07.12.2012

Hommikust pärastlõunani asendasin justiitsministrit JHA-l. Kõige pikem ja sisulisem arutelu toimus meilegi (tegelikult kõigile) väga olulise andmekaitsepaketi üle. COM surub seda jõuliselt, aga NK poolel edeneb asi õige aeglaselt. Mitmel LR, ka EE-l, on probleeme võimaliku lisanduva halduskoormusega. EE mure on ka tulevase õigusakti jäikus, eriti avaliku sektori andmekaitsereeglite üle. Siin oleme oma e-riigi edu “ohvrid”. Kuidas näiteks määratleda üht andmete töötlejat meie ristkasutuses olevate digitaalsete registritele? Jne. COM jätkuvalt jäik õigusakti valiku küsimuses ega olnud ka muudes eriti vastutulelik. Nii läheb asja menetlemine ka edaspidi tõenäoliselt klaasikildudel roomava trammi kriginal.

Õhtul Coreper, teemaks 3 laienemisriiki – Serbia, Kosovo ja ametlikult pika nimega Makedoonia. Kahe esimese puhul on COM-l ja EEAS-il õnnestunud luua teatav paralleelsus – kui näidatakse lahkemat nägu ehk sõnastust ühele, tuleb seda teha ka teisele. See on ka ainus võimalus liikuda Kosovoga, mida 5 LR ju riigina ei tunnistagi. Oleme küllalt lähedal sellele, et 10.12 FAC võiks nende järelduste üle kokku leppida. Makedooniaga on raskem, kuna üks LR on teinud selle riigi nimest endale prestiižiküsimuse. On aga rida LR, kes pole nõus 4. aastat järjest kordama sõnastust “Nõukogu on valmis teema juurde järgmisel poolaastal tagasi tulema”, teades, et seda kavatsust tegelikult pole. Arutelu oli pikk ja tulemusena peab COM nädalavahetusel kirjutama uue teksti, mis peab selgelt ära näitama järgmise sammu selle riigi teel EL liitumisläbirääkimiste poole. Aga kuna küsimus on nii poliitiline, maandub see kindlasti 11.12 GAC ministrite lauale.

06.12.2012

Eile õhtul, päev enne lubatud aega, jagati välja nn Van Rompuy raport, mis enne 12.-13.12 ÜK enam ei muutu. Autoreid tuleb tunnustada kiiruse eest, näiteks vähemalt üks hea mõte eilsest Coreper-ist oli kohe ka teksti jõudnud – ettepanek rääkida Euroopa sotsiaalmudeli asemel mudelitest mitmuses. Inglise keeles vaid ühe tähe lisamine, kuid vaidlemise vaeva kuipalju vähem! Sest kes ikkagi ütleb, milline see õige sotsiaalmudel ikkagi on? Tekstis endas suuri üllatusi polnud. Pangandusliidu järgmised sammud on kirjeldatud senisest meeldivalt detailseimana. Rida LR, nende hulgas ka meie, oleme hulk aega sellele vajadusele tähelepanu juhtinud. Lihtne põhjendus – kui ühtne pangandusjärelevalve avastab midagi tõsist, siis peavad ju olema ka mehhanismid ja vahendid olukorra lahendamiseks. Kirjas on ka, et pankade päästmisel peavad pearaskust kandma osanikud ja laenuandjad, mitte hoiustajad ega valitsus.

Erinevalt COM-ist – ja ka EE eelistusest – pakub Van Rompuy reformilepinguid kohustuslikuna kõigile euroala LR, mitte ainult neile, kelle suhtes algatatud makromajanduslike tasakaalustamatuste protseduur. Lepingud peavad siiski põhinema soovitustel, mida määrab kindlaks Euroopa semester, selles mõttes pole suurt vahet. Tekstis on ka tore lause, mis ütleb, et tõsised majandusolukorra muutused või poliitilised muudatused (nagu näiteks valitsusevahetus) võivad viia uute läbirääkimisteni lepingu üle – seega on Euroopa soovitused LR valitsuse jaoks osaks igapäevasest tegutsemisraamistikust. Nagu kogu EL liikmesus ju nagunii on. Peamine probleem on selles, et neid lepinguid käsitlevad LR enda karistamisena, vähenalt suveräänsuse ahendamisena. Seepärast siis kavandataksegi rahalisi stiimuleid lepingute täitmise eest. Kust see raha tuleb, on, ja vist kuni 2014. aastani, jääbki ebaselgeks. Küllap soovib Van Rompuy oma meeskonnaga kuulda EP valimiskampaanias nende teemade kohta arvamusi ja ehk saada kaudselt ka mandaati edasisteks uuendusteks alates 2015.

Kolm üksikmärkust veel: Selgelt nähakse ette olemasolevate valitsustevaheliste aktide nagu fiskaallepe integreerimine EL õigustikku, teiseks öeldakse, et et riigivõla mutualiseerimist ei tule, no ei tule ja kolmandaks on märkimisväärselt õhuke demokraatliku legitiimsuse ja kontrolli osa.

 

05.12.2012

TervepäevaCoreper, enne mida tavaline kohtumine meie MEP-idega. Enamasti on mu kolleegid oma riigist pärit EP saadikutega hädas, sest neil lühikestel Brüsselis viibimise aegadel (tavaliselt esmaspäeva õhtust neljapäeva pärastlõunani) on parlamendisaadikud kohutavalt hõivatud, parlamenditöö ongi väga hektiline, ühelt koosolekult teisele, ei saa nendega õhtusööke ega töiseid kohtumisi leppida. Meil on aga õnnetunud leida väga praktiline formaat, käin kord kuus kolmapäeva hommikul nendega kohvi joomas, enne kui parlamendi tööpäev algab 8.30-9.00. Tuleb, kes tuleb, ja alla 2 EE kokku 6 MEP-ist ole neid kunagi olnud. Täna päevateemaks MFF ja põllumajanduse otsetoetused, kuidas Van Rompuy ettepanekut EP poolt kindlustada ja ühtlustamise aastat ehk varasemaks tuua.

Coreper-is tavaline lauaring ÜK järelduste teemal, mis pisut varjupoksi moodi, kuna järelduste aluseks peaks ju olema Van Rompuy raport EMU tulevikust. Selle uut varianti aga veel pole. Põhiküsimuseks ses suhtes on praegu see, kuipalju võtab Van Rompuy arvesse COM eelmisel nädalal avaldatud EMU tuleviku teemalise eskiisi kohati kaugemaleulatuvaid mõtteid. Järeldused aga tunduvad hetkel ses mõttes tasakaalus olevat, et eeldusel, et enne ÜK suudetakse eri tasanditel otsused teha SSM, nn 2paki ja pankade krediidinõuete ehk CRD-4 osas, siis võime taas olla olukorras, kus ÜK suudab ühelt poolt konkreetseid samme astuda, akuutseid probleeme lahendada kui ka teiselt poolt vaadata järgmisi samme, seda, mis saab 2013, 2014 ja pärast seda. Näiteks pangandusliidu poolelt tõi järelduste eelnõu senisest suuremat selgust SSM-ile järgnevate sammude kohta. Muudes järelduste osades toetasime jälle tugevamat ambitsiooni siseturu edasiarendamisel ja küberteemat kaitseplokis.

EL-Venemaa tippkohtumise arutelu läks üllatuslikult ent loogiliselt ilma aruteluta. Viimase 6-9 kuuga on selle riigi suhtes paljud asjad selgeks saanud, mille üle seni ehk LR vahel eriarvamusi oli. COM ja EEAS ettevalmistustes on kõik meid huvitavad punktid sees nagu inimõigused, WTO kohustuste järgimine Venemaa poolt, kindel seisukoht viisalihtsustuse ja -liberaliseerimise üle jne. Vaikne konsensus pole välispoliitikas üldse paha asi.

Laienemise arutelud nii hästi ei läinud. Reede õhtul sel teemal erakorraline Coreper, lahtisi otsi veel õige mitme riigi osas.

04.12.2012

TervepäevaECOFIN. Peamiselt oodati sealt kokkulepet pangandusliidu järelevalve SSM üle, aga võta näpust. Eelmises Coreper-is (vt Gondori kroonika 30.11.2012) tundus, et lahti on jäänud peamiselt hääletusprotseduure puudutavad küsimused. Täna aga rääkis DE minister  EKP monetaarpoliitika ja järelevalvefunktsiooni vettpidava seinaga eraldamise vajadusest ja järelevalve ulatusest, mitme eurot mittekasutava LR ministrid läksid senisest sügavamatesse võrdõiguslikkuse küsimustesse kui varem jne (saan otse viidata, kuna see osa arutelust, mis käib seadusandliku akti üle, on vastavalt NK kodukorrale avalik, internetis reaalajas jälgitav). SE kuulus rahandusminister Borg ei jätnud küll oma esinemises palju lootust, et nad võiksid vähemalt alguses SSM-iga liituda. Ehkki pea kõik ministrid ütlesid, et oleme kokkuleppele lähedal, ei tehtud täna küll katset kompromissi saavutada. Nii tullakse kokku 12.12.2012 kell 17, ÜK eelõhtul. Arutusele tulevad juba nimetatud teemadele lisaks ülevaateklausel, EKP ja EBA suhted ning eurot mittekasutavate LR hilisema liitumise võimalused. Euroala rahandusministrid jäävad veel edasi Brüsselisse, kuna järgmisel päeval koguneb GR ja CY probleemidele pühendatud eurogrupp.

