07.03.2013

JHA siseküsimuste osas EE jaoks tähtsaim kauaoodatud (alates 2008) e-piiride paketi tutvustus COM poolt. Täpsemalt koosneb see üle-euroopalisest sisenemis- ja väljumissüsteemist ja registreeritud reisija programmist. Üldistatult öeldes on asi  enamate andmete kogumises, säilitamises, töötlemises ja kasutamises nende inimeste kohta, kes Schengeni ruumi sisenevad. Meilegi meeldiv viisavaba liikumise laienemine (küll rangetel tingimustel) lihtsalt tingib vajaduse parema kontrolli, rohkemate andmete, nagu sõrmejäljed vms kogumise ja muidugi siis ka nende andmete kasutamise sisejulgeolekuasutuste poolt.

Nüüd algavad arutelud LR vahel. EE kui EL piiririigi jaoks on oluline, et ettevõtmise ambitsioonikus ei lahtuks, arenenud IT-riigina tahame andmete suurt ristkasutuse võimalust, soovime, et uusi süsteeme hakkaks arendama Tallinnas avatud uus EL-agentuur eu-LISA ning et veebruari ÜK-l lepitud kärbe MFF sisejulgeoleku rubriigis ei mõjutakse-piiride projekti ebaproportsionaalselt palju. On nimelt bürokraatlikult loogiline, et veel alustamata asjad kviteeritakse rahajagamisel vähemtähtsaiks, kuna seal ju veel konkreetseid töötajaid ja ressursse vähem all. Tegevust lähikuudeks niisiis jagub, oleks väga vaja, et veel praegune EP koosseis paketi heaks kiidaks.

06.03.2013

TervepäevaCoreper-ile eelnes ÜK eesistuja Herman Van Rompuy hommikusöök 10 LR alalise esindajaga. Seal peamiselt eelseisvatest ÜK-dest, ja loogiliselt, mida ajas kaugemale, seda üldisemalt. Märtsis majandus, euroala tippkohtumine ja Venemaa-arutelu. Mais energiaküsimused. Juunis Euroopa semestri otsused, aasta möödumine nn kasvupakti vastuvõtmisest, EMU raporti aruanne, ühtne asüülisüsteem ja e-piirid. Oktoobris digitaalne agenda. Detsembris kaitseküsimused. 2014 veebruaris konkurentsivõime ja märtsis Euroopa2020 strateegia ülevaatus. Hiljemalt sealt, kui ajad vähegi rahulikud, hakkab Van Rompuy mandaat tasahilju lõpule jõudma. Seda enam, et mais 2014 on EP valimised ja novembris peaks vahetuma COM koosseis, seega suuri otsuseid sel aastal tõenäoliselt nagunii ei tehta.

Coreper-i koosolekul peamisena märtsi ÜK järelduste tavalisest pisut rahulikum arutelu, EE kiirelt esitatud tekstiettepanek näiteks digitaalse siseturu kohta sai toetust. Vaieldi ka selle üle, kas G-20 uuema aja sõnastus “firmad peavad makse maksma õiglasel määral” on ikka kõigis LR-des sama tähendusega. Rõhuasetus juba lepitu elluviimisele on õige mitme LR jaoks märtsis olulisim sõnum. Venemaa-arutelu toimub vabas vormis, ilma etteantud küsimusteta.

Muudest küsimusest. Kahjuks ei saa RO ja BG ka seekord Schengeniga liituda. Kui hästi läheb, siis 2013 lõpus. EL-Ukraina 25.02 tippkohtumise ülevaates meie jaoks uudist polnud, kuna Van Rompuy rääkis meile sellest värskelt oma järgmise päeva Tallinna-visiidil. Venemaa viisalihtsustuslepinguga oleme vist tegemas järgmist sammu, kuid kas ka õiges suunas, selles tuleb kahelda. Lõpuks esitas PRES küsimused ja valikud MFF protsessi praeguses faasis. Reedel arutame seda edasi.

04.03.2013

Mõttekoja European Policy Center seminar kahepoolsetest suhetest EL laienemise kontekstis. Pole mingi saladus, et üha enam pidurdavad riikide omavahelised probleemid laienemisprotsessi, mis on uniooni sees ühehäälse otsustamise all. Nii ei lase GR juba aastaid liikuda ametlikult pika nimega Makedoonial, põhjuseks just riigi nimi, SI on blokeerinud HR protsessi omavahelise merepiiri pärast, rääkimata CY ja ka muude seatud takistustest Türgi lõimumisprotsessile. Lisaks on Balkan sedalaadi probleeme täis, veel liitumata riikide vahel. Näiteks polnud endises Jugoslaavias paika pandud merepiire. Aga seal on ka veel tõsisemaid, riikluse alustalasid puudutavaid probleeme nagu naabri nime, keele ja ka iseseisvuse mittetunnustamist. COM on vaikselt laiendanud oma tegevust selliste küsimuste lahendamisel, kuid rahvusvaheline reegel on, et vahendamiseks on alati vaja mõlema osapoole nõusolekut. NK-s LR-d üksteisele naljalt survet ei avalda – kõik on viisakad klubiliikmed ja pealegi, homme on vaja partneri toetust mingis sulle olulises asjas.

Mida siis teha? Esiteks, tunnistada endale, et Balkani probleemid tuleb lahendada EL-il, keegi teine appi ei tule, ei USA ega ÜRO. Teiseks, nendest teemadest lihtsalt peab rohkem NK-s rääkima, muidu ei teki ka positiivset sõprade survet. Kolmandaks, tuleb kasutada juba olemasolevaid, olgugi hapraid edulugusid nagu SI-HR piiriarbitraaž, CFSP kõrge esindaja juhitud Serbia-Kosovo dialoog. Neljandaks, tuleb julgustada COM nende teemadega veel rohkem tegelema, ehkki nad juba teevad seda ja see on väga poliitiliselt tuleohtlikud asjad. COM jaoks pole hullemat süüdistust kui süüdistus erapoolikuses, ühe riigi eelistamises teisele ja sellel alal on nii neetult keeruline objektiivsust säilitada ja  ka näida objektiivsena.

01.03.2013

Hommikupoole šerpa-de koosolek, teemaks EMU reformi järgmine samm, mida arutatakse märtsi ÜK-l. Majandusreformide ex ante ehk eelnev koordineerimine on rakendamise korral vahendiks, mis peab ära hoidma reformide piiriülesed negatiivsed mõjud ja andma teistele LR infot. On küll nii, et enamusele LR tundub, et majandusvalitsus, kõik need pakid, paktid ja kompaktid on juba valmis, juba isegi keeruline süsteem ja seda tuleb nüüd ellu rakendada, mitte uusi mehhanisme leiutada. Nii arvame ka meie. Pealegi on raske rääkida nii uutest, isegi julgetest ideedest ainult idee tasandil. COM tuleb aga mingitegi õigusaktidega välja alles pärast ÜK. Seni jääb see debatt usutavasti kaunis üldiseks, isegi segavaks.

Pärastlõunal spekuleerisime ELS-i ja EAO inimestega pisut järgmise COM koosseisu (alates 2014 lõpust) võimalike suurte teemade üle. Ega lepingumuudatuste tegemine ei muutu lihtsamaks, eriti arvestades, et kohe, kui leping avatakse, tuleb UK oma erisoove esitama. Teemadena jäid sõelale pangandusliidu edasiarendamine, mobiilsideturu harmoneerimine ja ikkagi, kõigist raskustest hoolimata, teenuste ühtse turu tegelik loomine. Vaatame siis. Või loodame.