16.03.2015

[[FAC]], millesse ei oska väga hästi suhtuda. Tehti ära veebruaris ajapuudusel käsitlemata jäänud nn strateegiline arutelu Aafrika kohta. Kõik enam-vähem kordasid oma jutupuntid üle, teemadeks kliimamuutus, migratsioon, majanduse areng. Ainsa huvitavama, spontaansema teemana tuli sisse Hiina roll Aafrikas. Mis viib jälle mõtted välisministrite arutelu optimaalse ülesehituse juurde. Ühtpidi me (võin rääkida kõigi kaasatud diplomaatide ja vast ka väiksemate [[LR]] ministrite nimel) ei taha, et ministrid hakkaksid koosoleku käigus oma tarkuses(t) järeldusi draftima. Teisest küljest, poliitika planeerimine a la Mida Me Tahame Aafrikast selle seltskonnaga ka ei õnnestu. Mingi kesktee, jätta järeldustest lahti üks punkt, paluda ministritel avaldada oma arvamust ühe-kahe konkreetse küsimuse kohta? Muide, nagu täna läks Liibüa teemal: sõna võttis kümmekond [[LR]], olukord suhteliselt klaar: kui lähipäevil tuleb ühtsusvalitsus, siis EL on valmis initsieerima [[CSDP]] missiooni, kui ei tule, siis arutame järgmine kord uut olukorda. Nii et nagu saab küll?

Idapartnerluse arutelu oli kurb. Sõna võttis kümmekond peamiselt Ida-Euroopa [[LR]], kes üldiselt ütlesid, et peaks partneritele pakkuma rohkem kui seni oleme julgenud, ja kindlasti minema sammu edasi 2013 novembri Vilniuse idapartnerluse tippkohtumise sõnastusest. Muud ei liigutanud õieti vurrugi, või oli minister juba lahkunud või mõlemat. Lõunal arutati rändevoogude problemaatikat esimest korda välisministrite vahel. Jõujooned, [[LR]] soovid ja fantaasia on aga samad mis siseministrite arutelul. Kuni [[COM]] mais midagi uut ei esita, ei ole paraku ka sel teemal erilisi edasiminekuid oodata, mis on muidugi kurb ja potentsiaalselt ohtlik EL solidaarsusele.

Selle nõukogu tähtsaim otsus oli tehtud enne istungi algust, nendes eelnevalt kokkulepitud järeldustes. Bosnia ja Hertsegoviina stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepe saab nüüd jõustuda; see on pärast Euroopa perspektiivi andmist (mis Balkani riikidel 2003ndast käes) esimene samm riigi teel EL liikmesuse poole. See leping sõlmiti 2008 ja ratifitseeriti 2010, aga jõustamine on seisnud vähemuste põhiseaduslike õiguste tagamise taga. Nüüd on sellest edasi saadud, laienemise rong liigub jälle, ehkki aeglaselt. Järgmine jaam Bosnia jaoks on kandidaadistaatuse taotlemine.

1 thought on “16.03.2015

  1. Eesistuja või kõrge esindaja ettepanekud on nõrgad kui edasi ei liigu. Liibüa osas peaks missioon koostöös Egiptusega olema laual kohe, sest islamistide tõus koos migratsioonilainega on reaalne probleem, mida lahendame kas EU pinnal või seal.
    Sama Süüriaga. Sinna telke saates ei lahenda midagi. Kas pole laual ettepanekuid kuidas Kurdi võitlejaid enam toetada?
    Bosnia üle hea meel ning Mogherini ise vähemalt kohal käinud.

Comments are closed.