27.11.2014

Poolepäevane [[Coreper]] kuulas kõigepealt ära [[EEAS]] ettevalmistused 15.12 [[FAC]]iks. Teemadeks Iraak, Süüria, välisvõitlejad, ebola, Lääne-Balkan (paljud [[LR]] soovinud Bosnia-Hertsegoviina arutelu). Vene-Ukrainat praegu plaanis pole, aga olukord võib muidugi ka selle päevakorda tuua. EL-Vene suhteid, mille arutamist 17.11 [[FAC]] järel on siin-seal mõlgutatud, täna ei mainitud, ja meil pole midagi selle vastu. See peaks toimuma õigel ajal (kui Ukraina kriisi akuutne faas läbi), väga põhjaliku eeltöö tulemusena ja kõiki [[LR]] täiel määral kaasates. Lisaks on see tõenäoliselt [[ÜK]] teema, ja selle uus eesistuja Tusk astub alles 01.12 ametisse.

Uus [[CFSP]] kõrge esindaja Mogherini teeb ilmseid jõupingutusi, et välisministreid ja välissuhetega tegelevaid [[COM]] volinikke positiivselt hõlmata. 14.12 on [[FAC]] eel näiteks pikk mitteametlik sessioon koos õhtusöögiga, kuhu ka volinikke kutsutud. Siin mängib kindlasti kaasa itaalia kultuur, ja iseenesest tore on. Asi, mida tuleb seejuures aga täpselt jälgida, on, et mitteametlikest mõnusatest mõttevahetustest ei tehtaks vaid endale sobivaid fantaasiarikkaid järeldusi. Lobiseda võib, aga paberid peavad ka korras olema, see on pärast ainus, mis loeb.

Ukraina-Vene asjas delegeeris [[Coreper]] Krimmi sanktsioonide tugevdamise sujuvalt idapoliitikaga tegelevale Coesti töögrupile ja Vene-sanktsioone täpsustavad eelnõud välispoliitka õigusaktidega tegelevale Relexi töögrupile, ülesandega järgmisel nädalal valmis olla. Ise kiitsime raskusteta heaks 13 isiku ja 5 organisatsiooni lisamise varade külmutamise ja viisakeelu nimekirja, homme on see ametlikult vormistatud. Raskusteta, sest 17.11 [[FAC]] oli paraku andnud selge suunise listida vaid (Ida-Ukraina) separatiste. Organisatsioonid on 02.11 “valimistel” osalenud partei- või nimekirjalaadsed moodustised. Pikem arutelu peeti mõne juba varem nimekirja pandud ukrainlase üle, kelle listimise aluseks oli Ukraina ametivõimude palve, aga nüüd teatavad needsamad ametivõimud, et kriminaalprotseduure 3 isiku suhtes algatada pole võimalik. Siis ei saa ka EL neid õiguse järgi karistada, küllap arvatakse nad millalgi nimekirjast välja. Hea õppetund aga nii sanktsioonide asjas kui ka selles, kuipalju ka välise maailma sammude puhul sõltub ukrainlastest endist.

26.11.2014

Tervepäeva[[Coreper]], mille juurde käisid ka hommiku- ja lõunasöök. Esimene Regioonide komitee presidendiga. Kuna selle koosseisu küsimus ei tõusnud rohkem, kui mainiti korra probleemina, ja [[LU]] kogenud kolleeg sõna ei võtnud, olin ka mina vait. Day tutvustas [[COM]] hommikul vastuvõetud nn Junckeri plaani ehk 300 (täpsemalt koguni 315) miljardilist investeeringute saamise kava. Peale raha lubamise (mida EL paneb tagatisena sisse vaid 16 miljardit eurot) on programmi osaks veel selle raha sihiteadlik suunamine reaalmajandusse ja halduskoormuse vähendamine ettevõtete jaoks. Selleks vajalike õigusaktide vastuvõtmist soovib [[COM]] juba juuniks 2015. Kui nii läheb, siis on teada, mida [[LV]] oma eesistumise ajal tegelikult tegema hakkab. Lähem analüüs kogu asjast seisab muidugi alles ees.

[[Coreper]]i enda istungi ajal peamiselt järgmise nädala [[JHA]] asjad, kus meil midagi suurt enam tules pole. Siisap sain peamiselt tegelda meilboksi haldamisega, aga hakkama päriselt ei saanudki. Mis viib (taas kord) mõtted selle juurde, kuipalju on see tohutu meilimassi ja kõik-võivad-kõigile-otse-kirjutada-süsteem enam tehtav? Samas, [[COM]] ametnikuna saad veel hulka rohkem meile.

Pisut tegime häält eelseisva EL-USA energianõukogu ühisavalduse kavandit arutades. Ameeriklased pakuvad sinna tugevat sõnastust meie hea koordinatsiooni tulemusena sisse viidud Venemaa sanktsioonide kohta. Rida (paraku üpris pikk) [[LR]] esitas eri sõnastuses mõtet, et see pole sanktsioonide arutamise või mainimise koht, ja üleüldse, miks Ukraina siin? [[EEAS]] ja rida meiega sarnaselt mõtlevaid [[LR]] jälle tuletasid meelde, et EL-USA energianõukogu pandi üldse alule esimese Ukraina gaasikriisi järelmina. Pakkusin mingi kompromissettepaneku, vaatame, kuidas lendab. Draftimine sel ja järgmisel nädalal töögrupis ja ameeriklastega ja kui vaja, siis [[Coreper]]i tagasi.

24.11.2014

[[EP]]-huvilistel soovitan lugeda mõttekoja CEPS analüüsi võimujaotusest parlamendis. Hulganisti tabeleid, millest näeb [[EP]] komiteede juhtide ning muude tähtsamate kohtade jaotust [[LR]] ja poliitiliste gruppide järgi. Kuigi [[EP]] kohad jagatakse d’Hondti meetodil parteigruppide vahel, on siiski tõsiasi, et 17 komiteejuhti 20-st on pärit 6 suuremast [[LR]]st. Kuna nad loogiliselt kuuluvad ka suurematesse rühmadesse parteigruppide sees. Nii on näiteks [[PL]] konservatiivid saanud 3 komitee esimehe kohta. Konkreetsete isikute puhul, keda parteigrupid tähtsatele postidele esitavad, on määravaks [[EP]] kogemus ja sealt tulenev ala tundmine. [[EP]] on seepärast muide üks koht, kus 2004 liitunud [[LR]] võib veel nimetada uuteks – veel eelmises koosseisus oli meie “klassil” vaid 1 komiteejuhi kohta, praeguses juba 4. 20 komiteejuhist on 10 ka varasemas parlamendikoosseisus samasse komiteesse kuulunud. EL hetke põhiküsimus: kas (või kuipalju) sakslased ruulivad? saab ka siin loogilise vastuse. Ruulivad küll, aga mitte ainult suuruse pärast. Vaid 31% [[DE]] [[MEP]]idest on parlamendis uustulnukad, vrd 50% [[FR]], 57% [[ES]] ja [[PL]] ning võimsad 75% [[IT]] omadest – kellel on kogenuim esindus?

Huvitav on ülevaade sellest, millistesse komiteedesse tahavad minna eri [[LR]] [[MEP]]id. Majanduskomitee  huvitab rohkem [[DE]], [[GR]] ja [[BE]] parlamendiliikmeid, siseasjad ja vabadused rootslasi, tööstus, teadus ja energia jälle austerlasi. Kaubanduskomitees on rohkem itaallasi ja prantslasi, välisasjad huvitavad kreeklasi ja – mitte üllatavalt – uute [[LR]] [[MEP]]e.

