20.04.2017

[[PT]] kolleeg, riigisekretär Marques Tallinnas. Tegime ringi peale nii kahepoolsetele kui peamiselt muidugi EL-asjadele. Märkisin, et [[EE]] on ainus Balti riik, kes ei vastanud samaga [[PT]] 2011 otsusele saatkond sulgeda ja sellest võidaks teha järeldusi. [[PT]] on otsustanud liituda NATO küberkaitsekeskusega Tallinnas, mis hea. Uurime ka võimalust saada kogemusi portugalikeelsete riikidega tegelemiseks ÜRO julgeolukunõukogu kampaania raames. EL koostöös võivad [[EE]] ja [[PT]] kui integratsioonimeelsed [[LR]]d leida ühiseid arusaamisi ja läbikäimist nii kahepoolselt kui mitme regionaalse grupi kaudu – Põhja-Balti või ka “Club Med” poolt.

Marques esindab kaunis vasakpoolset erakonda ja valitsust, EL kasinuspoliitika kriitikat tuli, aga EL sotsiaalmõõtme järele väga ei õhanud. Eks ses asjas oodatakse-kardetakse ka [[COM]] poolt peatselt lubatud mõttepaberit. Meie pole, eriti eesistujana, sotsiaalmõõtme põhimõttelised vastased, kaugel sellest, aga näeme, et esiteks on sel alal enamus pädevust [[LR]], mitte EL tasandil ja teiseks harmoneerimine ses asjas praktiliselt väga keeruline, et mitte öelda võimatu.

Brexiti üle olime sarnastel seisukohtadel, peamine on EL ühtsus ja fokuseeritud kahefaasiline läbirääkimispotsess. Esimeses järjekorras tuleb lahendada kodanike õiguste säilimise küsimus ja anda investoritele kindlust.  [[PT]] kandideerib Euroopa ravimiameti asukohaks.

Ootused meie eesistumisele digituru vallas on väga suured, tuli taas kord tõdeda. Idapartnerluse üle tegin tavalist [[EE]] diplomaadi tööd, selgitasin vaja- ja kasulikkust.