19.11.2012

President Ilves Brüsselis. Pärast tööd Euroopa Liidu e-tervise töörühma vedajana sai Ilves kutse juhtida EL pilvandmetöötluse arendamise nõukoda. Presidendi kantselei pressiteade peaks andma hetkel ammendava info selle ülesande raamide ja sisu kohta. [[EE]] EL- ja muugi poliitika kontekstis on asjakohane lisada, et esiteks annab selline roll meile nähtavust digitaalsete lahenduste alal, kus eestlasi peetakse nagunii tugevaks, hea maine seega kinnistub veelgi. Teiseks, pilvandmetöötlus on otseselt seotud EL siseturu, täpsemalt digitaalse siseturu arendamisega, mis [[EE]]-le väga südamelähedane. Kolmandaks, nõukojas on mitu selle ala ettevõtluse juhtfiguuri, kindlasti õnnestub töö käigus ka [[EE]] majandusele kasu tuua, olgu siis investeeringuid meelitades või meil välja töötatud lahenduste müümisega. Neljandaks ja sugugi mitte vähe tähtsana – nõukoda peab oma töö tulemused esitlema 2,5 aasta pärast. See tähendab, just siis, kui käib uue, 2014. aasta lõpus ametisse astuva [[COM]] poliitiline sihiseadmine. Kui tulemused võimsad, siis õnnestub nende põhjalt kindlasti [[COM]] tööplaani mõnigi konkreetne eelnõu  tekitada. Mis võiks, Brüsseli protsesside temposid arvestades, vastu võetud saada, no miks mitte [[EE]] eesistumise ajal 2018?