27.-28.06.2013

Seekord kujunes [[ÜK]]st endast olulisemakski see, mis toimus vahetult eel, järel ja kõrval. Ööl vastu neljapäeva leppisid rahandusministrid erakorralisel [[ECOFIN]]il kokku pankade kriisihalduse direktiivis. Selle tähtsus seisab esiteks selles, et nüüd on selge ja kindel – Euroopas kehtib pankade päästmisel bailin põhimõte, see tähendab, et oma varaga peavad osalema ka investorid, aktsiaomanikud ja teavatatel tingimustel ka suurhoiustajad, pangandus pole enam praktiliselt riskivaba äritegevuse ala. Teiseks on nüüd avatud tee [[SRM]] eelnõu esitamisele, mida [[COM]] on lubanud teha veel enne suurt suve, mis saabub Brüsselisse juuli lõpus.

Neljapäeva hommikul tegid [[EP]] ja [[COM]] president ning [[IE]] peaminister [[MFF]] üle lõpliku kompromissi. Peensusi pole vaja siin seletada, oluline on, et tänaõhtuse erakorralise [[Coreper]]i kinnitusel on [[NK]] poolt lukus nii [[MFF]] lõpptekst kui ka EL institutsioonide ametnike personalieeskiri (mis oli poliitilises mõttes ka [[MFF]] paketiga seotud). 03.7 on [[EP]] lubanud hääletada poliitilise resolutsiooni üle, mille juures on [[MFF]] määruse ja institutsioonidevahelise leppe tekst, mis enam muutuda ei tohi. See annab parlamendi poolt poliitilise lubaduse. 09.7 kiidab need 2 teksti heaks [[ECOFIN]] ja septembris oleks siis parlamendis juriidiliselt siduv lõpphääletus. Loodame, et nii ka läheb. Samal ajal edenetakse ka 2013 aasta mõlema lisaeelarvega.

Riigipead ja valitsusjuhid ise keskendusid noorte tööpuudusele, kus vaidlus käis peamiselt selle üle, kas 6 miljardit sellega võitlemiseks on piisav (ega ole küll), [[EMU]] tulevikule, kus reformilepingute teema laisalt edasi kerib (järgmine arutelu oktoobris, mil vahepeal toimunud [[DE]] valimised ehk mõjutavad ka edasise dünaamika suundi), kiideti pangandusliidu arenguid (vt esimene lõik). Lisaks laiendati [[EIB]] investeerimisbaasi, niipalju siis majanduse elavdamise kohustuslikust kavast. Järelduste lõpptekst siin.

Mis aga pisukese mõtlemise järel selle [[ÜK]] juures vast kõige olulisem ja rõõmustavam tundub, on EL jätkuv atraktiivsus. Vaatame üle – alustati liitumisläbirääkimisi Serbiaga (mitteüllatuslikult ei õnnestunud kõrgel esindajal Ashtonil [[ÜK]]d veenda Serbia juurde naasmata olla, vt Gondori kroonika 25.06.2013), märgiti stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu kõneluste algust Kosovoga. Veel olulisemana tervitati [[LV]] peatset eurotsooni saamist ja kõige tähtsamana [[HR]] euroliiduga ühinemist 3 päeva pärast. Ärgu tuldagu ütlema, et võõristus ainult kasvab.

