13.11.2014

[[Coreper]] vaid pool päeva, sest [[PRES]] pidi minema parlamendiga väheotsustavale eelarvetriloogile. Kõigepealt 18.11 [[GAC]] ettevalmistus. Kuna [[PRES]] pole mingit ettepanekut esitanud, ei tule seal arutlusele Regioonide komitee koosseisu küsimus (vt Gondori kroonika 21.10.2014). Olgu, me koos [[LU]] ja [[CY]]ga peame praegu rahulikult pausi välja. Arutlusele tuleb esiteks detsembri [[ÜK]] ettevalmistus, kus kõige olulisem küsimus 300-miljardilise lubatud investeeringutepaketi “leidmine”. Teiseks juuni [[ÜK]]l kinnitatud 5 aasta strateegiliste prioriteetide järgmine osa, kliima- ja energiapoliitika. Siin pärast oktoobri [[ÜK]] aga palju arutada pole. Huvitavamana on [[GAC]] ees [[COM]] “superasepresident” Timmermans, et rääkida [[COM]] tööplaanist ja EL institutsioonide ühisest poliitilisest planeerimisest. Iseenesest oleks ju loogiline, et kogu EL-il oleks üks suund ja siht, aga praktikas on [[COM]]l seadusandliku algatuse ainuõigus ja ega nad väga ei taha, et teised tuleks liiga täpselt ette kirjutama, mida nad täpselt peavad esitama. Viimase 5 aasta jooksul sellist ühisplaneerimist pole olnud, vaatame, kuidas hakkab minema, kui hakkab.

Eelarveküsimustes liiguti hästi pisut. Tundub, et erakorraliste sissemaksete määruse muutustega võiks saada ühele poole, aga eelarveküsimused on laiem pakett, kuhu kuuluvad ka 2015 põhieelarve ja 2014 lisaeelarved. Ikka veel tahtsid vaid vähesed netomaksjad viimase asjas liikuda ettenägemata kulude varu kasutamise küsimuses, mis [[ÜKP]] sõpradele jällegi võtmeküsimus. Meie väga osav eesistuja võttis tänase arutelu kokku nii: Paketis on 3 elementi; Ükskõik milline lahendus 2014 tähendab ettenägemata kulude varu kasutuselevõttu; [[EP]] poolt eeldatakse paindlikkust 2015 eelarve üle.

Homme toimub eelarve[[ECOFIN]], kus [[NK]] peab ühisseisukohale jõudma, ja siis saab järgneda päev, õhtu ja öö lepituskohtumiseks [[EP]]ga. [[DE]] küsiski täna irvitades, kas laupäevase hommikusöögi arve maksab EL või [[PRES]]. Kui 17.11 kella 24-ks institutsioonide vahel kokkuleppele ei jõuta, peab [[COM]] esitama uue 2015 eelnõu ja kõik algab otsast peale. Usutavasti tahavad kõik osapooled seda siiski vältida. Homme lõunaks oleme targemad.