16.09.2013

Sain kutse kohtumisele eesistuja Van Rompuy kabinetis oktoobrikuise  digitaalmajandusele pühendatud [[ÜK]] asjus. Rompuylased tahavad näha 4 plokki: Euroopa digitaalse turu fragmenteeritus, e-majanduse mõju tööhõivele, mõju tarbijatele ning teadus ja innovatsioon. [[EE]] panust oodatakse eriti president Ilvese juhitava Euroopa pilvandmetöötluse töörühma senise tegevuse vaimus või põhjal. Meie jaoks on nüüd poliitiline küsimus see, kuidas ühendada nn Euroopa pilvega muud andmekaitset tugevdavad meetmed nagu digitaalne identiteet, e-allkiri, selle piiriülene tunnustamine jne. Teisisõnu: kuidas saavutada nende sujuv sidumine Euroopa-Kaitseb-Oma-Kodanike-Isikuandmeid-plokiga tulevase [[ÜK]] järeldustes. Peame Tallinnaga nõu ja ootame sealt säravaid ja sisukaid ideid. Võimalust ei tahaks kuidagi maha visata, väga harva juhtub, et [[EE]]-suurusele riigile sellist silmapaistmisvõimalust ise pakutakse.

Eks ütlesin kohtumisel maha ka [[EE]] soovid [[ÜK]]ks – kindlat tähtaega elektroonilise allkirja määruse vastuvõtmiseks (peab saama tehtud selle [[EP]] koosseisu ajal, õnneks [[LT]] praegu toimetab eesistujana jõudsalt), samuti tähtaega [[CEF]] määruse vastuvõtmiseks (seal summad ka piiriülestele digiühendustele), selgust, mis saab eelmisel nädalal [[COM]] poolt välja käidud telekomi paketist (ilma peaministrite-presidentide tugeva tõuketa ei jõua nii keerulisest asjast selle [[EP]] koosseisu lõpuni jäänud 8 kuuga ühtegi, ka kergemat osa vastu võtta, ja ka tugevast tõukest ei pruugi piisata). Lisaks andsin Van Rompuy inimestele ühe Tallinna kolleegide väljamõeldud digitaalse PR-idee. Vaatame, kas võtavad.