14.07.2015

Hommikusöök [[EE]] [[MEP]]idega, ei midagi liiga konkreetset, klatši süstematiseerimine pigem. Minu poolt ülevaade erakorralisest euroala [[ÜK]]st ning edenemisest rändekvootidega; nende poolt vaade meeleoludest. Andmekaitsemääruse triloogid edenevad jõudsalt, Lauristin osaleb seal [[EP]] poolt, hea.

[[ECOFIN]] ülilühike ja -õhuke. Sama  ei saa aga öelda eurorühma ja selle tulemuste jagamise kohta, mis alati ka mitteametlikult [[ECOFIN]]i kavas – [[GR]] pärast muidugi. [[ECOFIN]] peamine punkt oli ([[LU]] prioriteetide kõrval, mis arutelu ei tekitanud) nn 5 presidendi raport [[EMU]] tuleviku kohta. Sõna võttis vaid mõni  [[LR]], oligi esimene tutvustus, kuid jõujooned joonistati kohe välja. Kõik tunnistavad, et kriisiga on euroala maine nii palju kahjustada saanud, et nii turuosalised, oma kodanikud kui ka väljasolijad vajavad sõnumit, et valuutaliit püsib ja areneb. Kõik rõhutavad muidugi ja mõistlikult juba otsustatu täielikku elluviimist.  Kõik näevad kiireid edasiminekuvõimalusi just pangandusliiduga. Kuid seal teha tulev – ühtne hoiuste tagamise skeem – on tohutult suur asi, ja sõnavõtnud [[LR]] arutasidki peamiselt selle võimaluste ja viiside üle. Lisaks kapitaliturgude liit, kus konkreetseid eelnõusid veel esitatud pole. [[PRES]] märkis lõpuks õigesti, et [[EMU]] areng puudutab ka eurot mittekasutavaid [[LR]] ning kutsus ka neid aktiivselt tulevikudebatis osalema. Tõsine ja sisuline arutelu on ees mitteametlikul [[ECOFIN]]il 11.-12.09 ja seal peaksime ka meie olema suutelised kogu kontinendi ees seisvatel teemadel tavalisest läbimõeldumalt ja visioonikamalt sõna võtta.