18.09.2017

Käisin [[ELAK]]is tutvustamas 25.09 [[GAC]]i ja EL27 formaadis peetava artikli 50 [[GAC]]i päevakorda. [[EE]] eesistumise prioriteetide tutvustus, natuke naljakas septembri lõpus, aga mis seal ikka, tavapärane [[GAC]]i töö ülemkogude ja seadusloome kavaga. Ehk ainsaks tavapärast pisut erinevaks teemaks küberjulgeoleku strateegia järeldused 20.11 istungil. 18.-19.10 [[ÜK]]l ränne, kus sündmustest ette ruttamata võib praegu ette näha välismõõtmes saavutatu kviteerimist ja nõuet, olgu, julgustust [[NK]]l (sisuliselt siis meil kui eesistujal) ühtse asüülisüsteemi reformiga edasi minemiseks. Digiosas oodatakse 29.09 Tallinna tippkohtumise tulemusi-järeldusi. Välispoliitikateemad nagu ikka lahti, Türgi küsimärgiga. Viimase üle mingi arutelu kindlasti tuleb, aga milline ja kuidas seda ette valmistada, et tea praegu ka eesistuja mitte.

[[GAC]]il 25.09 veel arutelu [[COM]] seadusloome kavatsustekirja üle, millisest arutelust teeme siis meie kokkuvõtte ja saadame üle tänava tagasi. [[COM]] kaitseb muidugi oma algatusõigust ja sõltumatut otsusetegemist, aga [[LR]] reaktsioon nende kavale on ikkagi asjakohane. Muude ettetulevate asjade all annab [[COM]] ülevaate õigusriigi dialoogi hetkeseisust [[PL]]ga, selle detailidest ja suunast saan selle nädala lõpus targemaks. Mais toimunud samateemalises päevakorrapunktis (vt Gondori kroonika 16.05.2017) võtsid pea kõik [[LR]] sõna, ehkki muude ettetulevate asjade all tuleks tegelikult arutelu vältida.

Artikli 50 [[GAC]]ille jääb ülisuure tõenäosusega pealäbirääkija Barnier ärakuulamine ja poliitiline lauaring. Oktoobri [[GAC]]il ja 18.-19.10 [[ÜK]]l on aga oodata palju tõsisemaid debatte.