26.06.2013

[[GAC]]i ja [[ÜK]] vahel pole muude [[NK]] formaatide korraldamine lubatud. Nii kindlustatakse, et EL-asjade ministrite ja riigipeade-valitsusjuhtide tegevuse vahel valitseks otsene segamata side. Üldiselt peetakse sellest reeglist kinni, kuid näiteks [[IE]] eesistumise ajal on 3 korral kasutatud erandit, et näiteks [[Coreper]] võib koguneda küll, kui ei arutata eelseisva [[ÜK]] teemasid. Lisaks on täna ju ka veel [[ECOFIN]] istung. Päris heaks tooniks seda ei peeta, samas virisemine tööhulga üle pole Brüsselis samuti eriti mõttekas – on niipalju kui on, kõigil on. [[Coreper]] tegeles peamiselt kahe suure [[MFF]]-ga seotud eelnõu või paketiga, mis mõlemad juba triloogide faasis – ametnike palkade ja [[ÜKP]]-ga. Esimeses on laias laastus asjad niimoodi, et rea [[LR]] meelest saavad EL institutsioonide ametnikud kõike liiga palju, eriti ajal, kui näiteks [[IE]] diplomaate “premeeritakse eduka eesistumiseaja lõppemise puhul” 8%-lise palgakärpega alates 01.7 ja kokku tõmbavad paljude riikide valitsused. [[NK]] läks triloogile äärmuslikult õela st kärpiva positsiooniga ja oli algusest peale teada, et seda ei kiida lähedaltki heaks teised institutsioonid ega suudetaks seda kaitsta ka kohtus. Nüüd on [[IE]] esitanud emotsionaalsete vaidluste järel kompromissettepaneku, mis osalt külmutab palku, täiendab palgaarvestuse meetodit, tõstab osalt pensioniiga jne, kuid loobub kõige radikaalsematest nõudmistest. Esialgse, mitte veel kõigi ametlikke positsioone väljendanud lauaringi järel (kus [[EE]] põhimõtteliselt nõus [[PRES]] pakutuga), on järeldus see, et kui [[DE]], kes täna kaarte ei avanud, nõustub, siis on kvalifitseeritud häälteenamus käes. Selle peale tasubki loota, sest personalieeskirja, nagu iga-aastase eelarve ja veel mõne sedalaadi küsimuse üle pole mõtet konsensust taotleda, mõni sammaldunud vastupunnija jääb ikka.

[[ÜKP]] liigub, ehkki, vastavalt oma tehnilisusele ja keerukusele, liigub teosammul. Eks [[MFF]] järel või kõrval on [[EP]] konkreetsete eelnõude juhtivad liikmed ehk siinses kõnepruugis raportöörid üha enam huvitatud oma eelnõude läbiviimisest. Saab vastu võetud ka see, aga [[LT]] järgmise eesistujana peab veel kõvasti võimlema.

Ent ka täna lõpetuseks hea uudis – 2013 I lisaeelarve läks täna läbi, [[HR]] rahad lahti. Mitte küll päris juuli algusest, aga siiski. Iluveaga, aga tere tulemast!

25.06.2013

[[GAC]] Luksemburgis. Peatüki 22 (regionaalpoliitika) avamine liitumisläbirääkimistel Türgiga läks, nagu eile tunduski. Peatükk avatakse, kuid alles pärast [[COM]] iga-aastaste eduaruannete esitamist ja arutamist [[GAC]]-il. Ehk siis tegelikult tõenäoliselt alles detsembris. Ministritest küsisid paljud, kuidas türklased sellisesse edasilükkamisse suhtuvad, aga õige mitu kohalolijat oli õhtul-öösel ka Türgi välisministri Davutoglõga rääkinud ja kinnitasid, et neile sobivat. Tõsi on, et kohe pärast otsuse tegemist ütles Davutoglõ avalikult, et tore on, peatükk on avatud.

Päeva peateemaks kujunes aga laienemine, täpsemalt liitumiskõneluste alustamine Serbiaga, ja parallelism Serbia ning Kosovo vahel. Viimasega saadi üsna kiiresti jutti. Aga Serbia kohta oli üks [[LR]] äärmiselt jäik – esimene ametlik liitumiskonverents ei saa toimuda enne 2014. aasta algust ja lisaks otsusele kõnelused käivitada tuleb ka läbirääkimisraamistik ehk EL positsioonid neil kõnelustel heaks kiita [[ÜK]] poolt. Seda viimast pole varem olnud, see oleks väga halb pretsedent. Asja laiem tähendus on see, et iga järgmine laienemissamm läheb eelmisest raskemaks, lisandub uusi tingimusi jne. Lisaks on väga vähesed peaministrid ja presidendid laienemise detailidest huvitatud ja teadlikud, See tähendab, et neil aruteludel on suur võimalus hakata domineerima neil vähestel, kel asjas erimure. Oehh, igatahes, praegu veel jäid [[GAC]]i järeldustesse läbirääkimisraamistiku ja [[ÜK]] kohta nurksulud, s.t. selle nädala [[ÜK]] võib veel otsustada, et ei taha ikkagi senist praktikat muuta. [[CFSP]] kõrge esindaja Ashton oli igatahes lootusrikas ja eks tema peab selle asja riigijuhtidelt ka välja rääkima.

