20.11.2014

Tervepäeva[[Coreper]]ile eelnes esinemine [[EE]] arvamusliidritele, kelle [[COM]] esindus oli Brüsselisse toonud, kiitus Hannes Rummile selle jätkuva töö eest. [[Coreper]]is üllatavalt positiivne arutelu andmekaitse teemal, eriti et kõne all üks meie probleemteemasid, avaliku sektori paindlikkus. Hakkab tunduma, et pole välistatud, et see väga keeruline pakett võikski järsku saada vastu võetud enne [[EE]] eesistumist 2018. Mille vastu meil muidugi midagi pole.

Lõunal jätsime hüvasti [[ÜK]] eesistuja Van Rompuy kabinetiülema Seeuwsiga. Van Rompuy tiim tegi väga head tööd, eriti arvestades, et nad olid esimesed, kes selle uue institutsiooni rolli täitsid. Küsiti muidugi ära kõik küsimused [[ÜK]] hilisest algusest (tavaliselt kell 17 ja kestab varase hommikuni) kuni järelduste draftimise modaalsusteni. Vaatame, mida uus eesistuja Tusk tahab ja suudab teistmoodi teha.

[[Coreper]]i istungi jätkudes rääkisime 17.11 [[FAC]]ist. Ma polnud kade ja ventileerisin diplomaatilises vormis neid teemasid, mis meile esmaspäeval tõesti ei meeldinud – ühe teema väljatõstmine järeldustest, mõne väikese [[LR]] nurkasurumine neile tähtsal teemal, ideed kiirest EL-Venemaa suhete ülevaatusest jne. Kui praegu ei tee, uue [[CFSP]] kõrge esindaja ametiaja alguses, siis võib pärast lootusetult hilja olla; või vähemalt võidakse sulle öelda, et see on ju alati nii olnud, kus te varem olite. Sain toetust mõneltki sarnaselt mõtlevalt vanemalt [[LR]]lt.

Neid ja [[LV]] eesistumise muid teemasid arutasime [[LV]] ja [[LT]] kolleegiga ka õhtusöögilauas. Pallide hulk, mis tuleb ainuüksi Vene-Ukraina asja õhus hoida, on suur: sanktsioonide jätkumine, Ukraina toetamine, suhted Venemaaga, suhted Euraasia liiduga, EL piirivalve idee, Ukraina kaubandusleping jne. Saime aga mõtlemist oluliselt selgemaks, ka ses osas, et omavahel ja muude samameelsetega tuleb palju rohkem sidet pidada. [[LV]] uue residentsi ja selle veinikeldri vaatasime ka üle, hõkk.