13.10.2015

[[GAC]]i peateemaks oli 15.10 [[ÜK]]. Väga ei lootnudki keegi, et järeldusi veel muudetakse, tekstiettepanekuid tegi mõni harv [[LR]]. Tekst ongi tasakaalus, ja mitte liiga julge (rahvusvahelises poliitikas kasutame seda sõna enamasti sir Humphrey-likus tähenduses). Rände sisemõõtmest senitehtu elluviimine, tagasisaatmine kui ümberpaigutamise eeldus. Välismõõtmest Süüria kodusõda – kus lisandunud sobivas toonis viide Vene sekkumise kohta – ja koostöö Türgiga. Viimase üle läheb kindlasti tõsisemaks vaidluseks nagu alati.

[[NK]] arvamus [[COM]] tööplaani kohta kiideti pea sõna võtmata heaks. Ütlemiseks läks aga [[LU]] eesistuja poolt kutsutud ja mahapeetud koosoleku üle, kus osalesid sotsiaalministrid vaid euroala [[LR]]dest. Kõik eurot mittekasutavad (ja ka mõni kasutav) kritiseerisid sellist formaati, ütlesid, et tegu laiema teemaga, mida tuleb arutada 28kesi. Kaks suurimat euroriiki ja [[PRES]] vaidlesid vastu, et kui seda teha läbipaistvalt, andes ka teistele kogu info, siis on sama raha kasutavatel riikidel tegelikult ka muid asju rääkida, kui pelgalt rahandusküsimused. Ajastus on pisut õnnetu, EL ühtsus on rändekriisi pärast õrnakene ja nii odavalt ei maksa pingeid juurde tekitada. Samas, fakt on see, et ühisraha tähendab, nõuab rohkem kui vaid rahandust – suure eurokriisi ajal ei möödunud nädalat kindlasti, mil mõni tark inimene poleks mõnes targas lehes kirjutanud, et nii vähe muid majanduspoliitikaid ühtlustades valuutaliit toimida ei saa. [[EE]] muidugi mõistab ja hindab euroala tugevust, samas mõistame ka euroalaväliseid, eriti lähinaabreid [[SE]] ja [[DK]]. Konkreetse kohtumise sisu eriti sisukas polnud ja sotsiaalmõõtme harmoneerimine on meie jaoks pigem küsi- kui soovitav suund. Nii ei osalenud me tänases ütlemises ei ühel ega teisel poolel.