Järeldused [[EE]]le ja meie [[MEP]]idele? [[EP]] liikmena läbilöömiseks on vaja pikemat vaadet, tahtmist seda tööd pikalt teha, mitu koosseisu. Senioorsuse arvestamine parlamendis käib rohkem sealse, mitte koduse kogemuse kohta. Kindlasti pole meie suurusega [[LR]]l luksust saata mitut [[MEP]]i ühte komiteesse, ja muidugi tuleb oma 6-liikelise rühma jõudu väga targalt jagada, komiteede sisulist tähtsust meie jaoks arvestades. Seekord saime sellega muide paremini, realistlikumalt hakkama kui mõnel eelmisel korral. Ka selles aitab [[EP]]-kogemus.

20.11.2014

Tervepäeva[[Coreper]]ile eelnes esinemine [[EE]] arvamusliidritele, kelle [[COM]] esindus oli Brüsselisse toonud, kiitus Hannes Rummile selle jätkuva töö eest. [[Coreper]]is üllatavalt positiivne arutelu andmekaitse teemal, eriti et kõne all üks meie probleemteemasid, avaliku sektori paindlikkus. Hakkab tunduma, et pole välistatud, et see väga keeruline pakett võikski järsku saada vastu võetud enne [[EE]] eesistumist 2018. Mille vastu meil muidugi midagi pole.

Lõunal jätsime hüvasti [[ÜK]] eesistuja Van Rompuy kabinetiülema Seeuwsiga. Van Rompuy tiim tegi väga head tööd, eriti arvestades, et nad olid esimesed, kes selle uue institutsiooni rolli täitsid. Küsiti muidugi ära kõik küsimused [[ÜK]] hilisest algusest (tavaliselt kell 17 ja kestab varase hommikuni) kuni järelduste draftimise modaalsusteni. Vaatame, mida uus eesistuja Tusk tahab ja suudab teistmoodi teha.

[[Coreper]]i istungi jätkudes rääkisime 17.11 [[FAC]]ist. Ma polnud kade ja ventileerisin diplomaatilises vormis neid teemasid, mis meile esmaspäeval tõesti ei meeldinud – ühe teema väljatõstmine järeldustest, mõne väikese [[LR]] nurkasurumine neile tähtsal teemal, ideed kiirest EL-Venemaa suhete ülevaatusest jne. Kui praegu ei tee, uue [[CFSP]] kõrge esindaja ametiaja alguses, siis võib pärast lootusetult hilja olla; või vähemalt võidakse sulle öelda, et see on ju alati nii olnud, kus te varem olite. Sain toetust mõneltki sarnaselt mõtlevalt vanemalt [[LR]]lt.

Neid ja [[LV]] eesistumise muid teemasid arutasime [[LV]] ja [[LT]] kolleegiga ka õhtusöögilauas. Pallide hulk, mis tuleb ainuüksi Vene-Ukraina asja õhus hoida, on suur: sanktsioonide jätkumine, Ukraina toetamine, suhted Venemaaga, suhted Euraasia liiduga, EL piirivalve idee, Ukraina kaubandusleping jne. Saime aga mõtlemist oluliselt selgemaks, ka ses osas, et omavahel ja muude samameelsetega tuleb palju rohkem sidet pidada. [[LV]] uue residentsi ja selle veinikeldri vaatasime ka üle, hõkk.

19.11.2014

Asendasin ministrit ühtekuuluvuspoliitikale pühendatud [[GAC]]il. Kuna pealinnal erilist huvi polnud, ja arutatavad teemad olid üsna vähe vastuolulised, siis kasutasin väikese riigi aeg-ajalt esinevat võimalust vait olla. Poolenisti nagu viilimine, aga ainult poolenisti. Muide, sama joont hoidis ka [[LU]], kellele, mööngem, ühtekuuluvuspoliitika vähem korda läheb kui [[EE]]le.

