18.11.2014

Asendasin ministrit [[GAC]]il. Peateemadeks detsembri [[ÜK]] ettevalmistus, EL institutsioonide ühine planeerimine (inglise keeles segavalt programming) ja õigusriigi algatus. Esimese all muidugi nn Junckeri 300 miljardi investeeringutepakett, kus enamus sõnavõtnuid manitses mitte ootusi üles kütma, kuna uut raha väga tulemas pole, [[LR]] ajakirjanduses tundub aga aeg-ajalt, et kohe keeratakse mingid rahakraanid lahti. Absoluutne lõviosa rahast peab tulema erasektorilt, avaliku sektori toimides katalüsaatorina. Mitmed [[LR]] tõid välja digitaalse siseturu ja energeetika kui perspektiivikad alad, kuhu investeeringuid suunata, nii ka mina. Lisaks ütlesin, et nii halveneva olukorra kui eilse [[FAC]] arutelu valguses peavad riigijuhid tõsiselt rääkima kriisist Ukrainas ja selle ümber. Kes tahtis, mu kolleegide hulgas, sai aru.

Institutsioonide ([[COM]], [[NK]] ja [[EP]]) ühine planeerimine tähendab seda, et kooskõlastatakse eelseisvat tegevust, eriti õigusloome alal. Kõlab enesestmõistetavusena, pole seda aga tegelikus elus mitte päris. [[COM]] on igatahes teinud algatuse ja saatnud teistele institutsioonidele kirja oma kavatsuste kohta 2015 tööplaaniks. Kõik tervitasid seda muidugi ülevoolavalt, [[PRES]] kirjeldas detailselt, kuidas see protsess sel ja igal aastal toimuda võiks ja kõik [[LR]] lugesid ette, mis nende meelest [[COM]] tööplaanis siis olla võiks. Üllatavalt palju alasid muide kattus, kuna [[NK]] strateegilised prioriteedid on ju paigas juuni [[ÜK]] otsusega (vt Gondori kroonika 26.-27.06.2014). Kattusid digitaalne siseturg, teenuste siseturu liberaliseerimine, energialiit. Välisteemade all rõhutasin geopoliitilise olukorra muutust ja mainisin koos nii mõnegagi ära EL naabruse stabiliseerimise, sealhulgas laienemispoliitika abil ning vajaduse kiiresti [[TTIP]]iga edasi liikuda. EL ja NATO koostöö nimetamisel olin küll üksi. [[COM]] võimukas esimene asepresident Timmermans näitas, et on oma kuulsuse vääriline, rääkis hästi, poliitiliselt ja selgelt. Ütles, et talle on eriti südamelähedane bürokraatiakoorma vähendamine, eriti väikeettevõtetele – sobib meile.

Õigusriigi algatus sai lõpuks lõpetatud (ehkki küllap seisvad veel ees detsembri [[GAC]] järeldused). Nüüdsest hakatakse kord aastas [[Coreperi]] ettevalmistusel [[GAC]]is vahetama seda, mis praegu nimetatakse parimateks praktikateks ja vanasti eesrindlikuks kogemuseks. Teema on kohutavalt tundlik ja tänase arutelu ainus toonierinevus oligi, kas uus aruteluvorm võib vajaduse korral tähendada peale kogemustevahetuse ka üksikkaasuste arutamist. Päris selgeks ei saanudki, ruumi täitis Brüsseli levinuim ressurss, konstruktiivne ebaselgus.