13.03.2015

[[JHA]] justiitsosa, asendasin ministrit. [[LV]] eesistumise kava on ambitsioonikas ja liikusime mitme teemaga ka edasi. Paljuräägitud andmekaitse reformis pandi lukku kaks suurt ala, andmetöötluse aluspõhimõtted ja ühtse kontaktpunkti ehk one stop shop´i mehhanism. Lätlased kavatsevad kogu määruse oma eesistumise ajal valmis saada, see tundub siiski väga suur tükk olevat. Täna heideti poolnalja, et selleks tuleb juuni [[JHA]]l võtta pikk töö-öö – aga rahandusministrid istuvad tihtilugu öösse, miks siis mitte justiitsministrid?

Euroopa prokuratuuri (ehk siis EL raha kuritarvitamise uurimiseks kavandatava uue asutuse) asutamise eelnõus oldi põhimõtteliselt nõus kokkulepete mehhanismi loomisega, aga kogu see eelnõu on tegelikult väga vastuoluline ja tõenäoliselt lõppeb see, kui üldse lõppeb, tihendatud koostöö mehhanismi rakendamisega. Õigusabi direktiivi osas, kus meil tugevad huvid, oli meie ülesanne [[PRES]] ettepanekut kaitsta ja juba ette viibutada sõrme, et ärge läbirääkimistel [[EP]]ga teksti meile kordaminevates punktides avage. Täna läks korda, vastu võeti esitatud kujul, aga on teada, et parlamendil on siin tugevalt oma tugev arvamus, seal läheb kindlasti raskeks. Aga me pole selle murega õnneks kaugeltki üksi. Teatavate avalike dokumentide EL-is vastuvõtmise lihtsustamise määruse (et päris kõik ei peaks olema nii notariaalne või apostilleeritud) tekst sai samuti heakskiidu. Nii et [[LV]] eesistujal oli täitsa edukas päev, mis tore.