13.10.2017

Hommikul [[ELAK]]is tutvustamas 17.10 [[GAC]]ide (nii tava- kui artikli 50 oma) päevakorda. Tava[[GAC]] valmistab ette 19.-20.10 [[ÜK]], kus 4 suuremat teemat. Rände all kiidetakse välismõõtmes saavutatut ja nimetatakse selle edasiarendamise vajadust; sisemõõtmes on (ka meile kui eesistujale) küsimus, kui jõuliselt ja kas tähtajaga nõutakse kokkuleppe saavutamist [[NK]]s ühtse asüülisüsteemi üle. Kaitseteemadel küllap väljendatakse veendumust, et [[PESCO]] saab 2017 käivitatud. Digiteemadel tervitatakse muidugi 29.09 Tallinna tippkohtumise tulemusi, aga nõutakse ka kiire(ma)t edasiliikumist konkreetsete digituru eelnõudega. Välisasjadest Türgi, Põhja-Korea ja ehk ka Iraan. Muidugi ootavad kõik, millise teenäite-suuna annab [[ÜK]] eesistuja Tusk nn liidrite agendale, ehk kuidas hakkab tema ettepanekul välja nägema EL tuleviku arutelu. Sellise ülesande ta Tallinnas (vt Gondori kroonika 29.09.2017) endale võttis.

[[GAC]] teise päevakorrapunktina õigusriigi dialoog (NB! mitte segi ajada [[COM dialoogiga [[PL]]ga viimase õigusriigi olukorra üle). Oleme valinud võimalikult laia ja [[EE]] eesistumisega haakuva teema: Meedia pluralism ja õigusriik digiajastul. Siin on igaühel midagi öelda, nagu ka eilsel Friends of Europe digidemokraatia arutelul.

Artikli 50 [[GAC]] peab alustuseks maha poliitilise arutelu 2 Londonis asuva EL agentuuri ümberpaigutamise kohta. Ega ma täpselt veel ette ei kujuta, millest seal niiväga võiks. [[COM]] poolt antud hinnangute vaidlustamine tulemust tuua ei tohiks, sest [[COM]] on hoolega vältinud pingerida tegemast. 2003 otsuse meeldetuletamist, mille kohaselt uued agentuurid peavad tulema 2004 ja hiljem liitunud [[LR]]desse? Sedagi argumenti kasutaks mina rohkem omavahelises lobby´s kui ametliku laua taga. Eks näe.

Edasi peame andma hinnangu Brexiti läbirääkimiste senisele kulule (kas on piisavat edu saavutatud või mitte). Siin küsimusi ei tohiks olla, pealäbirääkija Barnier eitav seisukoht on selge. Küll aga on oluline, milliste lisanditega seda sõnumit 20.10 toimuva artikli 50 [[ÜK]] järeldustes serveerida ja mis sõnastustega. Täna arutab järelduste teksti [[Coreper]], sealt tuleb tekst [[GAC]]i.

P.S. Tavaliselt ma Gondori kroonikas isiklikke asju ei jaga, aga kuna täna just seesama blogi selge sõnumi võistlusel tunnustuse sai, siis jagan rõõmu lugejategagi ja tänan – ilma kelleta seda blogi ju ka poleks, siiski. Päris sahtlisse päevikupidaja ma ka pole, või vähemalt pole kunagi selle järele vajadust tundnud.

1 thought on “13.10.2017

  1. Selge sõnumi regulaarse tarbijana saab kindlasti tunnustusega nõustuda ja jõudu sõnumikuulutajale ja -toojale lugejate harimise raskel ja tänamatul teel

Comments are closed.