19.09.2013

Hommikusöök Serbia esinduses nende euroministri ja pealäbirääkijaga. Kutsutud olid kümmekond “sõbralikumaks” peetud [[LR]]. Iseenesest ongi tore, kuidas [[EE]] on praegu nii Serbia kui ka Kosovo sõprade grupis. Aga geograafiline kaugus ja otseste erihuvide puudumine võimaldab vahetevahel olla objektiivne ja seda joont on meie diplomaadid hästi hoidnud. Praegu käib Serbiaga läbirääkimisraamistiku ettevalmistamine ja kuum küsimus on suhete normaliseerimine Kosovoga, täpsemalt selle sissekirjutamine raamistikku. On neid [[LR]], kes piltlikult öeldes soovitavad selle suurte tähtedega üle iga peatüki kirjutada ja on neid, kes ütlevad, et muidugi ei saa Serbia EL-i liikmeks ilma suhteid Kosovoga selgeks tegemata, aga sellest nõudmisest alustada pole ka mõtet. Klaar, et EL suured riigid on Kosovo riiklusse niipalju poliitilist kapitali investeerinud, et küllap on õigus targal ajakirjal Economist, mis mõni aeg tagasi kirjutas, et Serbia valikud on: kas saada EL-i, Kosovost ilma jäädes, või mitte saada EL-i, Kosovost ikka ilma jäädes. Aga ka Serbia avaliku arvamuse ning poliitilise kliima pärast oleks EL poolt ebatark praegusel hetkel serblastelt ses asjas lõplikke otsuseid nõuda. Muus asjas järgib läbirääkimisraamistik üldiselt Montenegro oma ja hiljemalt janauaris 2014 loodame alustada. Serblased, eriti pealäbirääkija, tundusid asjatundlikud ja hästi ette valmistunud.

Lõuna Põhja- ja Baltimaade kolleegidega. See on huvitav kooslus nüüd, mil 6 riiki EL-is (ja neist 2, peagi 3 ka euroalas) ja 2 pole. Kohati nagu peamiselt briifime väljasolijaid sellest, mis SEES toimub, aga kohati vaidleme ka omavahel. Igatahes kultuuritaustalt, arusaamistelt ja hoiakutelt vägagi kodune rühm. Täna rääkis enim arusaadavalt [[LT]] kui eesistuja. Oktoobri [[ÜK]] ettevalmistamisel, just digitaalosas, on veel väga vähe selget. Iseloomulik on, et ka Põhja-Balti seltskonnas küsitakse digitaalse agenda kohta ikkagi esimesena [[EE]]lt. [[MFF]] ja [[EEAS]] ülevaatuse kohta sama jutt, mis eilses Gondori kroonikas. [[LT]] valgustas olukorda nende piiril Venemaaga, kus rakendatakse lauskontrolli, koos kogu kauba mahalaadimisega. [[COM]] on Moskvasse kurja kirja saatnud, aga mida veel teha saab? Asi seda kurvem, et loodus tühja kohta ei salli, [[LT]] kaupade asemele valguvat muude lähemate EL [[LR]] tavaar. Kellegi sihipäraseks tegevuseks ma seda viimast ei pea. Esimest poolt aga küll.