseid pisut hiljem teha, praeguse 01.11 asemel järgmise aasta 01.09-ks, näiteks. Muidugi toob see kaasa probleemid neil, kes peaksid korrektsioonidest kasu saama, aga seda peaks siiski olema võimalik [[COM]] poolt paindlikult suunata-käsitleda. Nende määrusemuudatustega hakkab [[Coreper]] järgmisel nädalal tööle, täpsemalt, peame need igal juhul vastu võtma.

Aga [[PL]] juhtimisel tõsteti ka muid eelarvetega seotud probleeme. Ei saa niimoodi, et nüüd tormatakse lahendama üht ülipoliitilist probleemi, aga maksmata arvete kuhjumist ja muid lisaeelarveid nagu ei nähtagi. [[PRES]] kokkuvõttesse saadigi sisse ka vajadus konstruktiivselt töötada 2014. ja 2015 eelarve kallal, ja ettenähtud ajaraamis. Pisut kurb on, et alles selline ootamatu suur jama nagu suured lisamaksed paneb mõnd netomaksjat kinnitama, et jah, oleme küll valmis konstruktiivselt eelarve kui terviku asju arutama. Ees seisab neetult pingeline eelarvenädal, 14.11-ks peavad kokkulepped saavutatud olema, ja mitte lihtsalt [[LR]] ühispositsioonis, vaid [[NK]] ja [[EP]] vahel.

 

06.11.2014

Koos umbes 8 kolleegiga hommikusöök [[ÜK]] eesistuja Van Rompuyga, viimane selletaoliste reast. Van Rompuy näitas head meeleolu, nagu ikka. Oma ajale tagasi vaadates on tal igal juhul põhjust olla uhke eurokriisi haldamise üle. Teiseks kokkulepe [[MFF]] üle 2013 alguses. Kolmandaks 2014 oktoobri kliima-energiapaketi lepe. Pisut kahetses ta seda, et pangandusliit sai küll tehtud (tegelikult, kui me seda ütleme, peame silmas pidama, et selle kolmas samm, ühtne hoiusekindlustus, on tegemata ja sellest isegi ei räägita), aga majandusliitu, [[LR]] majanduspoliitikate tegelikku koordineerimist isegi ei arutatud tõsiselt.

Lisaks jääb Van Rompuy alati esimeseks oma ametikohal, kõiki järgnevaid hakatakse temaga võrdlema. Teda on kritiseeritud vähese eestvedamise ja enamasti vaid kokkulepete sõlmimisele keskendumise eest. Aga [[ÜK]] liikmed, Euroopa juhtivad poliitikud ei taha, et neid juhitakse, nad on ise liidrid. 2009, kui Van Rompuyd valiti, oli üheks võimalikuks kandidaadiks ka Tony Blair, kes oleks kindlasti püüdnud EL-i rohkem suunata-juhtida. Valiti aga Van Rompuy, ja selge sõnumiga, miks just. Küsisin ta käest täna, milline tarkus, õpetussõna või haiku (ta ise kirjutab kirglikult haikusid) teda selles ametis enim on aidanud. Van Rompuy naeratas oma kassinaeratust ja ütles, et tead, see, et ma olen belglane. Mitte kokkulepete saavutamise tehnika pärast, vaid kuna ka meil on Põhi ja Lõuna, oma tundlikkuste ja traditsioonidega. Ma lisan veel omalt poolt, et belglastel on kuidagi see EL algusest peale kuidagi veres, DNA-s, nagu ka näiteks luksemburglastel. Saab väga põnev olema näha, kuidas vaid 10 aastat liikmeks olnud riigi kodanik Van Rompuy rolli täitma hakkab.

05.11.2014

Päev algas [[PRES]] korraldatud kohtumisega regioonide komitee liikmete arvu teemal (vt Gondori kroonika 21.10.2014). Kohal 3 puudutatud [[LR]] – [[LU]], [[CY]] ja [[EE]] ning [[COM]]. Meie positsioon on jätkuvalt jäik: ei mingit vähendamist! Sama õnneks ka teisel kahel. Tundus aga, et [[PRES]] hakkas nüüd tõsiselt mõtlema, et meil kõigil on probleem, nii et eesistuja peab mingid lahendused välja pakkuma. Ja meie itaallane on üpris geniaalne diplomaat, vast mõtlebki midagi välja.

[[Coreper]] sõi lõunat eelarve omavahendite töörühma juhi Montiga. Tark inimene ja tark jutt EL hädadest ning eelarveasjadest üldiselt, aga omavahendite kohta midagi uut ei kuulnud. Monti lahkudes rääkisime veel õigusriigi mehhanismi teemal, aga ka seal ei midagi konkreetset, [[PRES]] lihvib järjekordset paberit.

