11.10.2012

TäispäevaCoreper. Põhiteemana järgmise nädala ÜK ettevalmistus. 3 põhiplokki: majanduskasv, 4 presidendi EMU tuleviku vaheraport ja välisasjad – Hiina ja Süüria. Majanduskasvu osas toimus suhteliselt tavaline LR prioriteetide (üle)kinnitamine. Tekst on meile tegelikult OK, küsimus selles, kuipalju juunis kinnitatud nn kasvupaktist ellu viidud ja mis uued säravad ideed.  EE jaoks olulised transpordi ambitsioonikas käsitlemine, teenuste vaba liikumise prominentne koht, väliskaubandus. EMU raporti osas on jätkuvalt 2 välja käidud uut ideed, mille kohta pole ikkagi pea üldse konkreetseid detaile – nn euroala eelarve ja lepingulised suhted LR-ga reformide toetamiseks. Esimese kohta ütles Van Rompuy kabinet, et saage aru, igal valuutaliidul on mingi puhver ebasümmeetriliste riskide maandamiseks. Ja tõsi, järgmisel nädalal esitletakse ju vahe- mitte lõppraportit. Täna peaks selle uus versioon saadetama.

Nagu kriisiaegadel ikka, välisasjad jäid tahaplaanile. Tõsi, järgmise nädala alguses toimub FAC, mis peakski järeldustele sisu andma. Ja välispoliitikas muutuvad asjad ka väga kiiresti, nädal ette ongi raske midagi väga täpset öelda.

Ja, riigipead ja valitsusjuhid lihtsalt peavad uuesti kinnitama, mida ikkagi täpselt ja siduvalt tähendas juuni ÜK otsus pankade otserekapitaliseerimise kohta ESM-ist. Selle kohta on pärast tulnud mitu segavat signaali.

10.10.2012

Päev nagu seltskonnaajakirja ettekujutus diplomaadi tööst – ametlik hommikusöök, ametlik lõunasöök, ametlik õhtusöök. Šampanjat, tõsi, sai paar piiska alles õhtusöögi ajal. Söökide vahel täispäevaCoreper.

Enne lõunat peateemaks hilissügisel toimuva EL-Venemaa tippkohtumise orientatsioonidebatt. On reljeefne, kuidas meeleolu on poole aasta tagusega võrreldes muutunud. Kui toona võis olla veel kahtlusi või lootust naaberriigi arengusuuna üle, siis nüüd on kaardid laual, Vene võimude sammud inimõiguste, õigusriigi ja demokraatia alal kõigile näha. Samuti räägib selget keelt eilne Venemaa poolne Tadžikistani WTO-ga liitumise takistamine.Venemaa käitub ses organisatsioonis juba täieõigusliku liikmena, järelikult tuleb talt sama mõõduga nõuda ka liikmekohustuste täitmist. Meid huvitab ses plaanis teadagi elusloomade impordikeeld. Muudest tähtsamatest küsimustest – WTO reeglite ja inimõiguste kõrval – toodi esile vajadus uue raamlepingu järele, Siberi ülelennud, lennumeeskondade viisad ja igasugu viisaküsimuste range tingimuslikkus. Välispoliitikas on Venemaaga konstruktiivse koostöö proovikivideks Iraan ja Süüria ühelt ja Moldova teiselt poolt.

