30.09.2013

Asendasin ministrit sündmustevaesel [[GAC]]il. Põhiliseks teemaks ka [[EE]]le oluline [[ÜKP]] pakett, täpsemalt, selle läbirääkimised [[EP]]ga. Nagu arvata oli, tahab [[EP]] tingimusi mitmest kohast lõdvemaks muuta. Elavalt tulid meelde kõik need lauaringid makromajandusliku tingimuslikkuse, tulemusreservi jm üle. Pärast tänast peaaegu täielikku lauaringi on [[PRES]]l käes kinnitus, et suuri muudatusi senises mandaadis teha ei saa, mõnes detailis aga võib liikuda küll. Makromajanduslik tingimuslikkus jääb ja karmina, tulemusreservis võib liikuda protsendipunkti või äärmisel juhul kahe võrra, ei enam jne. Mõneti kaunis optimistlikult arvas [[COM]] pärast lauaringi, et kokkulepe parlamendiga on nüüd käeulatuses. On muidugi fakt, et [[EP]] [[MFF]]ga seotud eelnõude raportöörid kibelevad üha enam oma eelnõusid vastuvõtmisele viima, tulemusi saavutama. On väga huvitav teada, mida arvab sellest olukorrast ehk [[EP]]] juhtide institutsioonidevahelise [[MFF]]-vägikaikaveo ja raportööride ambitsiooni suhtest sel nädalal Eestit külastav parlamendipresident Schulz?

Teise teemana heideti pilk oktoobri [[ÜK]]le. Mõni [[LR]] nagu [[FR]] või [[UK]], kes juba oma digiteemapaberiga välja tulnud, kordas selle punkte üle. Rõõmustav on [[PL]] tulek Euroopa ühtse müügiõiguse toetajate seni mitte just rohkearvulisse leeri. Mitu sõnavõtjat pidas vajalikuks anda oktoobris [[ÜK]] poolt tugev toetussõnum Venemaa surve alla sattunud idapartneritele.