14.-15.02.2017

Järjekordne kohtumistering [[EP]]s Strasbourgis. Alguseks traditsiooniline hommikusöök [[EE]] [[MEP]]idega, kodune nagu ikka. Seejärel [[EPP]] fraktsiooni esimees Weber, kellega rääkisime [[EE]] eesistumise prioriteetidest, Weber huvitus eraldi idapartnerlusest – mis ikkagi 24.11 tippkohtumisel-kohtumiseks saavutada saaks? Mure ka EL vastuvõetud otsuste elluviimise pärast (eriti rändeteemal), kus viipas tugevalt ja õigesti [[LR]] poole. Olen ka ise korduvalt tunnistanud, kuidas [[ÜK]] võtab otsuse vastu: tuleb teha! et siis 3 kuu pärast tõdeda, et meie rahandus- vm ministrid polegi veel ellu viinud. Selge, et siin eri põhjuseid nagu eelnõude detailide keerukus võrreldes [[ÜK]] poliitilise otsusega, koalitsioonivalitsused jne. Aga nõus, et nii sisu kui poliitilise sõnumi mõttes on see halb. [[ÜK]] eesistuja Tusk on hakanud paluma eesistujariigi peaministril teha ülevaade otsuste täideviimisest, see seisab ees ka meil.

Seejärel hakkasime ette võtma komiteede esimehi. Mul tuleb 13.06 Strasbourgis esitleda [[EE]] eesistumiskavu [[EP]]  komiteedeesimeeste konverentsil, vastata nende küsimustele ja seega on arukas nendega enne kontakt luua. Tutvustasin meie esialgseid prioriteete. Õiguskomisjoni esimehe Svobodaga rääkisime lisaks veel arengutest EL kaitse alal (tema koduriik [[CZ]] toetab tugevalt), rändest muidugi. Brexiti teemadest on õiguskomitee vastutusalas suhted Euroopa kohtuga (juriidilisi vaidlusi võib kogu Brexiti protsessi kohta veel palju tulla) ja EL institutsioonide personalieeskirjad – see puudutab kõiki 1800 EL institutsioonides töötavat ja 2000 endist, pensioni saavat [[UK]] kodanikku.

Kalanduskomitee esimehe Cadeciga samuti Brexitist, kus mõlemapoolsed huvid ülisuured. [[UK]] müüb enamuse oma kalatoodangust EL27-sse ja teiste [[LR]] kalurid püüavad massiliselt Briti vetes. Esitasin ka palve võimalikult saada triloogid kalanduseelnõude üle tehtud enne 2017 viimast 2 kuud, mil [[NK]] poolel peatähelepanu omavahelisele püügikvootide jagamisele. Kohtumisele minnes arvasin, et kalandusküsimustes pole [[EE]]l võimalik rakendada meie horisontaalset teemat, digimõõdet. Ent Cadec leidis kohe kalanduse andmete digitaliseerimise küsimuse. Iga kivi all on tänapäeval (ja eriti meie eesistumise ajal) midagi digitaalset peidus.

Kohtusime ka oma [[MT]] kolleegi Borgiga, kes praegu eesistuja [[EP]]-suhete eest vastutab ja tema meeskonnaga. Tunneb-tunnevad end praegu päris hästi, aga esimene kuu oli väga raske. Eile tegi Borg plenaaril istumise rekordi, 8 tundi järjest (Euroopa, mitte isikliku rekordi). Palju kasulikke näpunäiteid, eriti olukordade kohta, kuidas eesistujariigi ministreid püütakse [[MEP]]ide poolt igatsugu üritustele tõmmata, kus siis eesistujat tegelikult esindada ei saa ja muud võivad kadedaks minna ja ka ministrit nõudma hakata. Väga kasulik ka meie valitsusliikmetel silmas pidada.