16.03.2017

[[COM]] peasekretär Italianer, asepeasekretär Juhansone ja president Junckeri kabinetiülem Selmayr Tallinnas traditsioonilisel eesistumiseelsel käigul. Käisid detailsemalt läbi peamised eelnõud mõne seadusandliku võtmeministeeriumiga – rahandus, sise, MKM. Astusid läbi ka valitsuse istungilt. Kus taas tuli jutuks, miks [[COM]] meelest pole päris õige esitada andmete vaba liikumise kohta seadusandlikku eelnõu. Meie aga tahaksime just sellest teha üht oma eesistumise liputeemat. Ja 16 [[LR]] on vastavasisulise soovi kirjalikult [[COM]]le esitanud. Nüüd on vist niikaugel, et tuleb asi viia tipptasandile; ja kui siis ka ei saa, siis jääbki saamata.

Juttu ka EL tulevikust, [[COM]] valgest raamatust, mille kohta ütles Selmayr, et septembrini ootab president Juncker arvamusi, jälgib debatti ja siis oma “Olukorrast EL-is”-kõnes [[EP]]le räägib oma eelistusest ja sellest, kuidas edasi. Arvan küll, et “tee” on Bratislava deklaratsiooniga enam-vähem realistlikult maha pandud. Üsna selge on ka, et mitmekiiruselise Euroopa arutelu on seegi kord taandunud selle idee lendulaskjate kinnitamiseks: ei-ei, me pole kunagi kavandanud mingeid algatusi, mis jätaks teisi välja jne. Ehk siis, tagasi sinna, kus kogu aeg oldud, võib-olla ehk välja arvatud kaitseteema.

Lõunal riigisekretäri ja [[ELS]] juhtidega rõhutasid [[COM]] inimesed mais esitatava nn Euroopa solidaarsuskorpuse tähtsust Junckerile isiklikult. Hea teada. Pikemalt rahast, nii UK-le esitatavast arvest, [[COM]] põhivaade läbirääkimiste järjestusse ei paista olevat muutunud: kõigepealt lahkumise konkreetsed küsimused, sh raha ja siis tulevikusuhe. Kui ka [[MFF]]ist, kus igal juhul tuleb mingeid asju uuesti mõelda, kui suur netomaksja lahkub. [[MFF]] ettepanek [[COM]] poolt tundub tulevat mitte 2017 lõpus, nagu algne plaan, vaid 2018 keskpaigaks, lootuses, et UK lahkumise tingimused ses osas seks ajaks paigas. Aga eelarve eelnõuga käivad alati kaasas ka tulude poole mingid muudatusettepanekud ning suurte rahaneelajapoliitikate, [[ÜKP]] ja [[ÜPP]], reformikavad. Nende teemade üle saaks juba [[EE]] eesistumise ajal põhimõtteliselt arutlema hakata.

Paari sõnaga ka [[EE]] valitsuse 03.05 külaskäigust [[COM]]le Brüsselis (millele [[COM]] vastab juuni lõpus käiguga Tallinna. Alatine küsimus: kuidas vältida jutupunktide mahalugemist ja kuidas saada osalejad keskenduma 2-3-4 prioriteetsele teemale.