19.05.2014

Asendasin ministrit arenguministrite nõukogul, nn arengu[[FAC]]il. Meie jaoks olulisematest teemadest idapartnerlus, mis polnud küll täisarutelupunkt, vaid infopunkt. Sellele omaselt võtsid paraku sõna vaid teemaga-piirkonnaga lähemalt seotud [[LR]], ka [[EE]]. Kiideti Ukraina-rakkerühma moodustamist [[COM]] poolt, nõuti rohkem tähelepanu julgeolekusektori reformile, küsiti ka venekeelse telekanali asutamise võimaluste järele, vastuseks massiivsele Vene propagandale. Nõukogu juhatanud [[CFSP]] kõrge esindaja Ashton nõustus suurema diferentseerimise ja partnerite vajaduste parema arvestamisega ning tunnistas ka EL (abi)poliitika nähtavuse, avaliku diplomaatia nõrkust. Telekanalit lubas arutada, aga see on väga keeruline ja kallis ettevõtmine.

Lõunal räägiti olukorrast Kesk-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Sudaanis ja Süürias (sünged kohanimed praegusel ajal). [[EE]] osalust Kesk-Aafrika Vabariigi EL missioonis mainiti positiivselt ära ja mina sain omakorda öelda, et oleme andnud ja küllap anname sellele riigile  veelgi ka muud abi. Oleks hea, kui EL saaks koordineerida seal tegutsevate rahvusvaheliste missioonide tegevust. Kaugemalasuvatel ja väiksematel riikidel, nagu meie, puudub pea igasugune iseseisev võime hinnata, kuhu ja kuipalju abi tegelikult vaja läheb.  Samuti ei saa seal, kus riik praktiliselt funktsioneerimise lõpetanud, päriselt teha tavalist abiprogrammeerimist, tavaliste tempode ja partneritega, muretses [[COM]] arengukoostöövolinik Piebalgs.