14.09.2013

Tallinnas, kus [[COM]] esindus korraldas seminari, et tähistada 10 aasta möödumist [[EE]] EL-ga liitumise rahvahääletusest. Peaesinejateks [[COM]] asepresidendid Kallas ja Rehn. Esimene rääkis rohkem EL tugevusest, ka toimijana maailmas, kus tal majandusjõuna tohutu kaal. Eelseisva aasta üks suurimaid teemasid on just seetõttu [[TTIP]] EL ja USA vahel. Rehni põhisõnumid olid seotud EL majandusvalitsusega ja uue majanduskasvu orastega. Pole saladus, et nii mitmeski [[LR]]s on kannatus Brüsseli poolt aetava karmivõitu kasinuspoliitika suhtes katkemise äärel ja euroala uuele kasvule pöördumine tuli [[COM]] ja Rehni jaoks isiklikult väga õigel ajal. Rehn kiitis ka [[EE]] fiskaalpoliitikat, mis olla teistelegi eeskujuks ja tõdes lõpuks igati esinemispaigakohaselt, et EL-i ehitamisel kehtib samasugune mitte kunagi valmis saamise fenomen nagu Tallinna linnal Ülemiste vanakese loos.

Minu roll oli juhatada paneeli, kus Tallinna Ülikooli Tuleviku-uuringute direktor Terk tutvustas selleaastase inimarengu aruande koostamise käigus Eesti eliidi hulgas läbiviidud EL-hoiakute uuringut. Selle tulemustest lühidalt siin. Tuleb heameelega tõdeda, et nagu kogu [[EE]] kui liikmesriik, nii on ka eesti inimesed meie liikmesuse jooksul palju õppinud. Üks varasem eliidiuuring näitas Tergi sõnul küllalt ettevaatlikku, skeptilist hoiakut uniooni edasise lõimumise suhtes. Praegu aga toetab 75% küsitletutest kas EL-i muutumist föderaalriigiks või talle igatahes täiendavate ülesannete delegeerimist. Probleemina tõi Terk aga välja nn tavaliste inimeste suteliselt suurt teadmatust EL arengusuundade üle, vastusevariante “ei tea” või “pole piisavalt infot” nimetati nende poolt väga palju. Siit ka erakondade ning laiemalt sellesama eliidi ülesanne teavitustööks. Lähenevate [[EP]] valimiste kampaania käigus on selleks tööks suurepärased tingimused olemas.

P.S. Ka täna tuli mitu tubli EL-asjatundlikku, kuid mitte riigisektoris töötavat inimest küsima, kuidas nemad saaksid meie eesistumise ajal kaasa lüüa. Hea, nimed kirjas. Sest küllap leidub sel ajal kõigile EL-i tundvatele inimestele tegevust.