Pärastlõunal laienemine, üks teemadest, mida EE euroliidus oma kogemusele ja paremale äratundmisele tuginedes siiralt toetab. COM esitas iga-aastase laienemisriikide eduaruannete paketi. Loomulikult pole laienemine, eriti praegusel kriisiajal, samasugune prioriteet nagu 10 aastat tagasi, aga ta on sisse töötatud, tingimuslikkusele ja reeglitele põhinev toimiv protsess. Selle aasta suurimaid liikumisi oodatakse Albaaniale kandidaatriigi staatuse andmisel ja ametlikult pika nimega Makedooniaga liitumisläbirääkimiste alustamisel. Mõlemaga on see eri põhjustel keeruline ja rangelt tingimuslik, kuid üha enam peab EL ka riigisisestes ning kahepoolsetes küsimustes juhtrolli võtma. Vastutus (ka rahaline) Lääne-Balkani regiooni eest jääb EL-ile igal juhul. Laienemisprotsesi erikaasused on Island, kus peamiseks takistuseks kahtlused, kas tegelikult ikka tahetakse liituda, Türgi, kelle edasiliikumist blokeerivad mitu LR ning Kosovo, kus tõesti loodetakse lõpuks alustada kogu eurointegratsiooniprotsessi esimese sammu, stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileppe (SAA) läbirääkimistega. Ja paraku on erikaasus ka Bosnia-Hertsegoviina, esimene postkommunistlik riik, mille poliitilisele eliidile ei toimi EL-iga liitumise perspektiiv piisava motivaatorina riigisiseste reformide tegemiseks.

 

 

09.10.2012

ECOFIN Luksemburgis. Jah, mitte ainult EP ei rända kahe linna vahel. Oktoobris, aprillis ja juunis peetakse kõik ministrite nõukogud Luksemburgis. Erinevalt EP Strasbourgi-rotatsioonist saab NK siiski ühehäälselt otsustada, et nimetatud kuudel peetakse mõni koosolek ikkagi Brüsselis.

Uudisteemaks meie jaoks FTT. EL idee maksustada finantssektorit on mõne aasta tagune. On selge, et tänapäeva maailmas, kus inimene, firma, pank saab kaunis hõlpsasti asukohariiki vahetada, on sedalaadi maks seda efektiivsem, mida rohkem riike teda rakendab. Paraku ei ole finantstehingute maksu õnnestunud sisse seada ei globaalselt, ei G-20, ega ka EL-27 vahel. Nüüd on otsustatud kasutada tihendatud koostöö meetodit, mis tähendab, et teatavatel rangetel tingimustel (rakendusala ulatus, avatus kõigile hiljem liituda soovijatele jne) saavad vähemalt 9 LR selle maksu teemaga edasi liikuda. COM peab eelnõuga välja tulema ja on lubanud seda kiiresti teha. Alles seejärel on kõigil, ka eelnõu nõudjatel, otsustamise koht, kas initsiatiiviga ka tegelikult liituda ja uut maksu rakendama hakata. EL-i institutsionaalses mõttes on kõige huvitavam, kas FTT-st võiks saada maks, mis läheb otse EL eelarvesse ehk nn omavahend. EP on veendunud, et see on juriidiliselt võimalik ja kui see nii läheks, oleks NK-l suhetes parlamendiga suur probleem laualt maas.

EE põhjus COM-lt eelnõu küsimiseks on esiteks olla initsiatiivikate LR grupis. Teiseks aidata neid LR, kel seni olnud suurem huvi FTT sisseseadmiseks. Kolmandaks, kas on mõtet olla vastu millelegi, mis nagunii tuleb? Püüaks pigem asja mõjutada?

http://euobserver.com/economic/117800

 

08.10.2012

Koosolek tiimiga, kes COM poolt tegeleb tähtsa teemaga Euroopa semester. Seda protsessi koordineerib COM peasekretariaat ja põhiroll on majandus- ja rahaküsimuste peadirektoraadil (DG ECFIN) , osalevad veel maksu- ja tolliliidu (TAXUD) ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat (EMPL). Kuna LR-le soovituste esitamine nõuab LR olude tundmist, ehk mingil määral ka keeleoskust, siis on meie tiimis EE kodanikud, peamiselt endised riigiametnikud, kes nüüd COM-is tööl. Kellega räägime sama keelt nii otseses kui ka ülekantud tähenduses.