[üks kehvapoolne asi on nende kahe teemaga veel. [[DE]], kel oli ainsana erimure kõigis küsimustes nii Türgi kui Serbia osas, oli väga jäik ja sai kõik, mis tahtis – teised andsid lihtsalt järele. Aga meeleolu oli sant mis sant, rahulolematust sellise domineerimisega väljendati koridoridele lisaks ka laua taga, ja mitte vähe. See pole hea ei [[DE]]-le ega neile [[LR]], kes üliolulistes majandus-rahandusküsimustes [[DE]] toetavad ega tegelikult kellelegi]

Üllatusteta läks [[MFF]] käsitlemine, kus [[PRES]] andis ülevaate senitoimunust ja kinnitas soovi veel selle nädala jooksul [[EP]]-ga kokkulepe sõlmida. Sooviti õudu ja edu. Sama kehtib [[ÜK]] järelduste kohta, kus ministrid lugesid truuisti ette oma jutupunkte – aga nagu öeldud, praegu ei ole [[ÜK]]-ka intriigi ette nähtud. Muide, [[EE]] jaoks oli järelduste uus versioon kübekese võrra liiga palju kaldunud stimuleerimismajanduse, toetamise ja tähtaegade edasilükkamise poole. Vaatame, kuhu homne viimane [[ÜK]]-eelne versioon omadega jõuab.

Lõpetuseks hea uudis – ka [[HU]] sai [[COM]]-ga oma riigipõhiste soovituste üle kokkuleppele. Seega vähemalt seda teemat [[ÜK]]-l käsitleda ei tule.

24.06.2013

Luksemburgis, kus kogu päeva lestnud [[FAC]]ile eelnes ja järgnes Serbia ja Kosovoga tegelnud [[Coreper]]. Ministrid arutasid, nagu meeldivaks tavaks saanud, idapartnerluse küsimusi. Novembris Viniuses toimuva tippkohtumisel potentsiaalselt saavutatav on enam-vähem selge – assotsiatsioonilepingute ühel või teisel viisil kinnitamine Ukraina, Moldova, Gruusia ja Armeeniaga (selleks tuleb küll kõigil rinnetel veel tööd teha). Rõõmustaval kombel räägiti siis palju ka Vilniuse-järgsest. Meile ja sarnaselt mõtlevatele – keda pole sugugi vähe – on selge, et edasi tuleb astuda konkreetseid samme. Eriti kuna liikmesuse perspektiivi üle [[LR]] vahel lähiajal konsensust saavutada pole võimalik, tuleb mõelda muudele aladele nagu ühtse majandusruumi loomine ja viisavabaduse protsess.

Lähis-Ida rahuprotsessi üle tunded keesid, nagu ikka. See on üks rahvusvahelise elu teemasid, mil [[LR]] avalikkuses tugev vastukaja. USA välisminister Kerry on ettevalmistamas uut rahuinitsiatiivi, mida EL igati toetab. Täna käis vaidlus selle üle, kas peaks just praegu ka EL poolt midagi ütlema, näiteks üle kinnitama hukkamõistu Iisraeli asundustepoliitika suhtes. Järeldusi vastu ei võetud, kuid [[CFSP]] kõrge esindaja Ashton  ütles uniooni sõnumid pressikonverentsil maha (NB! EUobserveri artikli pealkiri on eksitav). NATO peasekretäriga söödud ministrite lõunal ei öeldud osalenu sõnul midagi, mis poleks juba ajakirjandusest teada.

[[Coreper]]i arutelud Serbiaga liitumisläbirääkimiste ja Kosovoga EL-integratsiooni esimese sammu ehk stabilisatsiooni- ja assotsiatsioonilepingu läbirääkimiste alustamise üle olid pikad, detailsed ja emotsionaalsed. Usun, et homne [[GAC]] kinnitab mõlema algamist (mis liitumiskõneluste puhul vajab ka [[ÜK]] heakskiitu). Midagi pole teha – kuigi laienemine on iga liituva riigi oma saavutustel põhinev protsess, on kõneluste formaalseks alustamiseks seekord vaja paralleelsust. Nii Kosovo mittetunnustajate jaoks kui ka Serbia toetajate jaoks, pluss nende kahe riigi edasise leppimisprotsessi kindlustamise ja arengu jaoks on vaja liikuda mõlemaga samaaegselt. Sai vist tasakaal enam-vähem paika, ehkki homsele [[GAC]]ilegi jätkub kindlasti veel kõvasti juttu.

21.06.2013

[[ECOFIN]] kestis oodatult terve pika päeva ja öö, varase hommikuni. Paraku põhiküsimuses, pankade kriisihalduse direktiivi üle, kokkulepet saavutamata. Esimene lauaring tehti hommikul kohe, siis võeti ära ülejäänud päevakord. Selle sisse mahtus igatsugu asju nagu [[LV]] euroalaga liitumise otsus (ehkki veel ka [[ÜK]] tervitab järgmisel nädalal ja alles juuli [[ECOFIN]] kinnitab ametlikult) ning riigipõhiste soovituste kinnitamine, kus ainsana läheb seekord sõdimisega [[ÜK]]ni välja [[HU]].

Igatahes, kell 15 öeldi, et 17 kogunetakse uuesti, tegelikult saadi paber kell 20 ja koosolek taaskäivitus  20.45. Naaklemine jätkus laua taga ja väiksemates ringides, pikemate ja lühemate pausidega kella 3-ni öösel. Aruteludes eristusid [[LR]] osalt euroalasse kuulumise või mittekuulumise järgi ja teiseks ka sõltuvalt iga riigi pangandussektori eripärast. Seega oligi eraldusjooni ja grupihuve selles asjas raske leida. [[EE]] delegatsioon hoidis pingsalt silma peal meie erihuvil, nimelt et ei sätestataks pankade konverteeritavate kohustuste miinimummäära (see tuleneb meie pankade kapitaliseerimise eripäradest. Kes sellest aru saab, andku siinsamas kommentaariga teada, jätate endast õigusega targa inimese mulje). Ei olnud ohtu, ehkki pidime paar korda pingsalt pabereid lugema ja ka jaaniks valmistuva pisut piduse Tallinnaga konsulteerima. Kuid millegipärast just hetkel, kui tundus, et põhimõtteline kokkulepe võiks siiski täna öösel sündida, tõmbas [[PRES]] stepsli välja ja ütles, et kogunetakse uuesti kolmapäeval, 26.6.

Töökorralduslikult peab ütlema, et kuskil on mingi viga, mida olen märganud ka mõne varasema [[ECOFIN]]i teema puhul. Kas ei usalda rahandusministrid oma riigi suursaadikuid (mis pole ime, arvestades nende teemade detailsusastet ja keerukust), aga ka oma kõrgeid ametnikke, kes ju ka neid asju arutavad. Sest õige mitu rahandusministrit toovad nõukogu istungitel välja täiesti uusi detaile, muudavad seniseid positsioone, tujutsevad, kui tohib nii öelda. Rahandusministrid on muidugi igal pool omaette kast, kelle isemeelsusel pole piire. Aga aega ja närve kulutab selline protsess küll.

Eelmisel õhtul olid euroala riikide rahandusministrid siiski leppinud kokku 2012 juuni [[ÜK]] nõutud pankade otserekapitaliseerimise [[ESM]]ist. Detailidesse minemata võib öelda, et kokkulepe sai nii keerukas, et igaüks võib sellele endale vajaliku spini peale panna. Rekapitaliseerida saab, põhimõtteliselt, aga enne peab sada imet ära tegema, riik ei saa ikkagi päriselt kohustustest lahti ja iga otsus on muidugi ühehäälne. Nii et kas see mehhanism ka tegelikult ellurakendatav on, seda usun alles siis, kui näen. Aga ehk on ka selle võimaluse, nagu ka  [[EKP]] võlakirjaostu lubaduse, suurim tähendus just teadmises, et ta  on olemas?

