15.11.2012

Tervepäeva[[Coreper]]. Peateemaks [[MFF]], kus laual Herman Van Rompuy meeskonna pakutud pakett. Kuna Van Rompuy vastutusel on ka lõpptulemus, siis on vähemalt see selge, millise teksti alusel lõpuni töötame. Nagu kirjutasin Gondori kroonikas 31.10.2012, pandigi lauale umbes 7%-line üldkärbe, mis jagunes üpris ühtlaselt eelarveridade vahel, haldus ehk välja arvatud (see on tõenäoliselt jäetud lisakärpeks varru). Siiski oli [[ÜKP]] mahtu vähendatud 8,7% ja [[ÜPP]] oma vaid 6,5% võrra. [[CEF]]-i maht oli aga peaaegu taastatud, seejuures kuulsad 10 miljardit ühtekuuluvusfondi raha täielikult. [[ÜKP]] alt on meile väga ebameeldivalt vähendatud EL finantseeringu osa ja lisaks kaotatud käibemaksu abikõlbulikkus ning vähendatud eelfinantseeringuid. Kaks viimast asja ei too tegelikult [[MFF]]-is kokkuhoidu, küll aga raskendavad projektide läbiviijate nagu MTÜ-de ja kohalike omavalitsuste tingimusi. Sellest vaimust kantud ka [[EE]] sõnavõtt, mille tooni arusaadavalt ei pehmendanud ka põllumajandustoetuste kiirema ühtlustamise teema jätkuv puudumine paketis.

Üldine toon laua taga oli veel palju negatiivsem. 7% on ikka juba tuntav kärbe ja läheb ka suuremate [[ÜPP]] kasusaajate jaoks valusaks. Põhikärpijatele on aga sellestki vähe, mahtu veel maha! Van Rompuy meeskond signaliseeris küll selgelt, et palju rohkem enam ei taheta vähendada. Ütlesid ka, et kõigi [[LR]] erisoovid – kõigi sõnul odavad, erilised ja väga poliitilised – on kirja pandud ja nendega tegeldakse viimasel läbirääkimiste ööl. See ei ole tegelikult nii lihtne, pole nii, et igaühel on üks soov. 3 Balti riigil näiteks 3 igal tahtmist. Järgmine [[MFF]]-arutelu on 19.-20.11 [[GAC]]-il.

Muudest [[Coreper]]-i teemadest meile olulisem 29.11 kaubandus[[FAC]] ettevalmistus. Toetasime vabakaubandusleppe läbirääkimiste alustamist Jaapaniga ja Venemaa [[WTO]]-liikmesusest tuleneva uue olukorra põhjalikku käsitlemist. Viimasega on ju nii, et pärast ülilühikest sisseelamisperioodi on idanaabrid hakanud end seal kaunis tugevasti tundma, kui kõne all näiteks järgmised endistest liiduvabariikidest liitujad, samas jätab Vene aga täitmata mitmeid [[WTO]] kohustusi, näiteks meid otseselt puudutava elusloomade impordi keelu tühistamine.

 

3 thoughts on “15.11.2012

  1. Tere,

    Küsiks küsimuse ajagraafiku kohta – millal MFF jaotus lukku lüüakse? St millal on selge, kui suureks erinevates valdkondades vähendamine tuleb?

    • Miski pole kokku lepitud, kui kõiges pole kokku lepitud, muutmine käib viimse hetkeni. Juriidiliselt siduvaid tähtaegu kokkuleppe saavutamiseks pole, erinevalt mitmest riigist, kus eelarve vastuvõtmise ebaõnnestumine teatud kuupäevaks käivitab erakorraliste valimiste vm protsessi. Praegu hirmutatakse sellega, et kui nüüd otsust ei tule, ei saa poliitilistel põhjustel diili ka enne [[DE]], [[EP]] või koguni [[UK]] valimisi (vastavalt 2013 sept, 2014 mai ja 2015 mai). Rakendamise seisukohalt oleks praktiline, kui otsus oleks olemas aasta ette ehk siis 2012 lõpuks – seoses eelarvega läheb muutmisele üle 60 erineva alama akti. Vastutus kokkuleppe eest [[LR]] vahel on [[ÜK]] eesistujal Herman van Rompuyl, aga pärast otsust 27 vahel järgneb veel kokkulepemenetlus [[EP]]-ga. Eks 22.-23.11 [[ÜK]]-l näeme, millised tähtajad ja rahalised raamid üldse realistlikud on. Varem on kokkuleppeks alati vaja olnud kaks [[ÜK]], nüüd püüab Van Rompuy ühega hakkama saada.

Comments are closed.