Kogu semestri, ja sellega kogu EL majandusvalitsuse võtmeküsimus on LR omalus. Kui COM soovitusi käsitletakse ja esitletakse kodus kui “järjekordseid Brüsseli tobedusi”, siis tuleb sellest vaid paksu verd ja vähe kasu. COM-is töötab suur hulk kõrgelt kvalifitseeritud ametnikke, kes alates kriisi algusest tegelevad üha rohkem LR majandusolukorra analüüsiga. See pole traditsiooniliselt olnud COM ülesannete hulgas ja seega ollakse täiusest veel kaugel, aga õpivad kiiresti. See analüüs tuleb vormida konkreetseteks soovitusteks igale LR-le, eesmärgiks parandada LR  (ja sellega kogu EL) konkurentsivõimet. On selge, et need soovitused ei saa tulla asjaomastele täiesti üllatusena ja peavad mingil mõistlikul määral arvestama ka reaalset olukorda LR-is. Sellest, kuidas seda korraldada, täna rääkisimegi.

EE-le 2012 esitatud soovitused on  järgmised: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_estonia_et.pdf

Ja lähematele huvilistele ka COM hinnang meie riiklikule reformikavale ja stabiilsusprogrammile http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_estonia_et.pdf

05.10.2012

Tallinnas, kus Riigikogus ELAK ja väliskomisjoni avalik arutelu EL tulevikust. Tegemist teise kuulamisega, eelmises oli teemaks EMU tulevik konkreetsemalt. On hea, et Riigikogu on selles debatis juhtrolli võtnud, sest nende keeruliste rahvusvaheliste küsimuste kodanikele selgitamine on ju lõpuks poliitikute ülesanne. Seda enam, et Riigikohtu suvise otsuse järgi ei saa välistada, et praegu käiva reformiprotsessi tulemused peab ka meil rahvahääletusele panema.

Ega praegu veel väga detailselt arutleda ei saa, aga teemad, kus ka meil on vaja nn 4 presidendi EMU-tuleviku raporti järgi detsembriks täpsemaid seisukohti, on siiski juba laias laastus teada. Need on euroala institutsiooniline tugevdamine, tema võimalik parlamentaarne tegevus ja eelarve. Teiseks lepinguliste suhete idee EL-i institutsioonide ja LR vahel, mille osaks ka võimalikud rahalised stiimulid reformide läbiviimise eest. Kolmandaks, kas pangandusliidu alal õnnestub edasi minna vaid ühtse järelevalve teemaga või nõutakse ka paketi teiste osade, nimelt kriisihaldusmehhanismide ja ühtse tagatisfondi kohest mängutoomist. Neljandaks kogu selle reformi demokraatlik legitiimsus, kuidas tagada uute võimalike mehhanismide poliitiline vastutus. Ja muidugi hõljub kogu selle protsessi kohal ühiste võlakohustuste soovi vari mitme LR poolt.

Arutelu ülekanne http://www.riigikogu.ee/index.php?id=174223&parent_id=169313 ja ELAK-i kokkuvõtte pressiteade http://www.riigikogu.ee/index.php?id=174225&parent_id=169306. Eelmist kuulamist võib näha siit http://www.riigikogu.ee/index.php?id=174069&parent_id=169313

03.10.2012

TäispäevaCoreper. Kõige pikem arutelu oktoobri ÜK üle. Nn 4 presidendi raporti osa käsitletakse homme, kui Herman Van Rompuy kabineti juhtimisel on koos kõigi 27 LR šerpa, EFC liige ja alaline esindaja. Täna rääkisime majanduskasvu poolest. EE-le traditsiooniliselt olulised siseturu tugevdamine, selle alt eriti teenuste vaba liikumine, taristumajandus ja kiirem edasiliikumine ühtse Euroopa müügiõiguse eelnõuga. Lisaks digitaalne siseturg. Väliskaubanduse alt toetame edasiminekut USA ja Jaapaniga ja tahaks ju ka, et kajaks vastu meie mure Venemaa WTO-liikmesuse liigaeglase avaldumise pärast reaalses elus.

Oktoobri FAC-il tahaksime arutada Gruusiat, äsjaste valimiste valguses. Oktoobri ECOFIN-il on muude asjade kõrval meile väga oluline konstruktiivne arutelu keerulise küsimuse Euroopa semester üle. Võtmeküsimus siin on LR omaluse kasvatamine. Ilma selleta saame ainult paksu verd ja Brüsseli soovituste poolpidust ellurakendamist. Samas ei tohi selle omaluse suurendamine toimuda ainult LR-le suurema vastutulemise teel.