18.11.2014

Asendasin ministrit [[GAC]]il. Peateemadeks detsembri [[ÜK]] ettevalmistus, EL institutsioonide ühine planeerimine (inglise keeles segavalt programming) ja õigusriigi algatus. Esimese all muidugi nn Junckeri 300 miljardi investeeringutepakett, kus enamus sõnavõtnuid manitses mitte ootusi üles kütma, kuna uut raha väga tulemas pole, [[LR]] ajakirjanduses tundub aga aeg-ajalt, et kohe keeratakse mingid rahakraanid lahti. Absoluutne lõviosa rahast peab tulema erasektorilt, avaliku sektori toimides katalüsaatorina. Mitmed [[LR]] tõid välja digitaalse siseturu ja energeetika kui perspektiivikad alad, kuhu investeeringuid suunata, nii ka mina. Lisaks ütlesin, et nii halveneva olukorra kui eilse [[FAC]] arutelu valguses peavad riigijuhid tõsiselt rääkima kriisist Ukrainas ja selle ümber. Kes tahtis, mu kolleegide hulgas, sai aru.

Institutsioonide ([[COM]], [[NK]] ja [[EP]]) ühine planeerimine tähendab seda, et kooskõlastatakse eelseisvat tegevust, eriti õigusloome alal. Kõlab enesestmõistetavusena, pole seda aga tegelikus elus mitte päris. [[COM]] on igatahes teinud algatuse ja saatnud teistele institutsioonidele kirja oma kavatsuste kohta 2015 tööplaaniks. Kõik tervitasid seda muidugi ülevoolavalt, [[PRES]] kirjeldas detailselt, kuidas see protsess sel ja igal aastal toimuda võiks ja kõik [[LR]] lugesid ette, mis nende meelest [[COM]] tööplaanis siis olla võiks. Üllatavalt palju alasid muide kattus, kuna [[NK]] strateegilised prioriteedid on ju paigas juuni [[ÜK]] otsusega (vt Gondori kroonika 26.-27.06.2014). Kattusid digitaalne siseturg, teenuste siseturu liberaliseerimine, energialiit. Välisteemade all rõhutasin geopoliitilise olukorra muutust ja mainisin koos nii mõnegagi ära EL naabruse stabiliseerimise, sealhulgas laienemispoliitika abil ning vajaduse kiiresti [[TTIP]]iga edasi liikuda. EL ja NATO koostöö nimetamisel olin küll üksi. [[COM]] võimukas esimene asepresident Timmermans näitas, et on oma kuulsuse vääriline, rääkis hästi, poliitiliselt ja selgelt. Ütles, et talle on eriti südamelähedane bürokraatiakoorma vähendamine, eriti väikeettevõtetele – sobib meile.

Õigusriigi algatus sai lõpuks lõpetatud (ehkki küllap seisvad veel ees detsembri [[GAC]] järeldused). Nüüdsest hakatakse kord aastas [[Coreperi]] ettevalmistusel [[GAC]]is vahetama seda, mis praegu nimetatakse parimateks praktikateks ja vanasti eesrindlikuks kogemuseks. Teema on kohutavalt tundlik ja tänase arutelu ainus toonierinevus oligi, kas uus aruteluvorm võib vajaduse korral tähendada peale kogemustevahetuse ka üksikkaasuste arutamist. Päris selgeks ei saanudki, ruumi täitis Brüsseli levinuim ressurss, konstruktiivne ebaselgus.

17.11.2014

Päev algas ja lõppes eelarvega. Hommikul kogunes [[Coreper]], et vormistada laupäeval lepitu (vt Gondori kroonika 15.11.2014). Oodatult tekitas pingeid 3 EL institutsiooni ühisdeklaratsiooni projekt, kus netomaksjad tahtsid kindlas kõneviisis lubadust, et edaspidi ei kasutata struktuurivahendite arvete maksmiseks kunagi ettenägematute kulude varu ja meie leer väitis vastu, et peame kõik tegema, et seda ei juhtuks, aga lubada 6 aastat ette ka ei saa. Lõpuks EL moodi kompromiss.

