20.-21.03.2017

Eesistumiseelne visiit Albaaniasse. On hea tava (mis eriti kehtib laienemismeelse [[LR]] nagu [[EE]] jaoks), käia enne eesistumise algust läbi laienemisriigid, et saada värskeim pilt toimuvast. Kuna välisminister käib ka idapartnerlusriikides ja aega nagunii kogu aeg kohutavalt napib, siis jäid läbirääkimisi veel mittealustanud laienemisriigid minu ülesandeks.

Nagu teada, et esita [[COM]] sel aastal tavapärast laienemispaketti koos eduaruannetega iga riigi kohta, see lükati 2018ndale. Küll aga on [[COM]] väljendanud valmisolekut esitada veel sel aastal ettepanek alustada Albaaniaga liitumisläbirääkimisi, eeldusel, et see riik täidab õigusriigi alase võtmeprioriteedi ja alustab kohtunike ja prokuröride taustakontrolli läbiviimist. Usutaval, läbipaistval ja kestlikul moel. See oligi mu Tirana-kohtumiste – EL integratsiooni ministri Gjosha, asevälisministri Barbullushi, opositsiooniliidri Basha, asespiikri Leskaj ja parlamendi EL asjade komitee esimehe Breguga – põhisisu. Enne programmi algust aga sain väärtusliku taustabriifingu EL delegatsioonis, EL esindused on [[LR]] teenistuses, eriti on sest kasu neil, kes oma saatkonnaga kohal pole.

Poliitiline olukord Albaanias on pehmelt öeldes pinev, opositsioon boikoteerib parlamenti, taustakontrollikomitee sisseseadmist ja ähvardab boikoteerida ka 18.06 välja kuulutatud parlamendivalimisi. Eks selles riigis ole oma lähiminevikust tulenevalt pingeid ja polariseerumist, ka praegune peaminister Rama boikoteeris oma parteiga kunagi parlamenti. Kohtusin temaga 2009 [[COM]] laienemisvoliniku juures töötades ja see oli mu elu üks mõtlemapanevamaid vestlusi – inimesega, kel seisavad ees ülimalt tõsised valikud oma riigi ja rahva nimel. Sama meeleolu tänase opositsiooniliidri Bashaga kohtudes. Ja ega keegi väljastpoolt ei saagi selles olukorras nõu anda, ei püüdnud seda (kummalgi korral) ka mina. Sain korrata EL vaadet, mille kohaselt hästi läbiviidud valimised ja taustakontrolli kestlik sisseseadmine võivad avada tee [[COM]] soovitusele läbirääkimiste avamiseks. Sama ütles neile kaks nädalat tagasi ka [[CFSP]] kõrge esindaja Mogherini, nii et tundsin end EL poolt sõnumit edastades üpris kindlalt. Tundub – aga ainult tundub – et valitsus, kel nagunii alati suurem vastutus, võib lähiajal siiski millegagi välja tulla, et üritada olukorda lahendada.

Nii kohtumistel kui ka esinemisel Tirana ülikooli üliõpilastele rääkisin [[EE]] liitumiskogemusest, integratsioon EL-iga on ju üsna universaalne protsess. Siiski on meie vahel oluline erinevus (eri ajastute vaimu kõrvale jättes). Albaanlaste arusaam on, et iga kord, kui eesmärk, järjekordne teetähis, EL poolt  läheneb, muudab Brüssel tingimusi; aga veel hullem, kohalikus poliitikas tõuseb vastutegevus, parasjagu edu saavutava valitsuse jalgealuse õõnestamine. See viimane on midagi, mida meie ei pidanud läbi elama, edukas integratsioon EL-iga on absoluutsel enamusel juhtudest põhinenud tugeval riigisisesel konsensusel. Alus selleks on muidugi olemas ka Albaanias, kus EL-i liikmesust toetab 90% inimestest. Aga päriselt või alati ei kanaliseeru see toetus siis ühiseks jõupingutuseks. Üliõpilaste frustratsioon selle üle oli igatahes valus.

Igal kohtumisel väljendati ka frustratsiooni EL nõrga hääle ja rolli üle Lääne-Balkani piirkonnas. [[COM]] presidendi Junckeri 2014 väljaöeldust, et lähema 5 aasta jooksul laienemist ei toimu kuni soovini, et EL vahendaks jõulisemalt praegust Albaania sisetüli. Osalt sain nõus olla, olen sellest ka Gondori kroonikas kirjutanud, osalt on selge, et Brüssel ei saa “üle võtta” kolmandate riikide sisepoliitikat. Sain rääkida 09.03 [[ÜK]] Lääne-Balkani arutelust, aga kuna laienemist järeldustes ei mainitud ja arutelu põhjus oli suuresti see, et regioonis on hakanud jõulisemalt esinema kolmandad riigid, ei kõlanud see endalegi kuigi veenvalt. Vestluspartnerid muidugi teadsid, kellega nad kohtuvad ja rääkisid põhjalikult Venemaa (vähem Türgi) naasmisest piirkonda.

Julgeolekualane koostöö Albaaniaga edeneb hästi, see on ka riik, mis on 100-liselt ühinenud [[CFSP]]ga, kaasa arvatud sanktsioonidega Venemaa vastu. Ja saadab NATO missiooni raames ka üksuse [[LV]]sse, hea. Last but not least, reisimulje korras – Tiranas ilmub täiesti korralik ingliskeelne päevaleht.