20.06.2013

[[Coreper]] kujunes pea tervepäevaseks. Hommikul tutvustas [[PRES]] personalimääruse üle peetud triloogide tulemusi, [[LR]] paluti enne 26.6 avaldada oma arvamus pakutud kompromissi kohta. Iseenesest on mitmed asjad läinud mõistlikumaks, EL ametnike pensioniiga tõusnud, palgamuutuste rehkendamisel arvestatakse rohkemaid riike kui seni, puhkuselesõitmise päevade hulka on vähendatud, seos vastutuse ja teenistusastme vahel on selgem jne. Samas pole kaotatud nn igatsustasu, palgaarvestamise meetod jääks 10 aastaks püsima. Mulle tundub esmapilgul söödavana, aga eks [[LR]] hulgas on rida neid, kes tahaks ametnike töötingimusi oluliselt kokku tõmmata, eks näis.

Türgiga ei paista hästi minevat. Üle 3 aasta on jälle võimalus avada üks läbirääkimiste peatükk, regionaalpoliitika. Aga viimase nädala-paari sündmused on andnud soovijatele (ja seekord mitte [[CY]] ega [[FR]], kes blokeerivad teisi peatükke) ettekäände protsessi pidurdada, küsida, kas tingimused on ikka täidetud. Meeleavaldajate laialiajamise karmus kui regionaalpoliitika peatüki avamise mõõdupuu? Muidugi ei tohi ka türklased endale kõike lubada, aga praegu jutt ju vaid avamisest. EL tegelikult ei oska õieti käituda nii suure, tugeva ja enesekindla (ning mis salata, ikkagi kultuuriliselt pisut kauge) kandidaatriigiga. Siis poleks pidanud liitumislubadusi andma, on lihtne öelda. Igatahes, kui esmaspäevaks vastalised oma seisukohtade muutusest ei teata, jääb liitumiskonverents ja peatüki avamine ära. Mis omakorda tekitaks türklastes uut vastumeelsust ja arusaamatust EL suhtes.

Lõunal kohal koguni mõlemad [[EEAS]] juhtfiguurid, peasekretär Vimont ja kantsler O’Sullivan, teemaks [[EEAS]] ülevaatus. Kogu kohatisest kriitikast hoolimata peab tunnistama, et 3,5 aastaga on tehtud hiigeltöö, pannes 3 asutuses osadest kokku üks ja tempides seda veel [[LR]] pärit diplomaatidega. Töökultuurid, eri institutsioonide ja [[LR]] soovid, ebarealistlikud ootused ühelt poolt ja mitme [[LR]] tegelik tahtmatus tugevamat [[CFSP]] arendada… Seda kõike tuleb silmas pidada, osaledes käimasolevas ülevaatedebatis. On selge, et nii otstarbekuse kui ka euroopaliku kultuuri pärast ei hakka keegi [[LR]]dest ülevaateprotsessi kasutama Cathy Ashtoni või [[EEAS]] lauskriitikaks. Pigem tuleb vaadata, kuidas mõnd kitsaskohta delikaatselt laiendada saaks. Mina puudutasin täna kõrge esindaja asetäitjate küsimust (pole selliseid kohti vaja, las [[LR]] välisministrid asendavad, suurendab ka [[LR]] omalust) ja [[EEAS]]-i konsulaarfunktsiooni, laenates häbitult ideid Kristi Raigi mõttepaberist (vt Gondori kroonika 03.05.2013). Tasub mõelda, kas mitte soovitada järgmisel [[EEAS]]i konkursil kandideerida ka mõnel [[EE]] konsulaarkogemusega diplomaadil. Sest O’Sullivanil on õigus, kui ta ütleb, et senistel [[COM]] diplomaatidel pole konsulitöö oskusi ja [[LR]] ka ei saada neile selliseid – kust siis oskusteabe alged?