Õhtul nn lepitusmenetlus [[EP]]ga. Õigus oli netomaksjatel, kes ennustasid, et parlament tahab kulusid suurendada. Aga nn meie raha ehk konvergentsi plaaniti jällegi maha tõmmata. Sellega sõna otseses mõttes 12ndal tunnil tegelemine ei jätnud liiga palju võimalust detailideks, mis on eelarvearutelude puhul muidugi nonsenss. Igatahes, [[PRES]]l õnnestus koostöös teiste institutsioonidega kokku panna selline kompromissettepanek, mis ei sobinud õieti ühelegi [[LR]]le. Jõudsime sellele valgustavale tulemusele täpselt 2 minutit enne tähtaega ehk südaööd. Nüüd peab [[COM]] esitama uue eelarve-ettepaneku ja 2 nädala pärast oleme umbes samas kohas tagasi.

Vahepeal asendasin ministrit [[FAC]]il, [[CFSP]] uue kõrge esindaja Mogherini jaoks esimesel. Peateemaks Ukraina. Nn uute töömeetodite järgi oli järelduste teksti draftitud [[PSC]]s õige mitu ringi, aga kõige poliitilisem, sanktsioonide teema, jäetud puhtalt ministritele arutada. Ja see ei läinud hästi. Tehti kiire ja jõuline tekstiettepanek 2 suure [[LR]] poolt ja arutelu lõpuks olimegi olukorras, kus oli võimalik kokku leppida vaid sõnastuses, mis praktikas välistab muude kui Ida-Ukraina persoonide lisamist viisakeeldude ja varade külmutamise nimekirja. Sõnum Venemaale viimaste nädalate eskalatsiooni eest? Muidugi on järeldustes ka palju positiivset – Ukraina reformid, Venemaa vastutus toimuva eest, EL tsiviilmissioon, Krimmi sanktsioonide tugevdamine. Aga sõnum Venemaale on, et G-20 üritustel Brisbanes olla tekkinud mingi õrn võimalus midagi rääkida. Hmm, see ei vasta ei meediakajastustele ega ka muudest allikatest tilkunud infole, ja kindlasti mitte [[DE]] liidukantsleri eilsele jõulisele kõnele. Lisaks tekkis otsekui spontaaselt mõni muugi fantaasiarikas mõte, vt EUobserverist. Ühesõnaga, mõtteainet on, ja põhjust diplomaatiliseks kabineti- ja koridoritööks.

[[FAC]]il lisaks Lähis-Ida rahuprotsess, üllatusi ega ühist arusaamist polnud ning Bosnia-Hertsegoviina, kus tehakse jälle katse sealset põhiseaduslikku protsessi käima lükata, mis omakorda võiks liikuma panna nende lähenemise EL-ile. Selleks on vaja aga EL-poolset tõsist poliitilist pühendumust, aega ja kohalolekut. Mogherini? Seni on see riik olnud rohkem kõrge esindaja kui laienemisvoliniku rida, poliitilise keerukuse tõttu.

15.11.2014

[[Coreper]] laupäeval, esimene minu ajal. Erinevalt eilsest käisid täna tõesti terve päeva läbirääkimised eelarvepaketi üle ja numbrites lepiti põhimõtteliselt kokku. Matemaatilises mõttes tuldi keskpõrandale, ettenägematute kulude varust kasutatakse [[COM]] pakutud 4 miljardi asemel 2 miljardit. Päris selge pole siiski, kuidas kavatsetakse maksta 2 ülejäänud miljardi eest maksmata arveid. 777 miljonit lubati küll 2015 põhieelarvesse üle kanda – ja sedagi pole me veel kirjalikult näinud – aga ka sel juhul jääb minu humanitaarimatemaatika järgi üle 1,2 miljardi katmata. Eks [[COM]] hakkab uuesti eelarvest raha “otsima”.

