16.12.2014

Üle hulga aja [[GAC]], kus minister kohal, valgustav. Kuigi [[PRES]] oli juba [[Coreper]]is osavalt laienemisjäreldused kokkuleppele suunanud, tuli laienemise teemal lauaring. Ehk tunnevad [[LR]], et kui [[COM]] president Juncker on kord välja öelnud, et 5 aasta jooksul ükski uus riik ei liitu, ja needsamad järelused uusi suuri asju ei paku, siis tuleb oma usku kinnitada sõnavõttudega laienemise kui EL eduka poliitika tähtsusest. Sõnavõttude sisust väärivad vast enim tähelepanu lootus Bosnia uue lähenemise üle ja paljude [[LR]] toetus edasiliikumisele ametlikult pika nimega Makedooniaga. [[GR]] pidi tavalisest rohkem sellest riigist rääkima, enda positsiooni kaitsma ja selge on, et senine kaitseliin – see on ainult nimeküsimus! – enam ei tööta. Kõik muu aga, jutt sellest, kui halb kõik Makedoonias on, viib juba sisulisele vaidlusele [[COM]]ga, kelle töö on laienemisriikide olukorra hindamine.

Eelseisvalt [[ÜK]]lt oodatakse 315 miljardi, Junckeri plaani heakskiitmist. Eilne soov (vt Gondori kroonika 15.12.2014) mingiks [[ÜKP]] sõprade ühisrindeks küll kuidagi ei realiseerunud. Ukraina-Vene teemal tõstis [[EE]] õhuruumi ja lennuohutuse teema, millest võime veel lähipäevil Brüsselis kuulda saada.

A-punktina ehk ilma aruteluta kiideti heaks Regioonide komitee kohtade arvu vähendamine, mis juba varem [[Coreper]]is kokku lepitud (vt Gondori kroonika 10.12.2014). Arutasime [[PRES]]ga ja nn saatusekaaslaste [[LU]] ja [[CY]]ga, kas nõuda veel suupruukimise võimalust, aga loobusime, arvates, et esiteks mis siin ikka tagantjärgi ulguda ja teiseks, tähtsamana, et kui meie hakkame rääkima, siis tunnevad end tõenäoliselt kohustatuna ka teised, suured [[LR]], kes räägivad rahvaarvu tähtsusest kohtade jaotamisel EL-is jne – milleks see? Väiksemad riigid on EL institutsioonides aritmeetilises mõttes nagunii üleesindatud.