Pärastlõunal selgitas [[PRES]] eelmisel ööl [[MFF]]-triloogidel saavutatut. Vastukäivaid uudiseid, avaldusi ja säutse selle kohta on juba sadanud nagu rahet, sealhulgas ka [[EE]] meedias. See, mis toimus, on, et valmisid tekstid, millega [[COM]] oli nõus ja mille [[PRES]] andis [[EP]]-le heakskiitmiseks või tagasilükkamiseks, aega teatada on parlamendil järgmise teisipäevani, mil [[IE]] paneks tekstid [[GAC]]-ile heakskiitmiseks. Paneks, kui saaks kinnituse, et [[EP]] juuli plenaaristungil needsamad muutmata kujul hääletusele paneb. Segadust on tekitanud see, et ilmselt polnud [[EP]] delegatsiooni sees üksmeelt, kas saab nende tekstidega üldse tagasi kolleegide ette minna või ei. Eriti kurjad tunduvad praegu olevat [[EP]] sotsid. Loodetavasti aga saavad ka nemad aru, et aega on juba läinud küll, aeg on kokkulepe sõlmida. Ehkki ma ise oleksin arvanud, et [[EP]] president Schulz oleks hea meelega veel korra, järgmise nädala [[ÜK]]-l peaministritele sellel teemal sisse sõita ja alles siis diili ära teha. Teisipäevaks oleme targemad.

19.06.2013

Tervepäeva[[Coreper]] algas hommikusöögiga, teemaks suhted [[EP]]ga. Tundub, et [[NK]] kui institutsioon võtab esimest korda tõsiselt [[EP]] valimisteaastat. See on üks kummaline suhe. [[LR]] tundub, et nemad esindavad ülimaid otsustajaid, demokraatlikke valitsusi.  [[MEP]]id tunnevad sama – nad ju rahva valitud. Lisaks, olukorras, kus [[EP]]l pole seadusandliku algatuse õigust ja kõik eelnõud jõuavad nendeni pärast esitamist [[COM]] ja heakskiitmist [[LR]] poolt, peabki parlament olema kogu aeg nagu kaitseseisundis. Aga Lissaboni lepingu järgi on [[EP]] jälle võimu juurde saanud, kasutab seda jõuliselt ja tahab veelgi laiendada, näiteks [[COM]] presidendi nimetamisel. Avamata liigselt meie institutsiooni ehk [[NK]] kaarte, võib öelda, et hakkasime valmistuma valimisteaastaks, lisa tuleb.

[[Coreper]]is kõigepealt pankade kriisihalduse direktiiv, kus arutelu oli palju loium kui kahel varasemal korral. Väga ilmselt on rahandusministrid pealinnades juba teemaga tutvunud ja tõeline lahing peetakse 21.6 [[ECOFIN]]il. [[Euroopa semester]] sai pea lõpliku pitsati, ministrite tasandil tõstavad probleeme veel vast vaid [[HU]] ja [[FR]]. Ka [[EE]] pidi pisut võimlema, samaaegselt toimuvail Coreper-I ja -II koosolekutel, pidime põhjenduspunktis muutma sõnastust nii, et  meie kohalikel omavalitsustel ei oleks selle järgi tervishoiuteenuse korraldamise kohustust. Ega ole küll ja muutuse saime, aga tegelikult oleks tore vahelduseks ka arutada, milliseid teenuseid meie omavalitsused saavad osutada; ja kui ei saa, siis miks.

[[ÜK]] järeldused, nagu kogu [[ÜK]] hetkevaates, eriliste üllatusteta. Kes rõhub rohkem implementeerimisele, kes majanduskasvu toetamisele, aga uusi suuri asju tulemas pole. Võimalikud konkreetsed tulemused saavad tulla ainult panganduse alalt ja sedagi  juhul kui rahandusministrid ülehomme kõvasti pingutavad. Väga rõõmus on [[LV]] euroalasse tervitamine. Loodame ka alustada liitumisläbirääkimisi Serbiaga.

[[ÜKP]] paketi arutamisel tegime ettepaneku kalandusfondi kasutamisreeglite muutmiseks, kuid toetust vaid veel paarilt [[LR]], nii et ei saanud oma tahtmist. Probleem polnud küll ka nii suur.

Lõpetuseks – terve päev kestsid triloogid [[EP]]ga [[MFF]] üle. Kokkulepe võib lähedal olla.

17.06.2013

Poolepäevane [[Coreper]] tegeles peamiselt 21.6 [[ECOFIN]]i ettevalmistamisega. Töövõidud päriselt ei puudu, finantsinstrumentide turgude direktiiv ja määrus, tuntud kui MIFID/MIFIR, on kokku lepitud, samuti mõned maksuasjad. Pikem, võib-olla läbi terve öö kestev tõotab tulla pankade kriisihalduse punkt, kus täna liiga palju edasi ei liigutud. [[EE]] erimure kohta saime [[PRES]]lt rahuldavad selgitused ja ei torgi enam, kui meid huvitava punkti mõte enam ei muutu.

Peaaegu lauaring [[MFF]] üle, kus mina sõna ei võtnud. Pole mõtet raisata enda ja teiste aega, kui sul pole muud öelda, et [[PRES]] on tubli tööd teinud, pingutagu nüüd veel natuke ja meie saame toetada. Pingetõus saalis siiski tuntav, ei saa välistada (ehkki uskuda ka veel ei julge), et homne triloog [[EP]]ga võib viimaseks jääda. Veel väike diplomaatilise kõrgpilotaaži trikk iirlastelt ja ehk saabki valmis. Kui mitte enne järgmise nädala [[ÜK]]d (sest ehk tahab parlament veel korra kõigile riigi- ja valitsusjuhtidele oma tähtsust nina alla hõõruda), siis juulis vast ikka. Eks ülehomme kuuleme.

Õhtul kohtusin rühma [[EE]] vabakondlastega, kelle [[COM]] Tallinna esindus on Brüsselisse käima korraldanud. Oli huvitav (loodetavasti ka neil), mul igatahes seetõttu, et huvid ja küsimused pisut erinevad tavapärastest, peamiselt riiki ja ametiasutusi puudutavatest. Aga huvi ja mure Euroopa pärast siiras ning teadmised nii oma alal kui ka EL asjadest üldse kiiduväärselt laiad.

Põhja-Iirimaal alustati EL ja USA vahelise vabakaubandusleppe läbirääkimisi. Reedesest pikast päevast kasu ka. President Obama esimesed kommentaarid igatahes julgustavad a la vaatame suuremat pilti ja mitte kardetud a la nüüd me vastame teie audiovisuaalile sama mõõduga. Eks edaspidi paista, mõlemad pooled väljendavad soovi läbirääkimistega kiiresti teha. Ameeriklased räägivad ühe hooga valmistegemisest, EL poole peal on praktikas kindlasti tähtajaks november 2014, mil lõppeb praeguse kaubandusvoliniku De Guchti mandaat.

14.06.2013

Terve päev kaubandus[[FAC]] Luksemburgis, asendasin ministrit. Sisuliselt ainsaks teemaks EL-USA vabakaubanduslepe ehk TTIP, transatlantiline kaubandus- ja investeerimispartnerlus (ameeriklased on vist eurooplastest veel kõvemad sedalaadi nimetusi ja akronüüme leiutama). Rituaalne tants enne tänast oli üliemotsionaalne ja keskendus ühele asjale – et läbirääkimiste mandaadis ei sisalduks audiovisuaalteenused. See oli eelkõige tähtis [[FR]]le, keda mõned üksikud [[LR]] halvasti arusaadavatel põhjustel toetasid. Vastasleer, suur enamus, kuhu kuulus ka [[EE]], kontreeris, et kui meie võtame laualt ühe teema maha, siis vastavad ameeriklased samaga ja see võib meile kaunis valus olla (nagu praegu Hiinaga, kus EL-poolsele päikesepaneelide imporditollide kehtestamisele vastati koheselt uurimisprotsessiga EL veinide võimaliku dumpingu kohta).

