14.-15.03.2013

Üllatusteta planeeritud ÜK kulgeski enam-vähem plaani järgi.  Ka eesistuja Van Rompuy soov, et ei tekiks ideoloogilist debatti kasinus versus kasv, täitus enam-vähem. Esimese, majanduspoliiitika osa põhisõnum on meile ja paljudele teistele soodne: praegu on võtmeküsimuseks juba vastuvõetud otsuste ellurakendamine. Lisaks tehti ettevalmistusi juuni ÜK-ks, kus peateemaks Euroopa semester. Järeldused ise siin.

Euroala tippkohtumist iseloomustas üks ruumis viibinud NK sekretariaadi ametnik kui (EKP presidendi) professor Draghi seminari. Tõsi see, et tekkis teatav majanduspoliitiline arvamustevahetus, Draghi oli küll kaunis veenev oma selgitustes näiteks selle kohta, kuidas avaliku sektori kulutuste suurendamine ei tooda tarbimise kasvu ega seega elavda eriti ka majandust. Nagu siingi varem kirjutatud, eelarvepositsiooni parandamise, kokkutõmbamise, struktuursete reformide kurss on maha pandud ja ega selle vastu keegi eriti häälekalt protestigi. See, mis tõeliselt muretsema paneb ja mis on kõigile peaministritele  arusaadav mure,  on mitmes LR-s kiiresti suurenenud tööpuuduse tase, seda eriti noorte hulgas. Sellega võitlemiseks on tehtud samme COM poolt ja ka veebruaris, mil MFF-i planeeriti eraldi 6 miljardit noorte tööpuudusega võitlemiseks.

Kui väike üllatus siiski oli, siis see, kui sisukaks ja realistlikuks kujunes Venemaa arutelu. Eriti rõõmustav on see, et enamus sõnavõtnuid rõhutas vajadust tihendada EL lõimumist Idanaabruse riikidega, kõigepealt Ukrainaga, kes on ju ühised naabrid nii EL-ile kui Venemaale. Veel oldi üksmeelsed selles, et Venemaa peab täitma endale WTO liikmesusega ise võetud kohustusi ja et tema vastutus maailma kriisikollete lahendamisel peaks kasvama. Valitsuse pressiteated ÜK-st leitavad siit.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga