14.11.2012

Tervepäeva[[Coreper]], mille peamiseks sisuks tagasivaated toimunud  nõukogudele ja eelseisvate nõukogude päevakorra tutvustus. Mõnikord on need sisulised arutelupunktid – sest päevakorra koostamine, sealt punktide väljajätmine või siis sissepanemine võib ju olla vägagi sisuline või poliitiline. Mõnikord aga mitte, pelgalt monotoonne pressiteadete või päevakorra ettelugemine. Täna oli mõlemat. [[EE]] poolt väljendasin leebet rahulolematust selle üle, et detsembri [[JHA]] siseküsimuste osa on lahjavõitu, miks me ei aruta juba [[COM]] poolt ammu lubatud nn tarkade piiride eelnõu? Põhjus, miks eelnõud veel pole, on [[COM]] sisesed eriarvamused ja [[Coreper]]is osalenud [[COM]] siseküsimuste peadirektor kviteeris mu küsimuse ilmse rahuloluga.

EL-Brasiilia tippkohtumise orientatsioonidebatis sain avaldada rahulolu, et üle pikkade aastate ei peagi ma paluma viisavabaduse arutamist, kuna [[EE]], [[LV]], [[MT]] ja [[CY]] kodanikel on lõpuks ometi see vabadus käes. See on hea näide Euroopa ühtsest välispoliitikast. On ju nii, et suurte ja väikeste riikide suhetes toimuvad asjad enamasti siis, kui suuremale poolele sobib. Ja Brasiilia on meist õige palju suurem riik. EL aga pidi meie nõudel hoidma 4 väikese [[LR]] kodanikele huvipakkuvat teemat kõigi brasiillastega toimunud kohtumiste päevakorras. Ka kui esimestel päevadel oli arusaamatusi (kus jälle [[COM]] meid aitas), on viisavabadus tänaseks toimiv. Lõpp hea.