Atmosfäär liiga tore polnud, netomaksjad tantsisid rituaalset tantsu teemal Oh, kuidas me oleme loobunud oma põhimõttest, et ühispoliitikate arved ei saa olla ettenägemata kulu. Teine leer, kus ka [[EE]], tuletas meelde, et oma kohustuste täitmine on ka EL oluline põhimõte. Nii et tänase põhjal ei oskakski öelda, kumb on džentelmenide vahel hullem, rahast või põhimõtetest rääkimine. Kui keegi mainis, et ettenägemata kulude varu võiks ka 2015 kasutada, ähvardas mõni [[LR]] lihtsalt välja marssida. Netomaksjatel on, tõsi, õigus selles, et praegu räägiti alles [[NK]] positsioonist, millega minnakse kõnelustele [[EP]]ga, kes tahab kindlasti asju, mis netomaksjate jaoks vales suunas tagasi lähevad.

Erakorraliselt suurte sissemaksete määrusemuudatus kiideti lõpuks heaks. Kui rahvusliku koguprodukti arvutuste tagajärjel suureneb ühe [[LR]] sissemakse EL eelarvesse üle 1/6, saab see [[LR]] õiguse maksta tavalise 01.12 asemel kuni järgmise aasta 01.09-ni.

17.11 varahommikul kohtub [[Coreper]] uuesti. Selleks ajaks peavad esitatud olema paketi kõik osad – 2014 lisaeelarved, 2015 põhieelarve uus variant ja rida deklaratsioone. Kella 11-ks peab pakett vastu võetud olema, sest siis algab triloog EL institutsioonide vahel, ja õhtupoolikul lepituskohtumine. 17.11 südaööks peab kõik valmis olema.

 

14.11.2014

Üks õpetlikumaid tööpäevi praeguses ametis. Kell 10 alustas eelarvele pühendatud [[ECOFIN]], ja teatav üllatusega täheldasime, et [[PRES]] polnud ette valmistanud mingit uut ettepanekut. Kõik pidasid oma tavalise jutujoru maha, ka [[COM]], keda esindas alati avameelne ja emotsionaalne asepresident Georgijeva. Maksmata arved kuhjuvad, ja selle trendi peatamiseks, NB! mitte veel tagasipööramiseks, on vaja 4 miljardit ettenägematute kulude varust. Aga kuna uut ettepanekut polnud, siis läbirääkimisi ei toimunud.

Keskpäeva paiku laekus [[EP]] esindus, kes teatas täiesti arusaadavalt, et kui [[NK]]l pole seisukohta 2014 lisaeelarvete üle, siis parlament millegi üle läbi ei räägi. Nagu teada, on paketis veel 2015 põhieelarve ja erakorraliselt suurte sissemaksete määrusemuutus. [[PRES]] ütles, et selge, püüame siis kokkuleppele jõuda, pärastlõunal jätkame. Enne 16 tuldi jälle kokku, [[PRES]] teatas võluva naeratusega, et asub nüüd kahepoolseid kohtumisi pidama, [[ECOFIN]] jätkub kell 18 ja lepituskohtumine [[EP]]ga. No 18 pandi siis tõesti uus ettepanek lauale, ettenägemata kulude varu kasutamist nägi see ette 3,1 miljardi ulatuses. Vähem kui vaja, aga rohkem, kui kardetud. Paraku poldud seda ettepanekut aga ilmselt kellegagi läbi räägitud, ja [[PRES]] poolt esilekutsutud hääletusel olid poolt vaid 2 tavaliselt eelarveasjades täpselt keskel seisvat [[LR]].

