20.06.2017

Pikk päev Luksemburgis algas Põhja-Balti GACi-eelse koordinatsioonikohtumisega. Tavapärasele nõukogu päevakorrale lisaks oli seekord laual ka 6 riigi ühispaber sotsiaalse Euroopa teemal. Põhjamaad polnud täna veel lõplikult valmis oma heakskiitu andma, aga tundub, et tuleb seegi. Ülitore, sest sotsiaalküsimustes, mis jagavad LR ida- ja läänepoolseteks, jõukateks ja vähemjõukateks, jaguneme me 3+3 ja kui need riigid suudavad ühisarusaama leida, siis peab see ka teistele eeskujuks olema.

Sealt tormasime poole pealt (jah, me oleme kohe eesistujad ja meil on väga palju kohtumisi, ütlesime kohmetult) eesistuja, NK sekretariaadi ja COM nõukogu-eelsele briifingule. Käidi läbi nii tavaGAC kui art 50 GAC päevakorrad, selgitati mõne keerulisema olukorraga (antud küsimustes) LR positsioone ja nagu ikka, oli peasekretär Tranholm-Mikkelsen kõige paremini informeeritud – nagu ta ennustas, nii istungil laias laastus ka läks.

GACil tutvustasin koos BG ja AT kolleegiga eelseisva trioeesistumise programmi. See programm on vajalik peamiselt selleks, et 3 LR inimesed ühise töö käigus parema sisemise sideme saaksid, programmil endal pole sisu poolest suuremat. Ent siiski – kuna ÜK poolt on seatud kõigi digituru strateegiate elluviimise tähtajaks just 2018 lõpp, on digimõõde programmi oluline osa ja sellest enamasti täna ka rääkisin.

Põhiteema oli 22.-23.06 ÜK ettevalmistus, töö järeldustega. Rände teemal põhirõhk välismõõtmele ja kehutus järgmisel eesistujal (ja-jah) ühtse asüülisüsteemiga tööd jätkata. Palusin asendada “eesistuja” sõnaga “Nõukogu”, et me seal päris üksi poleks. Kutsutakse COM üles kiiresti tulema välja konkreetsete ettepanekutega sisejulgeolekualaste andmebaaside koos- ja ristkasutuse võimaldamiseks. Kaitse alal rõõmustav areng EL lahingugruppide rahastamises, viiakse kõik EL rahastamise alla – just LR rahapuudus on seni olnud suurim takistus nende kasutamisele, või vähemalt on andnud selleks ettekäände. ÜK tõdeb PESCO asutamise vajadust, 3 kuu jooksul peavad LR esitama oma soovid ja panustamislubadused. EE osaleb protsessis aktiivselt. Kaubandus üle tavapärane naaklemine, siin polnud tasakaal veel paigas. Pidin sõna võtma kahes digiteemas, esiteks tuletama COMle meelde, et küberjulgeolekustrateegia uuendatud versiooniga väljatulemise tähtaeg on september (et meie jõuaksime oma eesistumise ajal GACi järeldused vastu võtta) ja teiseks hoiatama, et terrorismivastase võitluse pesuveega ei tohi lapsukest ehk digiühiskonna üheks alustalaks olevat end-to-end krüpteerimist välja visata – sa ju ei kutsu üles autosid ära kaotama, kui saad aru, et kahjuks saab autode abil ka inimesi tappa!

Artikli 50 GACil ehk 27-ses formaadis andis pealäbirääkija Barnier kõigepealt ülevaate eilsest läbirääkimiste avavoorust. Rahulikult ja asjalikult, nagu tal kombeks on. Läbirääkimiste protseduurika ja ka esmajärjekorra teemade üle on kokku lepitud – kodanikud, rahaasjad, Iirimaa. Ning COM sügavustes on alanud ka teise läbirääkimisetapi ehk EL-UK tulevikusuhte teemade ja ulatuse kaardistus. UK pealäbirääkija Davis kinnitas Barnier’le, et nende positsioon on endine – lahkumine nii siseturult kui tolliliidust.

Seejärel arutas GAC 2 Londonis paikneva EL agentuuri ümberpaigutamise metoodikat. On ainult 2 võimalust seda teha (ja need pole samad, mis Genialistide laulus Rutiinne) – kas NK sekretariaadi pakutud metoodika kriteeriumite ja hääletamisega, mille peab läbi viima GAC oktoobris; või siis ÜKl hommikutundideni maadejagamine – ja ÜKl kehtib konsensusenõue. Tänase põhjal julgen loota, et 22.-23.06 ÜK kiidab siiski heaks esimese variandi, väikese variatsiooniga, lubades ka poliitilist aruteluringi. Poliitikat on siin muidugi kõvasti – 2003, just enne suurt laienemist, otsustasid toonased 15, et 10 toona loodavat agentuuri lähevad kõik nende vahel jagamisele, aga uued (nagu Tallinnas asuv eu-LISA) lähevad kõik uutesse LRdesse. Jah, praegu pole tegu uute asutamisega, aga ikkagi.

GACi lõunal tutvustas COM eelarvevolinik Oettinger 29.06 avalikustatava MFF-mõttepaberi, viimase sarjast, sisu. COM, nagu peabki, lähtub kõigepealt EL-poliitikate elluviimise vajadusest ja mitte kärpevajadusest (mis on UK lahkumisega vägagi esil). Vaatame, kuidas arutelud välja hakkavad nägema, eks netomaksjatel on ka siin jäme ots käes, aga näiteks DE ei kõlanud täna nii sammaldunult kui tavaliselt.

Lõunalt jooksin kohtuma COM esimese asepresidendi Timmermansiga, kes vastutab institutsioonidevaheliste suhete eest ja esindab COM GACil. Tutvustasin meie plaane ja rääkisime ka õigusriigi teemadel, mis samuti Timmermansi portfellis. Õigusriigi dialoog ja COM dialoog PLga jäävad lahku ka meie eesistumise ajal, see on selge. Mis ei tähenda, et viimane küsimus oluline oleks, aga NKl institutsioonina pole praegu siin rolli.

Tutvumiskohtumised GAC kõrvalt ka IE uue välisministri Coveney ja UK uue asebrexitiministri Anelayga.

Õhtul liitumiskonverentsid Montenegro ja Serbiaga. Esimesega suleti ajutiselt (kõik sulgemised on ajutised kuni kogu läbirääkimiste lõpetamiseni, sest EL seadus võib muutuda ja ka kandidaatriik võib kodus midagi muuta) välispoliitika peatükk ja avati kaupade vaba liikumise ja regionaalpoliitika peatükk. Loodame ka meie eesistumise ajal mõne peatüki avada, selle väljaütlemiseks kohal olingi. Serbiaga avati intellektuaalse omandi ja tolliliidu peatükk. Ka Serbiaga loodame 2 peatükki avada.

Kui eesistuja päevad sellised on, siis ma pole päris kindel, et just sellist eesistumist ma tahaksingi teha. Vähemalt mitte pikalt.

1 thought on “20.06.2017

Vasta Märt Kivine-le Tühista vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga