17.10.2017

Luksemburgis, juhatasin GACi istungeid. Mitmuses, sest pärastlõunal kogunesime artikli 50 koosseisus, Brexitit arutama. Hommikul kõigepealt 19.-20.10 ÜK järeldused. Põhiküsimuseks tavapärase rände kõrval ka digiteema. Esiteks kõlab üha enam hääli, mis digirevolutsiooniga kohanemise esiletoomise kõrval (29.09 Tallinna digitippkohtumise põhisisu) nõuavad kiiremat edasiliikumist digituru eelnõudega. Usutavasti tuleb see ka ÜKl üles, sellest (nagu kogu menetluses olevate eelnõude hetkeseisust) peab andma ülevaate EE peaminister Ratas. Teine tõusev digiteema on maksustamine ja LR jagunevad siin kahte leeri: maksuküsimustes alati ettevaatlikud nõuavad nn globaalsete lahenduste saavutamist OECD raamistikus (mis võtab kindlasti kauem aega), teised aga oma, EL lahendust. Tõotab tulla huvitav põhimõtteline arutelu riigijuhtide vahel.

Rände alt tavapärane lahkheli nende vahel, kes nõuavad kiiret edasiliikumist ühtse asüülisüsteemi reformiga ja nende vahel, kes rõhutavad siin konsensuse saavutamise vajadust (juriidiliselt võttes võiks selle eelnõu ka hääletusele panna). EE tuleb eesistujana novembris välja oma kompromissettepanekuga, aga edu pole siin kaugeltki garanteeritud.

Edasi pidasime iga-aastase õigusriigi dialoogi (NB! mitte ära segada COM dialoogiga PLga õigusriigi üle selles LRs). Olime teemaks valinud meediapluralismi ja õigusriigi digiajastul ja juttu jätkus, libauudistest internetiplatvormide reguleerimiseni. Nagu kahel eelmiselgi korral oli neid, kes soovivad seda dialoogimehhanismi tugevdada, seda pidada konkreetselt õigusriigi olukorra kohta kõigis LRdes. Need ideed andsime üle ATle, kes aasta pärast selle harjutuse läbi peab viima.

Digiteemaga oli seotud ka lõuna, kuhu olime küberjulgeolekust palunud esinema COM asepresidendi Ansipi, kes tegi seda talle omasel põhjalikul ja eluliste näidetega vürtsitatud viisil.  COM esitas 13.09 küberjulgeoleku paketi, mille kohta meie eesistujana tahame kiiresti NK järeldused vastu võtta. Tänane lõuna aitas selle eesmärgi saavutamisele kindlasti kaasa, mitmed potentsiaalselt vastuolulised teemad nagu olemasoleva EL-agentuuri tugevdamine, koostöö NATO-ga kaitse alal jne said selgemaks.

Pärastlõunal artikli 50 GAC. Kõigepealt pidasime poliitilise arutelu Londonis asuvate EL agentuuride ümberpaigutamise üle. Taotlevad LR kiitsid arusaadavalt oma kuulipritse, otsustamisel lugevatest kriteeriumitest rõhutati peamiselt kaht: võimet sujuvalt tegevust jätkata (jõukamate LR poolt) ja geograafilist tasakaalu (2004-2007 liitunud LR poolt). Meile kõige olulisemana ei vaidlustanud keegi otsustamisprotseduuri ennast, siisap läheme pärast peaminister Ratase poolt 20.10 ÜKle antavat ülevaadet tänase kohta edasi hääletusprotseduuriga 20.11 GACil.

Lõpuks pealäbirääkija Barnier ülevaade Brexiti läbirääkimistest ja arutelu 20.10 artikli 50 ÜK järelduste üle. Seis on teada, piisavat edu pole saavutatud ja oktoobris läbirääkimiste teise faasi, tulevikusuhte ja üleminekuperioodi arutelule, minna ei saa. Väga loodame, et detsembris saab. EL27 ühtsus püsib, keegi ei vaidlustanud järelduste eelnõu tasakaalu, mistõttu sain kokku võtta, et tekst läheb muutmata kujul riigijuhtide lauale. Peale olukorrakirjelduse (kobe edu kodanike õiguste üle, teatud edu IE küsimuses ja mitte niiväga edasiliikumist raha üle) sisaldab tekst ka väikese viite edasisele, nimelt öeldes, et COM ja NK alustavad sisemisi ettevalmistusi teiseks faasiks, et olla valmis, kui see tuleb. Väike samm ehk välispidisele vaatlejale, EL-ile aga oluline, et kiita heaks COM poolt nagunii juba alustatu ja signaliseerida siiski ka valmisolekut piisava edu saavutamise korral kiiresti edasi minna.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga