15.10.2014

[[Coreper]] draftis täna pool päeva [[ÜK]] järeldusi, täpsemalt nende kliima-energiaosa. See on suhteliselt tavapäratu menetlus. Tavaliselt peame küll lauaringe järelduste teemal, esitame ka konkreetseid tekstiettepanekuid, aga kohapeal vastuseid-reaktsioone ei saa ning paar päeva hiljem esitab [[ÜK]] eesistuja kabinet lihtsalt uue versiooni. Vahetevahel on seejuures samasugune tunne, nagu räägiks telefoni asemel laualampi, nii vähe saad sealt vastuseid või nii vähe arvestatakse su ettepanekutega. Alles lõppfaasis võidakse kokku kutsuda [[šerpa]]de koosolek, kes siis tegeleb [[ÜK]] eesistuja kabinetiülema juhtimisel konkreetse draftimisega. Ilmselt on seekord kokkuleppele jõudmine eesistuja Van Rompuy jaoks nii tähtis (tema viimane [[ÜK]]!), et [[Coreper]] on pandud mitu ringi draftima. Igatahes, teksti on püütud tublisti tasakaalustada ja laias laastus me teda juba sobivaks pidama kaldume. Vaid üht asja tahame kindlasti sisse, viidet põlevkiviõli kohtlemisele võrdselt teiste mootorikütustega, see annaks kindluse investeeringuteks põlevkivisektoris. Vaatame, kuidas läheb.

Selle teema tõstis õhtul oma kohtumisel [[EP]] presidendi Schulziga ka president Ilves. On karta, et parlamenti, kes peab ka põlevkiviõli kohta oma sõna ütlema kütusekvaliteedi direktiivi heaks kiites, hakatakse kõvasti lobima. [[EE]] on pisut erandlikus olukorras, kuna meil saaks uue mootorikütuse allika kasutamisega kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist vähendada (põlevkivist õli tootmine versus kivi ahjus põletamine).

Muudest meile olulistest teemadest on “Balti energiasaare” likvideerimiseks vajalikud projektid (mitmed neist juba töös) tekstis märgitud. Balti elektrisüsteemide Euroopa omaga sünkroniseerimise tähtsuse palusime ka teksti lisada. Ülehomme selle draftimisharjutuse järgmine etapp.