16.06.2014

Lõuna Põhja- ja Balti kolleegidega (ka EL-i mittekuuluvate Norra ja Islandiga). Ajastule iseloomulik spekuleerimine ametissenimetamiste üle, üldine arusaam, et Juncker saab [[COM]] presidendiks, aga erinavd arusaamad, kas juba järgmise nädala [[ÜK]]l otsustatakse ära kogu pakett või siiski mitte – juriidiliselt ju nagu ei peaks. Poliitikas siiski läheb tavaliselt nii, et ilma tervikpildita kokkulepet ei sünni, kõik elemendid peavad laual olema. Seega on oodata ka [[ÜK]] eesistuja, [[CFSP]] kõrge esindaja, eurorühma (alalise?) presidendi, kindlasti ka mõne võtmevoliniku koha jaotamist. Pikk murelik mõttevahetus ka Ukraina-Vene teemadel. Lähinädalatel on parim, mis juhtuda saab, assotsiatsioonilepete allkirjastamine Ukraina, Gruusia ja Moldovaga… ja sellenigi tuleb veel jõuda. Pärast allkirjastamist 27.06 tuleb esialgne rakendamine. Ukrainal ja Gruusial tuleb selleks lepe oma parlamendis ratifitseerida (ei tohiks olla probleem), Moldova puhul piisab valitsuse kirjast.

Pärastlõunal kohtusin [[COM]] presidendi kabinetis eelseisva Tallinna-visiidi asjus. Sõnumid-ootused selged – [[ÜKP]] vahendite kasutamiseks vajaliku partnerlusleppe loodetav heakskiitmine [[COM]] kirjaliku menetlusega, tähtaeg 20.06. Regionaalsed projektid (näiteks Rail Baltic). Eelseisev [[ÜK]] – ametissenimetamised, aga kindlasti ka energiajulgeolek. Ja muidugi Venemaa-Ukraina temaatika. Lisaks suvise Eesti kultuuralised võimalused.