14.10.2013

Kahetunnine erakorraline [[Coreper]] kiitis heaks 2013. aasta lisaeelarved number 6, 8 ja 9. Sellega peaks olema kõrvaldatud üks suur takistus [[MFF]] heakskiitmise teelt [[EP]]-s. Nõutud 11,2 miljardit on [[NK]] poolt nüüd kokku saanud. Tõsi, [[NK]] sidus omalt poolt lisaeelarved 8 ja 9 – mis tähendab praktikas, et viimase mahuks olevad 400 miljonit tuleb leida praeguse [[MFF]] lagesid ületamata. Parlamendil on aga veel rida nõudmisi , mille hulgast tõsisemad on omavahendite töörühma loomine ja [[ÜKP]] makromajandusliku tingimuslikkuse kui mitte kaotamine, siis vähemalt oluline lahjendamine.

Viimasele oligi pühendatud meie teine päevakorrapunkt, [[ÜKP]] paketi triloogide arutelu. 4 lahtiolevast küsimusest tundub 3-s kokkulepe pea käes olevat. Makromajanduslik tingimuslikkus on keerulisem. Asja sisu on, et [[ÜKP]] summade kasutamisele kehtiksid tavatingimustele – regiooni sissetuleku tase, nõuetekohane projekt jne – lisaks veel Stabiilsuse- ja kasvupaktiga, Euroopa semestriga jm enda peale võetud kohustused. [[EE]] saab loogikast aru ja toetab, teades ka, et sammaldunud netomaksjate jaoks oli see ainus viis oma parlamente veenda, et [[ÜKP]] on ikka hea ja tulutoov poliitika. Aga vastuväited on ka tugevad – rahanduse korrashoidmise kohustused võtab riik, aga [[ÜKP]] on regioonide poliitika. Teiseks öeldakse, et kuulge, kui riik ei suuda nagunii oma kohustusi täita, on hädas, siis me veel karistame lisaks, võttes veel euroraha ka ära. Lisaks tahab [[EP]] kaasotsustusõigust rahakraanide kinnikeeramisel, mis on [[NK]] õigusteenistuse meelest täiesti aluslepingute vastane. Ühesõnaga, kuna [[NK]] ja [[EP]] positsioonid makromajandusliku tingimuslikkuse üle on täiesti vastandlikud (üks tahab ettepandud kujul ja teine tahab kogu asja täiesti kaotada), siis kokkulepet veel ei paista. Oleks ülimalt vajalik aga, et [[ÜKP]] õigusaktide pakett jõustuks koos uue eelarveperioodi algusega.