16.06.2017

Hommikul [[ELAK]]is 20.06 [[GAC]]i päevakorraga. Heidame esimese pilgu [[COM]] 2018 tööplaanile, lõunal kuulame [[COM]] eelarvevolinik Oettingeri, teemaks 29.06 planeeritav viimane mõttepaberite sarjast tulevase [[MFF]] kohta. Põhiteema on aga [[GAC]]il ikkagi 23.-24.06 [[ÜK]]. Mis praegustel andmetel kiidab jälle digiturgu ja mainib positiivselt 29.09 Tallinnas toimuvat EL tippkohtumist. Rände osas loetletakse üles kõik tehtu ja tegemise all olev ning kardetavasti kohustatakse eesistujat (see tähendab siis meid) ühtse asüülisüsteemi ehk Dublini määruse ehk ülivastuolulise solidaarsusteemaga edasi tegutsema. Eks siis siseministeeriumi juhtimisel peame selle palli üles korjama ja vaatama, mis temaga teha. Kaubanduse üle kestab naaklemine ehk isegi [[ÜK]]ni välja, see on praegusele globaliseerumise taandumisee ajale iseloomulik, eriarvamuste sisuks muidugi avatuse/vabakaubanduse toetuse määr. Kaitseteemal tervitatakse [[COM]] ettepanekut kaitsefondi loomiseks ja tõdetakse alalise tihendatud koostöö [[PESCO]] käivitamise vajadust (mitte ei käivitata).

Sama päeva pärastlõunal kohtub [[GAC]] ka artikkel 50 formaadis ehk 27-kesi. Küllap antakse sisukas ülevaade eelmisel päeval alanud läbirääkimistest või täpsemalt nende esimesest päevast. Aga põhiteemaks tundub praegu kujunevat 2 Londonis paikneva EL agentuuri asukohtade küsimus. Selle otsustamiseks on 2 võimalust: kas lepitakse kokku metoodika, nagu [[ÜK]] nõudnud (vt Gondori kroonika 29.04.2017) või vaieldakse [[ÜK]]l hiliste (või varaste) tundideni. Ma pole liiga optimistlik, et tuleb esimene variant.

Lõuna ajal tutvustasin Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee korraldatud konverentsil [[EE]] eesistumisprioriteete ja pisut ka meie digiedulugu. Vastuvõtt oli soe (eks ma olin eile komitee presidendi ja bürooga lõunasöögiga diplomaatiat juba alustanud). 06.07 esinen komitee täiskogu ees samuti meie prioriteetidest.