Kolmandatest riikidest tulevate hooajatöötajate direktiivi kohta pruukisime kõvasti suud, aga saame vist sisse.

02.10.2012

Eile ja täna peaminister Ansip Brüsselis. Kohtumised 3 institutsiooni juhiga – EP Martin Schulz, ÜK Herman Van Rompuy ja COM Jose Manuel Barroso. Lisaks lõpukõne COM korraldatud CEF-teemalisel konverentsil. Hästi läks, ja mitte sellepärast, et on kombeks öelda, et hästi läks, vaid sellepärast, et EE maine korras riigirahanduse ja mõistlike seisukohtadega LR-na ja meie kriisist väljumise ning euroga liitumise edulugu võimaldavad meil praegu oma soove esitada kaunis mõjukalt, meid kuulatakse. Seda enam, et MFF alal räägivad ju kõik Balti riikide esindajad praegu alati kolme eest. MFF teemadest tugevaim toetus Schulzilt, olen ka varem kirjutanud, et EP-s meie mõistmine praegu väga hea. Seletasime, miks nii ÜKP kui ka ÜPP all on lahendust vaja, me ei hakka nende vahel valima. Ansip ja Barroso koordineerisid ka sõnumeid ÜKP sõprade valitsusjuhtide kohtumiseks 05.10 Bratislavas. Nende riikide grupp on praegu mõjukas toimija, kui suudame välja paista tingimuslikkuse toetajaina ja selgitada netomaksjaile, et soovime suunata raha oma konkurentsivõime kasvatamisse, mitte asfaldilaikudesse kuskil külatänaval.

Igal kohtumisel rääkis peaminister ka LV soovist euroalaga liituda ja palus toetust, eeldusel, et riik ikka Maastrichti kriteeriumid täidab. Kõik lubasid seda, sest edulugusid on praegu tõesti vaja ja kui nõuded täidetud, on liitumine igati ära teenitud. Lisaks puudutati EMU tulevikuraportit, milles sisust eilses Gondori kroonika postituses.

Peaministri visiidi pressiteated siin: http://www.valitsus.ee/et/valitsus

01.10.2012

Coreper-i lõuna ÜK eesistuja Herman Van Rompuy kabinetiülema Frans van Daelega. Räägiti nii koreograafiast kui ka sisust enne 18.-19.10 ÜK. Seekordse ÜK peateemaks on nn 4 presidendi vaheraport EMU tulevikust, päevakord on hoitud meelega puhas näiteks MFF-ist ja muust “maisest”. Raporti 4 osisest (pangandusliit, majandusliit, eelarveliit ja demokraatliku kontrolli tugevdamine eelmise 3 üle) on konkreetsem pangandusliidu osa. COM on esitanud ühtse pangandusjärelevalve eelnõu ja 2 ülejäänud teema, kriisihaldusmehhanismide ning hoiuste ühtse tagamise kohta oodatakse eelnõusid 2012 lõpuks.  Van Rompuy meeskond on ka ilmselt otsustanud 10 mitteeuroLR-le maksimaalselt vastu tulla, et ühelt poolt saada ühtse järelevalvega edasi liikuda, samas aga säilitada ka finantsteenuste ühtne turg. Raporti ülejäänud teemade  osas käib poliitiline mäng – kuulatakse, mida LR ja muud toimijad tahavad, kuhupoole arvamused kalduvad. Tasakaal tuleb leida ühelt poolt 17 euroLR ja 10 mitteeuroLR vahel. Teine veelahe läheb suurema solidaarsuse ehk teatava osa finantskohustuste ühise kandmise pooldajate ning nende vahel, kelle meelest esmane on riikide konkurentsivõime tagamine või taastamine struktuursete reformide teel. Eelseisvad 2 ja pool nädalat peavad neis asjus mingi esialgse selguse tooma.