04.07.2014

Kiitsin (Gondori kroonika 30.06.2014) [[GR]] eesistumist. Samal teemal kirjutavad mõttekoja CEPS analüütikud Piedrafita ja Conroy. Nemad pole muidugi näinud mulle meeldinud [[Coreper]]i punktuaalset juhtimist ega ka seda, kui isetult surus eesistuja läbi Ukraina-otsuseid. Küll aga kiidavad nemadki [[GR]] eesistumise väikest kulu, aga peamiselt muidugi saavutatud edu mitme olulise failiga kas triloogidel enne [[EP]] mandaadi lõppemist (eriti [[SRM]], aga veel paar rahandusteemat) või siis [[NK]] läbirääkimistel (firmasiseste üleviimiste teema kolmandate riikide kodanikele, mis oli aastaid tupikus olnud). Lisaks üritas [[GR]] jõuliselt liikuda [[FTT]] tihendatud koostööga, mis nende eriline huvi. Siiski tuleb öelda, et eesistuja ei saavutanud edu ühes teises aastaid kinni olnud suures asjas, EL üldkohtu lisakohtunike nimetamise meetodis. Aga kõike ka ei saa.

Mõttepaberi teine osa puudutab positiivselt Lissaboni leppe järgset nn kolmikeesistumist. [[GR]] oli [[IE]] ja [[LT]] trio viimane. Praktikute poole pealt on mulle küll öeldud, et triol on tähendust selle hetkeni, kui ühine tegevuskava valmis saab; sealt edasi on igaüks oma eesistumise eest väljas. Piedrafita ja Conroy poolt välja toodud [[EP]]ga triloogidel osalemine on tegelikult oluline mitte trio plaanis, vaid nii, et eelmine eesistuja kaasaks kohe algusest nähtavalt ka järgmise – siis näeb [[EP]], et [[NK]] esindajad mängivad pika vinnaga mängu ja ei ole tingimata valmis oma 6-kuulise eesistumisaja lõpus suuri järeleandmisi tegema lihtsalt selleks, et mingi kokkulepe saavutada.

03.07.2014

[[EP]]s jagati liikmed komisjonidesse. Eestlastega läks nii, et Ansip sai tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni,  Kallas eelarvekomisjoni, Kelam väliskomisjoni, Lauristin kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, Tarand eelarvekomisjoni ning Toom tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni. Lisaks veel mõni huvitav asendus (Kallasel siseturu, Toomil petitsioonide, Ansipil ja Kelamil regionaalpoliitika komisjon näiteks), aga need pole siiski nii olulised. Hea tulemus, 4+ kindlasti, kui vaadata [[EE]] huve; ja arvestatavas vastavuses ka kohe valimistejärgselt räägituga (vt Gondori kroonika 26.05.2014). Nii et võib saada küll, kui tead, mida tahta. Võimalikud asendusliikmed “pärivad” vähemalt esialgu ka asendatu komisjoni.

Väike iluviga ehk on 2 [[EE]] [[MEP]]i kuulumine eelarvekomisjoni, aga eks juba sel sügisel vaatame, kuidas suudetakse ajada näiteks Tallinnas asuva eu-LISA agentuuri raha asja, mida praeguse ettepaneku kohaselt kõvasti kärpida tahetakse.

01.07.2014

[[IT]] eesistumise esimese päeva esimene [[Coreper]] arutas ainsa sisulise punktina Ukrainat. Vaevalt oli see selle [[PRES]] unistus (kui niimoodi diplomaatiliselt öelda), kuid illustreerib taas kord, et eesistumise plaanid võid teha millised tahes, aga siis tuleb reaalne elu vahele ja tegeledki sellega, millega peab. Tänane [[Coreper]] oli sattunud ka avalikkuse tähelepanu alla (harva juhtub), kuna [[ÜK]] poolt antud tähtaeg möödus eile õhtul. Näiteks Bundestagi väliskomisjoni esimees Röttgen tegi avalduse, et täna peab [[NK]] ehk siis meie komitee uusi sanktsioone arutama. Ka Reuters tegi saadikute arutelust uudise. Märgin seda sel põhjusel, et kogu selles keerulises geopoliitilises mängus, mis praegu Ukraina ümber käib, on ülimalt oluline ka EL usutavus nii partnerite kui ka avalikkuse silmis. Juba mitu korda on olnud nii, et peaministrid-presidendid teevad kurjemat häält ja diplomaadid, sealhulgas välisministrid kui oma riikide tippdiplomaadid [[FAC]]il, ei kanna [[ÜK]] antud ootusi välja. Nüüd on olukord veel eriti klaar, kuna [[ÜK]] esitas konkreetsed tingimused, mida Venemaa ei täitnud.

Päriselt uusi sanktsioone täna ei otsustatud, kuid [[LR]] meelsus ei luba kahelda nn teise faasi sanktsioonide laiendamises lähiajal. Mitmed [[LR]] nõudsid nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset muutust, see tähendab nimede lisamist ja ka kriteeriumite avardamist. Seni saab EL sanktsioone kehtestada vaid Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud tegevuse eest, erinevalt USA -st, kes lajatab rahumeeli ka Venemaa praeguse reżiimi toetajatele. Kuidagi peab ka EL siin laiendamisvõimaluse leidma. Lisaks on oodata otsust EL Venemaa-koostööprojektide külmutamisest, v.a. NGO-dega tehtavad projektid. Nii hoiaks ka hea mitusada miljonit kokku.

Kolmanda faasi sanktsioonid lähevad 16.07 erakorralise [[ÜK]] lauale. Enne seda ma liiga sisulist arutelu ei oota, paraku. Viimase asjana – täna valitses [[LR]] vahel üpris laialdane arusaamine ja toetus, miks president Porošenko eile õhtul ühepoolse relvarahu katkestama pidi. Ehkki kõik tahavad sellele kriisile poliitilist lahendust ja selle poole püüdlemine muidugi jätkub.