12.11.2018

TervepäevaGACile Brüsselis eelnes ÜKP sõprade õhtusöök, kohal 13 LR EEst PTni. Valmistasime ette peaministrite kohtumist 29.11 Bratislavas, vastavalt juhib SK ka praegu professionaalselt ettevalmistust, sh ühisdeklaratsiooni sõnastamist. Mida suuremana see grupp püsib, seda paremad võimalused on meil MFF aruteludes oma eesmärke saavutada, seetõttu on avaldus kaunis lai, hõlmates ka muid MFF küsimusi kui vaid ÜKP.

Istungipäev algas mitteametliku kohtumisega EP ja NK vahel parlamendi poolt HU suhtes algatatud artikli 7 menetlusega õigusriigi küsimuses. Mitteametlikuga, sest NK ei soovi parlamenti oma ametlikele istungitele lasta, ehkki ka EPl, nagu ka COMl või 1/3 LRdest on õigus artikkel 7 käivitada. HU on EP protseduuri juba ka Euroopa kohtus vaidlustanud, see komplitseerib praegust protsessi veelgi. Arutelu oli aga väga viisakas ja faktipõhine, MEPid Moraes ja Sargentini avaldasid soovi saada osaleda ka NK ametlikul istungil ja tutvustasid lühidalt oma ettepaneku sisu.

Istungil polnud PL õigusriigi küsimuses ei COMl ega PLl seni teadaolevale palju lisada. COM küsis järgmist kuulamist 11.12 GACil. On aga selge, et Euroopa kohtu otsusega PL põhiseaduskohtunike pensionilesaatmise ebaseaduslikkuse kohta on sellest protsessist poliitilise asemel saanud õiguslik. Küsimus on nüüd EL õiguse, mitte EL väärtuste järgimises.

Lauaringiga valmistati ette 13.-14.12 ÜK. Päevakord on kaalukas, siseturg, MFF, ränne, välissuhted, võimalik, et ka Brexit ja kavas on ka euroala tippkohtumine. Siseturu nn leaders agenda-stiilis vaba arutelu jääb detsembris ära, aga tahetakse vastu võtta järeldused siseturu kohta – ma pole päris kindel, kuidas see kokku klapib, aga igatahes (igaks juhuks) nõudsin julgeid tulevikkuvaatavaid järeldusi. Rände alt nagu ikka senitehtu ülevaade, ka ettevalmistused EL-Araabia Liiga tippkohtumiseks veebruaris 2019. Välissuhete alt mh EL võitlus desinformatsiooniga, mida me muidugi igati toetame. Oluline on seda teemat mitte liiga laiaks lasta, nagu mõni LR soovib (vihakõne jm).

MFF kohta oli arutelu kaamerate ees. AT on eesistujana tublisti edasi liikunud ja on üsna lähedal nn läbirääkimisraamistiku ehk poliitilist otsust vajavate küsimuste loetelu vormistamisele. Eilse põhjal on need eelarve üldmaht, ÜKP ja ÜPP üldmaht, ÜKP riigipoolse kaasrahastamise määr, ÜPP otsetoetuste konvergents (meile koos LV ja LTga ülioluline, aga väga ebameeldivalt nõuavad mõned LR igasuguse edasise harmoneerimise viite kustutamist), õigusriigi olukorraga seotud tingimuslikkus ja tingimuslikkus laiemaltki, teaduspoliitikast Horizon kasusaamine kõigi LR jaoks (kust EE saab väga hästi, aga muu Kesk- ja Ida-Euroopa ei saa. Siiski olin nendega leebelt solidaarne), eraldi rahastu naabruspoliitikale ja, oehh, kas rääkida EL eelarve kontekstis õiglasest koormajagamisest või mitte. Selle viimase all palusin tõsiselt mitte rääkida EL-ist kui koormast, vaid kui asjadest, mida me üheskoos teeme. LR seisukohtades erilist liikumist polnud ja COM eelarvevolinik Oettinger nõudis meilt oma kokkuvõtvas emotsionaalses sõnavõtus rohkem tõsiseltvõetavust. Eelarve on igal juhul riigijuhtide tasandi otsus, eks nemad ka määravad, kes kuipalju ja kuhu liigub.

Iga-aastase õigusriigi dialoogi teema oli usaldus avalike institutsioonide vastu ja õigusriik. Kuna EE seisab ses asjas LR üldisel taustal üsna hästi, siis kiitsin meie interneti- ja meediavabadust kui vahendeid läbipaistvaks ja usaldustloovaks riigivalitsemiseks.

Artikli 50 GACil andis pealäbirääkija Barnier ülevaate hetkeolukorrast. Olles tavalisest kidakeelsem, sest protsess on jõudnud otsustavasse faasi, iga detail ja leke võivad seda mõjutada. Põhiküsimus on teada, piirikontrollide vältimine IE ja Põhja-Iirimaa vahel. Seni lahti olnud geograafiliste indikaatorite asi on lahendatud. Kinnitasime oma ühtsust ja solidaarsust IEga ja saatsime Barnier tagasi läbirääkimiste laua taha. On selge, et kokkuleppe saavutamise korral on suur küsimus lahkumisleppe kui detailse juriidilise dokumendi ja tulevikusuhete üsna üldsõnalise deklaratsiooni suhe. Kindlasti soovivad mitmedki LR viimases täpsemaid lubadusi, eriti kalanduse ja ühtse mänguvälja ehk UK tulevaste keskkonna-, sotsiaal- jne standardite kohta. Keeruline saab olema.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga