14.10.2014

[[ECOFIN]] Luksemburgis. Õhkkond pigem rahulik. Eurorühmas [[GR]] programm, kus nende soov sellega lõpetada (keel ei paindu ütlema “programmist väljuma”) ei paista teistele [[LR]] piisavalt tõsine ega hea plaan. [[IT]] kui eesistuja ühe suurtest teemadest, investeeringute soodustamise arutelu, mis algas augustis mitteametlikul nõukogul, poegis nüüd [[NK]] järeldused, milles uut raha ega ka eriti uut lähenemist küll pole. [[EE]] koos mõne teisega on pigem tuletanud meelde vajalike reformide tegemist kui investeeringuid soodustavat nähtust.

Ja mis siin uuest rahast rääkida, kui juba kokkulepitut, [[MFF]] makseid, ei saa teha, kuna [[COM]]l lihtsalt pole raha! On selge, et uus, mahult väiksem mitmeaastane eelarve nõuab ka paindlikumat kasutamist. Netomaksjad aga tahaksid jätkata nagu varem – leidku [[COM]] ikka sisemisi ressursse, soovid ikka üle paisutatud jne. See puudutab otseselt eriti [[ÜKP]] riike, ka meid. Ministrid eelarveteemat täna sisulisemalt, numbritega ei arutanud,  [[COM]] küll esitas oma pahameeletiraadi. Lähinädalail läheb aga sel teemal kuumaks. Üldse ei arutanud ministrid paraku aga teist meile tähtsat teemat, sissemakseid pangandusliidu kriisihaldusfondi. Lõpetuseks, pisut üllatavalt teatas mitme (ka suure) [[LR]] minister, et energia maksustamise direktiiv esitatud kujul kunagi vastuvõtmisele ei jõua, see olla reaalsus. Ka kui  [[EE]]l selle vastu väga ehk polegi, siis pisut kummalised on sellised hetked nende pikki aastaid menetluses olnud eelnõude puhul ikka. Sest EL on selline imelik nähtus, et kui juba mingi teema, eelnõu on lauale saadud, siis midagi sellest tavaliselt ikkagi ka tuleb, midagi ikka.