16.01.2014

[[Coreper]] kestis hommikupooliku pluss mitteformaalse lõuna, kus arutasime oma komitee töömeetodeid. Istungiosas tekitas elavat arutelu eelseisev EL-Venemaa tippkohtumine. Nagu olen ka varem kirjutanud, alates 2012nda aasta kevadest on Brüsseli suhtumine sellesse strateegilisse partnerisse üha realistlikumaks ja ühtsemaks muutunud. Eriti kristalliseerusid need meeleolud 2013. aasta lõpukuudel, Venemaa idapartnerite- ja idapartnerlusevastaste sammude tagajärjel. Ega täna palju muutunud polnud, ehkki muidugi, diplomaadid võivad ära ehmatada, kui näevad, et olukorrahinnang nii pessimistlik, et sõna “positiivne” puudub dokumentidest täiesti. Kuid kõigile meie laua taga on selge, et tippkohtumise tulemused sõltuvad ikkagi rohkem Vene poole lähenemisest ja käitumisest. Võimalus esitada oma muresid otsekoheselt ja kindlalt on diplomaatias suhteliselt harva ette tulev delikatess ja EL juhid peaksid seda võimalust kasutama. EL institutsioonid toetavad sellist lähenemist igati ja ega ka [[LR]] poolt palju kahtlusi ei esitatud. Selle strateegilise partneriga töötamine nõuab strateegilist kannatust ja pole kindel, et pärast Sotši olümpiamänge ei pea me EL-Vene suhetes isegi strateegilist time-out´i nägema. Kindlasti peab EL aga olema valmis Sotši järel kiireteks loomingulisteks sammudeks Moldova ja Gruusia toetamiseks. 20.01 [[FAC]]il arutavad välisministrid Venemaa-suhteid lõuna formaadis, s.t. mitteametlikult ja loodetavasti vabamalt kui ametnike ja protokollijate armee ruumis olles.

Töömeetodid on korduma kippuv teema. Praegune [[GR]] eesistuja suhtub efektiivsemasse ajakasutusse ja [[Coreper]]i positsiooni väga tõsiselt ning lubas tänase arutelu põhjalt tulla välja ka konkreetsete ettepanekutega. Päris palju kõlas soovi saada [[ÜK]] järel briifingut nii toimunud aruteludest kui veel enam sellest, kuidas [[ÜK]] eesistuja edasist asjade käiku näeb, milliseid praktilisi järeldusi tema teeb. Muudes asjades oli nii neid, kes kutsusid [[Coreper]]i rohkem poliitilisi arutelusid pidama kui ka neid, kelle meelest peaksime detailsemalt eelnõusid läbi rääkima. Poliitilikast tiinel aastal 2014 tuleks meile igatahes kasuks pidada rohkem omavahelisi arutelusid nii EL institutsioonide vaheliste suhete kui lihtsalt poliitiliste arengute üle. Päevakorra, nagu ka arutelu suuna ja detailsusastme otsustab aga (pea) alati eesistuja. Meie praeguse peale võib ses suhtes loota küll, eks näis.