Ja siis marssis [[EP]] delegatsioon ruumi. Kuulas ära [[PRES]] ülevaate olukorrast ning palve veel natuke kannatada ja samal õhtul lepitust jätkata. Rääkis veelkord nagu lastele, miks on vaja kokkuleppele jõuda – EL usaldusväärsus, majanduskasvu toetamine, töökohtade loomine jne – ja marssis täiesti oodatult välja, visates, et kui [[NK]] peaks vahepeal ühispositsioonile jõudma, siis 17.11 on [[EP]]s koosolekuruumid reserveeritud. Georgijeva tunnistas, et on nüüd juba väga mures, ajaline aken leppe saavutamiseks on kinni vajumas. 17.11 jooksul tuleb tulemusele jõuda, muidu peab [[COM]] uue ettepaneku esitama ja karussell läheb uuesti käima.

Ega muud, kui homme hommikul hakkab [[Coreper]] asja edasi arutama. Kardan, et [[PRES]] ei jõua ka selleks ajaks esitada mingit uut ettepanekut. Nii võib ennustada toredat pilti, kus saadikud hakkavad rida-realt eelarvet läbi vaatama. Iga [[LR]] oma eelarve puhul oleks see rahandusministeeriumi ametnike hullem õudusunenägu. Meil on muidugi kõigil homme rahandusekspert kaasas, aga ikkagi.

 

13.11.2014

[[Coreper]] vaid pool päeva, sest [[PRES]] pidi minema parlamendiga väheotsustavale eelarvetriloogile. Kõigepealt 18.11 [[GAC]] ettevalmistus. Kuna [[PRES]] pole mingit ettepanekut esitanud, ei tule seal arutlusele Regioonide komitee koosseisu küsimus (vt Gondori kroonika 21.10.2014). Olgu, me koos [[LU]] ja [[CY]]ga peame praegu rahulikult pausi välja. Arutlusele tuleb esiteks detsembri [[ÜK]] ettevalmistus, kus kõige olulisem küsimus 300-miljardilise lubatud investeeringutepaketi “leidmine”. Teiseks juuni [[ÜK]]l kinnitatud 5 aasta strateegiliste prioriteetide järgmine osa, kliima- ja energiapoliitika. Siin pärast oktoobri [[ÜK]] aga palju arutada pole. Huvitavamana on [[GAC]] ees [[COM]] “superasepresident” Timmermans, et rääkida [[COM]] tööplaanist ja EL institutsioonide ühisest poliitilisest planeerimisest. Iseenesest oleks ju loogiline, et kogu EL-il oleks üks suund ja siht, aga praktikas on [[COM]]l seadusandliku algatuse ainuõigus ja ega nad väga ei taha, et teised tuleks liiga täpselt ette kirjutama, mida nad täpselt peavad esitama. Viimase 5 aasta jooksul sellist ühisplaneerimist pole olnud, vaatame, kuidas hakkab minema, kui hakkab.

Eelarveküsimustes liiguti hästi pisut. Tundub, et erakorraliste sissemaksete määruse muutustega võiks saada ühele poole, aga eelarveküsimused on laiem pakett, kuhu kuuluvad ka 2015 põhieelarve ja 2014 lisaeelarved. Ikka veel tahtsid vaid vähesed netomaksjad viimase asjas liikuda ettenägemata kulude varu kasutamise küsimuses, mis [[ÜKP]] sõpradele jällegi võtmeküsimus. Meie väga osav eesistuja võttis tänase arutelu kokku nii: Paketis on 3 elementi; Ükskõik milline lahendus 2014 tähendab ettenägemata kulude varu kasutuselevõttu; [[EP]] poolt eeldatakse paindlikkust 2015 eelarve üle.

Homme toimub eelarve[[ECOFIN]], kus [[NK]] peab ühisseisukohale jõudma, ja siis saab järgneda päev, õhtu ja öö lepituskohtumiseks [[EP]]ga. [[DE]] küsiski täna irvitades, kas laupäevase hommikusöögi arve maksab EL või [[PRES]]. Kui 17.11 kella 24-ks institutsioonide vahel kokkuleppele ei jõuta, peab [[COM]] esitama uue 2015 eelnõu ja kõik algab otsast peale. Usutavasti tahavad kõik osapooled seda siiski vältida. Homme lõunaks oleme targemad.