18.12.2014

[[ÜK]], esimene eesistuja Tuski juhtimisel, möödus väga tempokalt – kestis 1 päeva ja lõppes ka siis juba 23-ks ja väga heas atmosfääris. Oli teada, et nn Junckeri plaan 315 miljardi euro investeerimeks ei ole iseenesest vastuoluline. Muidugi suhtub osa [[LR]] sellesse plaani suurema, teised väiksema entusiasmiga. Aga kel võiks põhimõtteliselt olla midagi täiendavate investeeringute vastu? [[EE]] läbiv hoiak oli ka täna, et lisaks konkreetsele rahale peaks see plaan aitama kaasa ka bürokraatia vähendamisele ja siseturu tugevdamisele. EL-poolne raha tuleb [[CEF]]ist (3,3 miljardit), teadus-arendustegevuse jaoks mõeldud Horisont-2020 fondist (2,7 miljardit) ning varudest (2 miljardit). Nüüd peab [[COM]] lauale panema plaani elluviimise jaoks vajalikud õigusaktid, mille vastuvõtmine jääb [[LV]] eesistumise üheks põhiülesandeks.

Venemaa-Ukraina arutelu oli paljude sõnavõtnud riigijuhtide meelest parim välispoliitiline arutelu üldse. [[EE]] poolt vaadates on kindlasti väga positiivne, et esimestena võtsid seekord sõna just suurte [[LR]] juhid – pahatihti just suuri ühtse välispoliitika asjad niiväga ei liiguta. Tähtsaim sõnum lühikestes järeldustes on lause “EL jätkab senisel kursil”. Üldiselt leiti, et meie senine poliitika on olnud edukas. Muidugi, eks poliitikutel ja ametnikel, avalikul sektoril üldse, on alati ja igal pool raske oma ebaedu tunnistada. Ja ometi on praegu siin õigus neil, kes ütlevad, et sanktsioonide üle saavutatud EL ühtsus, mida on suudetud säilitada, on olnud arvatust palju võimsam sõnum nii vastasele kui ka Euroopa sees, meile endale. Tusk ütles taas välja, et Venemaa on meie strateegiline probleem, mitte partner. [[EE]] ütles välja lihtsa tõe, et naabrid on end alati julgemini tundunud mitte Venemaa tugevuse- vaid pigem nõrkusehetkedel – millise faasi ajal ikkagi langes Berliini müür? Mitu teist [[LR]] tulid pärast ütlema, et õigus jah. Meie jaoks imelik mõtteviis on Lääne-Euroopas aga laialt levinud – nõrk  haavatav Venemaa on ebastabiilne, ettearvamatu, seega mittesoovitav. Vale. Lisaks avaldati täna sobiva ajastusega ka uued, tugevamad sanktsioonid Krimmi suhtes. Praegust EL poliitikat võib juba julgelt nimetada Krimmi investeerimiskeeluks.

Ukraina kohta oldi üsna üksmeelsed – see riik on meie poolel, tal peab olema võimalus oma tee valida ja seda riiki tuleb rohkem aidata, ka rahaliselt. Aga see abi saab olla vaid tingimuslik, antud reaalsete reformide vastu. Seda on vaja nii ukrainlastel endil kui ka EL maksumaksjatel. [[CFSP]] kõrge esindaja Mogherini kirjeldas, kuidas tema selle nädala Kiievi-visiidil olid nooremad, Euroopale orienteeritud vabakondlased häälekalt nõudnud, et EL survestaks tugevamalt nende valitsust päriselt tööle hakkama. Loodame. Ja homme kuuleme [[Coreper]]is, kas Mogherini ikka valib jaanuari [[FAC]]i põhiteemaks EL-Vene suhted. Tänase [[ÜK]] põhjal seal strateegilist muutust küll oodata ei ole.

1 thought on “18.12.2014

Comments are closed.