17.03.2015

[[GAC]], asendasin ministrit. 19.-20.03 [[ÜK]] ettevalmistamisel on energiaosa tasakaal saavutatud. Rõhk on energiajulgeolekul ja eriti gaasiturgudel, aga ära mainitakse kõik 5 energialiidu osa. Saime ka sisse viite Balti energiasüsteemide sünkroniseerimise vajadusele Kontinentaal-Euroopa võrkudega. [[COM]] tõstis [[TTIP]] teema (mida ka [[ÜK]] eesistuja Tusk hiljuti Washingtonis president Obamaga põhjalikult arutas) ja manitses [[LR]] valitsusi paremini selle vajadusest selgitustööd tegema. Õige. Räägin ise sellest [[EE]] [[MEP]]idega järgmisel nädalal, [[EP]]s on ka igasugu mässumeeleolusid. Idapartnerluse teksti on lisatud viiteid olulistele aladele nagu mobiilsus, turulepääs, ühendused. Aga põhiasjast – kuidas EL saaks vastata mõne idapartneri soovile EL-ile veel lähemale liikuda, ühel päeval liikmeks saada, sellest pole ikka midagi. Väga rumal on sellist võimalust, oma atraktiivsust kasutamata jätta. Ukraina-Vene tekst on tasakaalus, aga sanktsioonide osa puudub veel täiesti, see on pealike asi, Chefsache. Riigijuhtidelt oodatakse väga klaari signaal selle kohta, kuidas ja kui tugevalt on Minski lepete täielik täitmine ja EL sanktsioonidepoliitika omavahel seotud.

Lõunal alati sõnavalmis [[COM]] esimene asepresident Timmermans, teemaks institutsioonidevaheline kokkulepe. [[EP]]l on pikad nimekirjad nõudmistega valmis, on viimane aeg, et [[NK]] oma nimekirja paika paneb. Lubatigi teha ([[PRES]]) ja juba 21.04 [[GAC]]il peaksime enam-vähem saama lukku lüüa. Pikem arutelu, kas lepet vaja iga hinna eest, kasutati tuntud võrdlust, kus komitee sünnitab hobuse asemel kaameli. Tegelikult on [[NK]]l väga vaja olla taas võrdsena laua taga, ja see on väga ka [[COM]] huvides, muidu on nemad üksi [[EP]]ga ja selline täitevorgani-parlamendi suhe ei saa kunagi olla päris tasakaalus. [[NK]] tasakaalustaks seda ilusti, ja küllap me sellele leppele ikkagi lõpuks läheme.