Täna olid positsioonid algusest peale selged, [[FR]] ütles, et kokkulepet nii, et mandaadis audiovisuaalsektor sees, ei tule, saate aru, ei tule (tegelikult lugesime seda nende ministrilt juba hommikusest Financial Timesist). Nii läkski päev (vaheaegadega 12-13, ja 16-22.30) selle peale, et leida sõnastus, mis ütleks, et audiovisuaalsektor on väljas, aga [[COM]], kes EL nimel neid lepinguid läbi räägib, võib vajadusel tulla uuesti [[LR]] ette, et mandaati täiendada (mis iseenesest on selge ka eraldi kirja panemata). Ka see läks väga vaevaliselt, [[FR]] tegi kõik endast oleneva, et seegi lõik oleks nii piirav kui võimalik. Kell 23 õhtul lõpuks kokkulepe sündis.

Mõlemad vaidluse osapooled saavad tänast kommenteerides asjale panna peale oma spini. [[FR]] ütleb kindlasti, et meie võit, mingit audiovisuaali ei ole ega tule. [[COM]] ja pikk rida [[LR]] saavad soovi korral öelda, et vaatame nüüd, kuidas ameeriklased reageerivad – kui viskavad mingi EL-le eriti valusa teema välja, eks siis tuleme oma mandaadi juude tagasi (mõni võib isegi loota, et USA pool väga jõuliselt vastab). Kahju on ikkagi, kaalul on potentsiaalselt ikkagi tohutu tähtsusega lepe, mis hõlmab maailmakaubandusest 1/3 ja millel on seetõttu potentsiaali kujundada globaalseid kaubandusstandardeid aastakümneteks.

13.06.2013

Tervepäeva[[Coreper]]. Ennelõunal eelseisva [[ÜK]] suuniste arutelu, üllatusteta. Ükskõik kuidas ka ei tahaks,  tippkohtumine saab rohkem hinnata seda, kuidas tehtud otsused ja uued raamistikud on tööle hakanud kui algatada mingeid uusi innustavaid asju. Loodame, et [[LR]] jätkub tarkust vahepeal mitte päriselt ära lahjendada [[COM]] tehtud riigipõhiseid soovitusi. Ehkki kiusatus on suur, kes ikka tahab endale kellelgi teisel lasta ettekirjutusi teha ja eks [[LR]] on targemad ka kui eelmisel aastal, oskavad selgi kokku panna ja [[COM]] maha hääletada. Loodetavasti, ehkki garantiisid pole, saab [[ÜK]] tõdeda, et 21.06 [[ECOFIN]] on teinud otsused pankade kriisihalduse ja [[ESM]]-ist rekapitaliseerimise kohta ning 25.06 [[GAC]] laienemise kohta. Need ongi tõenäoliselt konkreetsemad asjad. Aasta tagasi vastu võetud nn kasvupakti rakendamise kohta vaevalt midagi liiga rõõmustavat on, või täpsemalt öeldes, vaevalt rahuldab kokkuvõte neid, kel kohe vaja Euroopast lisaraha või -abi.

Pärastlõunal kohtus [[Coreper]]iga [[COM]] president Barroso. Oma kaasakiskuval viisil näitas tema tulevast [[ÜK]] palju olulisema verstapostina kui ennelõunal saadikute vahel oli paistnud. Kui me ei suuda näidata, et suudame tehtud otsuseid ellu viia, siis kaotame usalduse Euroopa vastu nii turgude kui ka kodanike seas. Ja [[MFF]] kokkulepe [[EP]]-ga tuleb kiiresti sõlmida, parlament saavat Barroso meelest aru, et ülevaateklauslit nad enamushääletuse alla ei saa, nüüd neile jäänud veel vaid lootused paindlikkuse osas midagi saavutada. Ja pisut respekti ka, lisas Barroso. [[PRES]] seletas targalt ja kannatlikult, et kokkulepe järgmisel nädalal pole teps mitte võimatu.