16.09.2014

Ei ühtki [[Coreper]]i ilma Ukrainata, ja nii laias laastus juba veebruarist alates. Täna väljendati suhteliselt pahuralt oma pahameelt eelmisel reedel toimunu üle, mil [[COM]] tegi kolmepoolsetel (EL-Ukraina-Vene) kõnelustel ettepaneku lükata Ukraina assotsiatsioonileppe kaubandusosa ajutine kohaldamine edasi 2015. aasta lõpuni. Tegi seda, [[LR]] vaid põgusalt ja väga napilt ette informeerides. See, et EL ühtsus on selles kriisis olnud ülimalt oluline faktor, pole mingi sõnakõlks – kõik [[CFSP]] otsused, kaasa arvatud sanktsioonid, tuleb teha [[LR]] ühehäälse otsusega. Kõik peavad pardal olema. See lahjendab enamasti sisu kõvasti, samas annab ka otsustele hästi tugeva legitiimsuse. Ühtsust on olnud väga keeruline saavutada ja hoida, ja suusoojaks möödaminnes 5 minutit enne 12 inforneerimine ei aita sellele kaasa, nii ütlesid pea kõik sõnavõtnud, kaasa arvatud [[EE]]. Samas, tegu on Ukraina presidendi tungiva palvega ja Ukraina abistamine on ülioluline kaalutlus, ka praegusel juhul, mille Venemaa igal juhul propaganda mõttes oma võiduna näitas. Igal juhul tuleb see otsus veel [[LR]] vahel ametlikult heaks kiita ja selle juures on esmatähtsad järgmised asjad: esiteks, selle mõju rahuplaani elluviimisele (kas Vene muutub koostöövalmimaks), teiseks, kuidas läheb assotsiatsioonileppe ülejäänud osa ajutine kohaldamine (selleks peab Ukraina nüüd esitama täna Raadas toimepandud ratifitseerimise ametliku kirja ja kuiudas Venema sellele reageerib) ja kolmandaks, kui selgelt EL ütleb välja ja järgib oma põhimõtteid: leppe sisu muutma ei hakata, kolmandatel riikidel pole sõnaõigust EL ja Ukraina lepingute üle. See oma põhimõtete järgimise asi puudutab ka kolmepoolsete kõneluste jätku, mis vähemalt poliitilisel, ministrite-volinike tasandil on oma elu meie meelest ära elanud.

Mitmed [[LR]] rõhutasid täna ka vajadust arutada EL-Venemaa suhteid pisut poliitilisemalt kui seni. Seni oleme kas reagerinud juba toimunud aktsioonidele ja/või võtnud normatiivse lähenemise (EL-ile üliomane, kõiges) – arutame lepingupügalaid, protsesse, kohtumiste koreograafiat. See arutelu tuleb lisaks juba lubatud sanktsioonide arutelule järgmisel nädalal (vt Gondori kroonika 11.09.2014). Tuleb jälle tihe Ukraina-nädal, milleks valmistumist arutasime täna videol välisministeeriumi vastavate suundade juhtidega.