18.02.2015

Poolepäevane [[Coreper]] algas hommikusöögiga, mille teemaks Euroopa üldkohtu kohtunike arvu suurendamine. Kohus on kapitaalselt üle koormatud, asjad venivad ja selle eest ähvardavad trahvid. Probleemi lahendamiseks (kohtunike arvu suurendamiseks) on aga vaja [[LR]] ühehäälset otsust ning seda ei olnud aastate jooksul õnnestunud saada ühelegi ettepanekule, mis oleks mõne [[LR]] ilma lisakohtunikuta jätnud. Nüüd on siis otsustatud avaliku teenistuse kohus likvideerida ja üldkohtu koosseisu suurendada 28-lt 56-le. Uued kohad täidetaks nii, et 12 [[LR]] saavad lisakohtuniku 2015, avaliku teenistuse kohus liidetakse 2016 (7 kohtunikukohta) ja viimased 9 lisakohtunikku liituvad 2019. Esimesed 12 otsustatakse nii, et üks [[LR]] selgitatakse liisuheitmisega ja temast saavad järgmised 11 [[LR]] eesistumise järjekorras. Meetodi üle on põhimõtteline kokkulepe olemas, kuid kohtu statuudi muutmine (et 28 lisakohta üldse otsustada) vajab [[UK]] mõlema parlamendikoja heakskiitu ning on väga kahtlane, kas valitsus läheb enne 07.05 parlamendivalimisi selleks mandaati saama. Nii et, otsust ennast tuleb veel oodata, kuid selle täidepanemiseks on juba kõik valmis.

[[Coreper]]i istungil endal nõukogude järel- ja eelvaated. [[FR]] tahab terrorismiteemaga kiiremini ja konkreetsemalt edasi minna. Samuti toimus pikk arutelu, pigem spekuleerimine, selle üle, kas [[EP]] nüüd ikka on nõus lennureisijate andmete direktiiviga edasi liikuma, nagu president Schulz 12.02 [[ÜK]]le lubas, või tahavad nad seda ikkagi siduda andmekaitse paketi [[EP]]sse jõudmisega. Mõneti loogiliselt jõudsime selleni, et eks [[PRES]] peab nüüd hakkama parlamendiga esimese asja üle läbi rääkima, ja eks siis paistab. Siis paistab ka see, kas [[EP]] võiks olla valmis muudatusteks lennureisijate info direktiivis, mida mitu [[LR]] pärast Pariisi terrorismitegusid tahaks.Ma ise arvan küll, et sellised nõudmised ajaksid praegu pilli lõhki, aga, eks [[PRES]] ajab neid asju.