13.01.2015

Poolaastakonsultatsioonide teine päev. Siseministeeriumis spekuleerisime selle üle, milliseid poliitilisi järelmeid Pariisi terroriteod tooma hakkavad. Mitteametlik [[JHA]] jaanuari lõpus ja veebruari [[ÜK]] kindlasti arutavad. Mõnelt poolt on, nagu sellistel puhkudel ikka, kostnud hääli Schengeni sisepiiride taastamisest. Tegelikult tundub olulisem vajadus veel paremini kontrollida EL-i/Schengeni ruumi sisenejaid, mitte sees liikujaid. Selleks tuleb lõpuks ära teha reisijateinfo vahetuse ehk  PNR direktiiv, mis seisab [[EP]] inim-kodaniku-andmeteõiguste kahtluste taga, mis ehk nüüd pisut leevenevad. Teiseks e-piiride pakett, meie ammune lemmikhobu. Ja kolmandaks tahavad maapiiriga [[LR]] suuremat tähelepanu-rahastust sellele piiriliigile. Lisaks rääkisime rändevoogudest, põgenike vastuvõtmise survest EL sees. Sel aastal on [[COM]] lubanud teha pilootprojekti, analüüsida, kuidas põgenike jaotamine [[LR]] vahel võiks välja näha. Vaatame ja lihvime oma retoorikat ja loodetavasti ka seisukohti.

Rahandusministeeriumis [[EMU]] tulevikudebatt, kus kellelgi liiga lennukaid ideid olevat ei tundu ja ka meie meelest tuleb üldiselt senitehtut lihtsalt paremini rakendada. Vahetasime uue [[COM]] seni ähmaseid signaale maksuküsimustes, neid on vaja Brüsselis veel luurata. Sanktsioonide mõjust Venemaale ja Eestile. Meil tuleb tegelikult esimene kord EL sanktsioone ka päriselus rakendada, senised, näiteks Iraani omad on kauguselt sõltuvalt jäänud rohkem teoreetiliseks. Uus olukord, mis nõuab ka riigi sees paremat analüüsi ja koordineerimist. Lõpuks lennukad mõtted mingite(gi) tolliinfo süsteemide ühisest sisseseadmisest EL-is. See oleks [[EE]]le päris hea harjutus: võtta initsiatiiv, tulla välja mingite mõttepaberitega, saada kaasa [[COM]], teised [[LR]] ja lõpuks miks mitte Tallinnas asuv eu-LISA agentuur neid välja töötama ja haldama. Mulle oli ka uudiseks kuulda, et aastani 2020 peab Maksu- ja tolliamet sisse seadma 23 eri tolliinfo süsteemi. Mõne neist võiks ju tõesti EL tasandil teha.

Eesti Pangas, nagu ikka, hea ülevaade EL majanduse olukorrast ja ka [[EKP]] võimalustest euroala olukorda parandada. Kindlat kava 22.01 [[EKP]] nõukogu otsuseks veel pole, pole kellelgi, ja ajakirjanduses on avaldatud väga palju spekulatsioone. Meie traditsiooniliselt skeptilisemad täiemahulise kuidas-eesti-keeles-ongi quantitative easing’u suhtes. Lõpuks rõõmustavad teated selle kohta, et pangandusliidu esimene element, [[SSM]] tundub olevat päris edukalt tööle hakanud. Sügisel tehtud pankade varade ülevaatust hinnatakse asjalikuks ja nüüd teevad probleemidega pangad pingutusi probleemide lahendamiseks. Järsku saigi toimiv asi, selles ju pole kunagi päriselt ette võimalik kindel olla?