20.05.2015

Tervepäeva[[Coreper]]. Üllatavalt hõlpsalt läks idapartnerluse Riia tippkohtumise deklaratsiooni kokkuleppimine. [[EEAS]] oli end kätte võtnud, esitas kõige tundlikumas asjas ehk partnerite Euroopa-püüdluste kohta uue ettepaneku, mida suurimad “vastalised” ilmselt orkestreeritult kohe toetasid. [[PRES]], kes asjaga kiire (tippkohtumine juba homme neh) surus kah, ja nii ta tehtud saigi. [[EEAS]] läks nüüd seda veel lõplikult partneritele maha müüma. Uusi lubadusi partnerite EL-ile lähendamiseks Riiast ei tule ja mõne vanagi ülesleidmisega tekstist tuleb kõvasti vaeva näha. Ei ole hea välispoliitiline sõnum. Ehkki juba homme läheme välja ja ütleme, et kõik on suurepärane nagu ikka, ühtsus nii EL 28 vahel kui EL ja partnerite vahel olemas. Midagi pole teha, sisukas majandus- ja muude sidemete osa jääb paratamatult (geo)poliitilise hõreduse varju. Viisavabaduse kohta nii Ukrainale kui Gruusiale tuli tekst tegelikult täitsa rahuldav, antakse selge signaal, et 2015. aasta lõpuks on reaalne, et tingimused täidetakse ja viisavabaduse otsus tuleb tegemisele.

26.05 arengu[[FAC]] ettevalmistusel oli põhiküsimus, kui siduvalt ja mis tempos lubab EL oma rahastuseesmärke täita. Teatavasti on EL kollektiivselt lubanud saavutada arenguabi taseme 0.7% SKT-st, sealhulgas pärast 2002 liitunud [[LR]] 0,33%. [[EE]] on praegu 0,15 peal, mis Ida-Euroopas vägagi respektaabel number ja nii mõnigi vana rikka Euroopa riik tuleb selg ees vastu. Aga ilmne on, et tuleb veel tõsta, aga mis tempos täpselt, selle üle vaidlesimegi, ja vaidlus jätkub 26.05 [[FAC]]il.

EL-Jaapani 29.05 toimuva tippkohtumise ettevalmistus on lõppjärgus, ühisavaldus suuresti kokku lepitud. Sain toetada ühtseid sõnumeid Ukraina kriisi kohta, tervitada Jaapani plaane olla maailmaareenil rahu ja julgeoleku eest pisut rohkem väljas (näiteks hakkavad EL ja Jaapan uurima koostöö võimalusi Somaalias ja Ukrainas) ning öelda, et vabakaubandusleppe sisu kõrval on tähtis ka selle läbirääkimistega edenemise kiirus. Kuna sattusin esimeses otsas sõna võtma, toetati seda mitme [[LR]] poolt – [[EE]] jaoks pisut harjumatu olukord, meile ikkagi üsna kaugel teemal.

Lõpuks viimane suur sisupeatükk andmekaitse määrusest. [[EE]] justiitsministeeriumi tublid ametnikud on visa tööga saavutanud meie eripära arvestamise (meil pole haldustrahve, mida rikkumiste eest kohaldada) ja täna tuli teksti “hoida”. Mis erilist vaeva ei nõudnud, kuna eeltöö oli nii hästi tehtud. Nüüd järgneb pikk [[JHA]] istung 16.06 ja loodetavasti saab määrus seal heakskiidu. Veel aasta tagasi poleks arvanud.