[[Coreper]]i päevakorras endas palju pisemaid asju, kus üllatavalt ka [[EE]]l tuli kas vastu olla, vastu kobiseda või vastu lüüa. Kaardimaksete vahendustasudele piiri seadmine polnud meie meelest õigesti tehtud – tegime deklaratsiooni, kus seda väljendasime. 21.11 kaubandus[[FAC]] järeldused peavad meie (ja paljude teiste) meelest olema teisiti üles ehitatud, kui [[PRES]] planeerinud – kobisesime. Ühe delegeeritud akti puhul (ärge küsige) oli [[COM]] meie (ja kvalifitseeritud enamuse) meelest oma volitusi ületanud – lükkasime akti tagasi.

2014 lisaeelarvete arutelu annab lootust, et ehk saab 07.11 [[ECOFIN]]il auru välja lasta ja liikuda vastuvõtmise poole. Kole suurte lisasissemaksete probleem [[UK]]lt ja [[NL]]lt jääb üles, aga ka ses osas oldi täna tasemad kui varem. Mina võtsin aga vahelduseks sõna poliitilisemalt, rääkides sellest, et uue [[MFF]] puhul, kus üldsumma ja laed on madalamad, peab [[NK]] tõesti olema valmis kasutama suuremat paindlikkust. Muidu väiksema eelarveraamistikuga lihtsalt hakkama ei saa. Kui [[NK]] kui institutsioon sellest aru ei saa, toimub meil järgmised 2 aastat pidev vaevaline nagelemine [[EP]]ga, ja siis jõuab kätte kokkulepitud [[MFF]] ülevaatuse aeg, kus võibki tekkida reaalne oht tegelikuks ülevaatuseks, muudatusteks. Seni on olnud küllalt selge, et kui tuleb, siis ei rohkem kui kosmeetika, kuna eelarveasjades on jäme ots blokeeriva vähemuse moodustaval netomaksjate seltskonnal. Kui nad aga ülejäänud [[LR]] välja vihastavad, siis võib veel halba nalja saada. Tundsin end seda prohvetlikku juttu rääkides võrdlemisi hästi.

03.11.2014

[[EE]] saadikud EL liikmesriikides ja välisministeeriumi juhtkond kiirvisiidil Brüsselis. Tean oma kogemusest, et ühe [[LR]] pealinnas töötades vaatad asju ikkagi kohaliku (meedia)ruumi mõju all – teemad, mis sellele konkreetsele riigile tähtsamad, tunduvad suuremad kui muud jne. Vaja seega “pilti keskusest”. Seda andsid uue [[COM]] esimesel tööpäeval asepresident Ansipi kabinetiülem Lepassaar (digiagenda ja [[COM]] prioriteedid), rahandusvoliniku Rehni juures 5 aastat kõige raskemat koormat kandnud ja nüüd asepresident Dombrovskise kabinetiülemana alustanud Lahti (majandusvalitsus ja euroala saatus), [[EEAS]] peasekretär Vimont (Ukraina kriis ja Euroopa välisteenistuse tulevik) ja meie oma esinduse asejuht Kull (energialiit ja oktoobri [[ÜK]] kliima-energiapakett). Lisaks arutasime omavahel välisministeeriumi töömeetodeid, seda, kuidas info liigub kolmnurgas Tallinn-pealinnad-Brüssel. Aeg-ajalt vajalik harjutus.

Uus president Juncker nimetab praegust [[COM]]i “viimase võimaluse komisjoniks”. Tähendades, et kui nüüd ei õnnestu [[COM]] juhtimisel taastada kodanike usku Euroopa projekti, siis võib hilja olla ja EL saavutusi võidakse hakata tagasi pöörama. Oma eesmärgi saavutamiseks peab [[COM]] esitama vähem reguleerivaid eelnõusid, tegema rohkem asju, kus kodanikud näeksid EL otsest kasu ja kõike seda palju paremini [[LR]] avalikkuses selgitama. Väga raske ülesanne, eriti viimane, millega Brüsseli ametnikud seni pea üldse tegelema pole pidanud. Edukus sõltub peamiselt Junckeri enda tahtest ja võimest oma meeskonda ehk volinike seltskonda suunata-juhtida.

Euroala majandusolukord, aga veel rohkem usaldus ühisvaluuta suhtes, sõltub praegu suurte riikide – [[FR]], [[IT]], ja ka [[DE]] reformivalmidusest. Sest [[EKP]] on oma võimalused praktiliselt ammendanud ja ka majanduspoliitikate suuremat koordinatsiooni, millega kaasneksid suuremad rahaülekanded, pole realistlik oodata – seega on raamistik paigas ja peamiseks tõuseb [[LR]]des tehtav. Pole liiga optimistlik perspektiiv. Julgustab siiski viimastel nädalatel toimunu, kus [[IT]9 ja [[FR]] pärast esimest “tuima panemist”siiski tegid oma eelarvekavadesse [[COM]] näpunäidete järgi parandusi (ka kui ebapiisavaid). Asi, millest alati väljaspool Brüsselit aru ei saada, on, et ka suurimad ja uhkemad riigid ei taha olla selles olukorras, kus neid Brüsseli aruteludes kritiseeritakse, näpuga näidatakse (ka kui väga viisakalt). Džentelmenide klubi reeglid eeldavad ju, et kõigi liikmete silmnäod on puhtad juba kohale ilmudes, mitte et teised peavad sind pesule saatma.