16.02.2014

Mõttekoja Centre for European Policy Studies direktor Gros on oma pangandusliidu teemalist (vt Gondori kroonika, 23.12.2013) kiiranalüüsi ajakohastanud. Tema põhijäreldus on, et EL pangandusliit ei näe eriti hea välja, aga hakkab tõenäoliselt tööle. Muide, sarnast asja ütles mulle lõppeval nädalal pea samas sõnastuses India suursaadik EL juures: Te olete ju oma kriisihaldusega kuidagi hakkama saanud ja pangandusega saate ka, muidugi raskustega, aga saate. Vist ongi nii, et stiilipunkte EL oma otsuste eest saada ei saagi – 28 [[LR]] pluss EL institutsioonide kokkulepe on alati kohmakas, võtab kaua aega, vahepeal muudetakse reegleid, erihuvide lahendused ripuvad ta küljes nagu ehted jõulupuul. Aga see kokkulepe tuleb ja siis seda umbes sama entusiastlikult kui tehti, ka järgitakse.

Gros väidab, et isegi kui [[SRM]] alustab ajanihkega, on ühtses kriisihaldusfondis aastaks 2020 siiski 30 miljardit eurot ( [[ES]], väga kehvas seisus pangandussektoriga euroala suuruselt 4. majandus vajas “vaid” 60 miljardit terve riigi jaoks). Fond pole piisav süsteemse, kogu euroala haarava kriisi jaoks, kuid sellega polegi arvestatud. Süsteemne kriis nõuab igal juhul eraldi lahendamist. Aga kui või kuna üks ühine, ka kui ebapiisav, fond juba olemas on, siis leiavad [[LR]] selle ammendumisel lisaraha kasvõi sellepärast, et kaitsta ühtsesse fondi juba sissepandud raha. Gros on ka kindlalt veendunud, et praegu riikidevahelise leppega moodustatav kriisihaldusfond tuuakse lõpuks EL õigusesse üle, nagu juhtus näiteks Schengeni leppega. Mis puudutab kriishalduse paljukritiseeritud keerulist otsusetegemise mehhanismi, usub Gros (võib-olla liiga ratsionaalselt), et need vähesed inimesed, kes detailidega kursis, teevad häda korral (panganduskriise lahendatakse ikka siis kui pangad kinni, näiteks ühe nädalavahetusega) otsused ära ja muudel toimijatel palutakse viisakalt need heaks kiita. Kummaline samm ent õiges suunas, kviteerib ta kogu [[SRM]] ülesehitamise.

1 thought on “16.02.2014

  1. SRF väidetava ebapiisava mahu arvutajad (sh ka siin ES juhtumiga võrdlejad) unustavad ära põhimõttelise muudatuse, mille toob BRR direktiiv, ka nn senior creditors kaasamise kriisilahendusse veel enne, kui SRFi rahasid saab kasutada.

Comments are closed.