Muudes küsimustes oli vaidlusi vähem ja edu rohkem. Tundub, et kokkulepe EP-ga võib tulla pankade kapitalinõuete küsimuses, tuntud ka lühendi CRD-4 järgi – ehk üks arutelu veel erakorralises Coreper-is ülejärgmisel nädalal? Nn kakspaki eelnõu saab vist samuti aasta lõpuks heakskiidu, EP tundub olevat loobunud sellele kõigi oma unistuste, nagu ühised võlakirjad jm, külgekleepimisest. Seega oleks EL majandusvalitsuse osad kõik lõpuks jõus. Kanti ette ka FTT tihendatud koostöö hetkeseis. Nagu arvata võis, kasutas mõni LR juhust seda teemat kahtleva sõnaga meeles pidada. NL aga kordas oma uue valitsuse seisukohta, et teatavatel (ka EE meelest täiesti mõistlikel) tingimustel võivad ka nemad tihendatud koostööga liituda.

Lõpuks ka üks meeleolupilt Jürgen Ligi alustatud teemal. Pärast üht varasemat eurogruppi ütles ta vaevatult, et kole ahistav on, kui enamasti räägitakse vaid nendest asjadest, mida mingil juhul teha ei tohi. Jätkan, et tänaseks leitmotiiviks oli: Mul on selle asjaga parlamendis väga raske.

30.11.2012

TervepäevaCoreper, hommiku 10-st õhtu 22-ni. Eesistumise lõpu lähenedes on see ikka nii, töö vaja ju ära teha ja tähtajad kuklas. Järgmised 10 päeva lakkamatult nõukogud, neiks tuligi peamiselt ette valmistada. 04.12 ECOFIN tuleb eriti karm, seal peaks väga optimistliku lootuse järgi lukku löödama pangandusliidu järelevalvemehhanism SSM. Viis, kuidas PRES selle teemaga tegelnud, on hea näide mõistlikust protsessist – ekspertide töögrupp teeb pikki päevi, võttes eelnõud läbi paragrahv paragrahvi haaval. Aga regulaarselt tuuakse teema ka Coreper-i, kus muidugi osalt korratakse ekspertide diskussiooni, aga vaadatakse ka horisontaalseid, poliitilisemaid asju. Praegu on jäänud üles peamiselt võimu (viisakalt öeldes: institutsioonilised või otsustusprotsessidega seotud) küsimused kahelt tasandilt – hääletusprotseduurid tulevastes SSM organites ja EBA-s. Võimu üle kistakse tavaliselt kõige rohkem, ennustan väga pikka ECOFIN-i, seda enam, et rahandusministrid on seni olnud peaministritest hulka skeptilisemad selle asja kiire valmistegemise vajalikkuse ja võimalikkuse üle. Loodetavasti on ka meie SE naabritel, kel EE pangandussektoris pehmelt öeldes oluline positsioon, teisipäevaks selge seisukoht, liituvad nad SSM-iga või mitte. Veel ECOFIN-is 2pakk, pankade krediidinõuded ja käiakse üle ka FTT tõhustatud koostöö protsessi hetkeseis. Viimase teema puhul kasutab mitu LR alati juhust, et asja rohkem või vähem irooniliselt müksata. Aga järgmine samm juriidilises protsessis, kirja saatmine EP-le, sai eilses Coreper-is igatahes heakskiidu.

Järgmise nädala JHA-l tuleb sisukam justiitspool. EE jaoks olulisem on ka meie ühiskonnas resoneerunud andmekaitsepakett. See on üks harvu teemasid, kus meid ei rõõmusta COM jõuline aktiivsus, kes tahab asja kiiresti läbi lükata. Käisime uuesti üle meie valupunktid (mida jagame paljude teiste LR-ga) ja loodame sisukat ning sisulist arutelu nõukogus. Veel tuleb tähtsamatest teemadest kriminaaltulu konfiskeerimise määrus, kus pidasime edukat tõrjelahingut nende vastu, kel siseriiklik õigus võimaldab vara ka kohtuotsuseta konfiskeerida.

Viisavabaduse saavutamise teejuht (roadmap) Türgiga sai vaevalise heakskiidu. See on aastaid kestnud nokk-kinni-saba-lahti teema, kus EL on tahtnud tagasivõtulepingut, et saaks Türgi kaudu EL-i tulevad illegaalsed immigrandid tagasi saata ja türklased viisavaba sisenemist, millele neil kandidaatriigina senist ajalugu vaadates igati õigus on. Loodetavasti liigub protsess nüüd edasi tagasivõtulepingu jõustamise poole. Aga kogu EL-Türgi suhtes on kole palju vastastikkust umbusku, kõik need sammud on väga vaevalised.